Willaert Nieuwsbrief – 5 november 2005


Geachte vriend

Er werd een belangrijke vooruitgang gemaakt in de opmaak van onze webstek (www.adriaenwillaert.be ). De tekst staat nu al meer dan een jaar op het internet, maar toen eind vorig jaar in New York het boek van Daniel Michael Kidger verscheen (Adrian Willaert. A guide te research) moest onze tekst volledig herzien en aangevuld worden.

We zijn daar nu mee klaar voor wat betreft de discografie en de bespreking van de verschillende composities.

We blijven ook de actualiteit volgen en u zal merken dat we reeds het Willaert-concert van 2006 met ZEFIRO TORNA op de startpagina aankondigen.

Het lijkt ons ook zinvol andere uitvoeringen van werk van Willaert, incl. de radioprogramma's, mee te delen. We hebben daarvoor, naast de namen van onze 10 bestuursleden, een lijst van een tiental geïnteresseerden opgeslagen, personen die gereageerd hebben op onze webstek en vroegen contact te houden.

Ik kan u en al deze liefhebbers melden dat morgenvoormiddag radio CLARA een uittreksel uitzendt van het concert van Zefiro Torna, dat in het Festival van Vlaanderen Brugge vorige zomer werd uitgevoerd. Hetzelfde programma dus dat ook in Roeselare op 6 mei 2006 zal uitgevoerd worden. In bijlage de gegevens van Radio Klara.