Willaert Nieuwsbrief – 16 maart 2006

 

 

Beste muziekvrienden

 

Overmorgen, op zaterdag 18 maart van 14u tot 15u (onze tijd), zendt de BBC een programma oude muziek uit met o.m. twee ricercari van Adriaen Willaert.

De programmatekst vermeldt: ricercar IX en ricercar II. Willaert componeerde drie reeksen ricercari en gaf ze geen eigen nummering. Het programma vermeldt niet uit welke reeks de gekozen werken komen en het is dus voor ons niet met zekerheid te zeggen wat er precies zal gespeeld worden. In onze webstek hebben we wel de verschillende ricercars voor de duidelijkheid een eigen nummer gegeven. Het is natuurlijk verwaand als wij zouden hopen dat onze nummering stilaan de wereld zou veroveren, hoewel dat zeer nuttig zou zijn. Ik veronderstel dat het gaat om twee ricercars uit de reeks "fantasie et recercari contrapunti a tre voci", uitgegeven in Venetië in 1551, nl. het recercar decimo (!) en recercar segondo. Als het klopt, beantwoorden ze aan "onze" nummering C9 en C2. 

 

Voor meer uitleg, zie onze webstek www.adriaenwillaert.be.

Meer details over het programma zelf, dat een rechtstreekse uitzending is vanuit Greenwich door Musica Antiqua London, in de bijlage.