Willaert Nieuwsbrief 14 maart 2006

 

 

Waarde muziekvriend

 

Radio Klara zendt overmorgen, donderdag 16 maart, te 13.15u, een programma uit waarin een werk van Willaert voorkomt, nl. zijn zesstemmig ALMA REDEMPTORIS MATER, een motet uit de MUSICA NOVA. De uitvoerders zijn het Collegium Vocale Gent o.l.v. Paul Hillier. Een uitvoering dus die doet terugdenken aan het concert dat diezelfde uitvoerders brachten in mei 2004 te Roeselare, waar eveneens dit motet werd vertolkt. Klara koos voor een andere uitvoering, nl. die van het Festival te Saintes in 2005.

 

Voor meer uitleg, zie bijlage.

Voor meer gegevens over de componist en het motet, zie www.adriaenwillaert.be.