Willaert nieuwsbrief 31 mei 2006

 

Waarde muziekvriend

 

Van de heer Peter de Groot, artistiek leider van het EGIDIUS KWARTET, ontvingen we uitvoerige documentatie over de mastercursus en het concert dat zij geven op 10 juni a.s. in de Oosterkerk te Hoorn(Nederland) in het kader van het "FESTIVAL OUDE MUZIEK NU". Omdat Willaert goed vertegenwoordigd is in het programma dat luidt "Italiaanse Madrigalen van Willaert tot Monteverdi", willen we u graag uw aandacht vestigen op dit initiatief, dat ongetwijfeld een heel hoog artistiek niveau zal kennen.

Zie verder in bijlage.

of tik op www.egidiuskwartet.nl.