Willaert Nieuwsbrief – 31 december 2005

 

 

Beste vrienden

Op de kerstdagen een Willaertcompositie zingen, dat is vanzelfsprekend. Een kerstcd met Willaert, evenzeer.

Adriaen Willaert is een groot stuk van zijn leven verantwoordelijk geweest voor de liturgische zang. Dit bracht mee dat hijzelf veel liturgische muziek heeft gecomponeerd en daaronder uiteraard veel motetten, psalmen en hymnen voor het kerstfeest.

Van zijn hand zijn bijv. twee versies bekend op de woorden uit de kerstvespers: Hodie Christus natus est.

Op de tekst van het Magnificat componeerde hij drie, misschien zelfs vijf koorwerken.

In 1555 zou Willaert een volledige cyclus "VESPRO DI NATALE" gecomponeerd hebben, met psalmen en antifonen, te vergelijken met en als een verre voorloper te aanzien van de beroemde MARIAVESPERS van Claudio Monteverdi.

(meer uitleg op de cd "Vespro di Natale nella Basilica di San Marco di Venezia, 1555" in de reeks "Opera Omnia Adrian Willaert')

Een vaak uitgevoerd kerstmotet van Willaert is zijn O MAGNUM MYSTERIUM. Het bestaat uit twee delen. Het tweede deel is gecomponeerd op het AVE MARIA.

Het werd dit jaar uitgevoerd tijdens de hoogmis van Kerstdag in de Kathedraal te Brugge door het kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein

Op hun programma stonden ook het Kyrie en Gloria van de MISSA 'QUAERAMUS CUM PASTORIBUS' van Adriaen Willaert.

Onder leiding van dezelfde dirigent, Ignace Thevelein, maar dan met zijn koor COLLEGIUM DE DUNIS uit Brugge, wordt Willaert's motet DILEXI QUONIAM EXAUDIET uitgevoerd op zaterdag 7 januari te 19.30u in het nieuwjaarsconcert van de St.-Franciscuskerk in St.-Kruis - Brugge. Dit werk wordt hernomen op zaterdag 21 januari te 19.30u in de St.-Jakobskerk te Brugge in een programma dat heet "Oecumenisch Bijbelevent - Samen rond Ruth'.

Het motet O MAGNUM MYSTERIUM zal het Collegium de Dunis eveneens op zijn programma zetten op 11 februari in de St.­Jacobskerk te Brugge, maar dan in het kader van de Provinciale Koorwedstrijd.