Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

Onze activiteiten

ONZE ACTIVITEITEN


Infocentrum met bibliotheek en discotheek
| promotiedienst | concerten

Ons INFOCENTRUM is ondergebracht in de stadsbibliotheek ARhus,
De Munt 8, te 8800 Roeselare

De werking van het infocentrum omvat:

1. het verzamelen van documentatie over leven en werk van Adriaen Willaert

De documentatieverzameling omvat
a. een groot aantal wetenschappelijk uitgegeven partituren, zoals alle verschenen delen van de OPERA OMNIA, uitgegeven door het “American Institute of Musicology”.
b. een paar facsimile-uitgaven
c. een groot aantal koorbundels en losse partituren
d. een aantal studieboeken
e. een vijftigtal lp's, verzameld tussen 1980 en 1990
f. een zestigtal cd's uit alle landen en uitgevoerd door de meest diverse koren en ensembles, o.m. alle tot nu toe verschenen delen van de OPERA OMNIA ADRIAEN WILLAERT van het Italiaanse label “Stradivarius”;

2. het bekendmaken van uitvoeringen van werken van Adriaen Willaert.


Het documentatiecentrum tracht op te sporen waar muziek van Willaert wordt uitgevoerd
a. in radioprogramma's
b. op cd's
c. in concerten
Via het verspreiden van een ‘nieuwsbrief” die verstuurd wordt per e-mail naar een ruim adressenbestand wordt de muzikale actualiteit van Adriaen Willaert duidelijk gemaakt.

3. het ter beschikking stellen van alle mogelijke informatie via onze webstek www.adriaenwillaert.be
.

In die webstek worden alle werken van Willaert, meer dan 500 nummers, opgesomd, gecatalogeerd en toegelicht. Men vindt er vermeld waar er handschriften zijn bewaard, in welke oude drukken ze zijn verspreid en hoe die eventueel via internet te downloaden zijn, welke recente publicaties er van bestaan en welke musicologische studies er aan gewijd zijn.
Prof. Katelijne Schiltz stelde een wetenschappelijke bibliografie op.
Voor de niet-professionele musici worden tips gegeven in verband met een historisch verantwoorde uitvoering van sommige werken, uitleg over de tekst en de historische achtergrond van de compositie.
De webstek is gepresenteerd in een aantal vreemde talen zoals het Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en
Japans.

4.
het infocentrum legt een lijst aan van de belangrijkste boeken en cd's die in de handel zijn: bijv. het standaardwerk van Ignace Bossuyt Adriaan Willaert. Leven en Werk. Stijl en genres en de studie van Katelijne Schiltz Vulgari orecchie – purgate orecchie , beide uitgegeven door de KUL Leuven.

5.
het beantwoorden van musicologische vragen

Het behandelen van musicologische vragen gebeurt door prof. dr. Katelijne Schiltz of in opdracht van haar.

6.
het aanleggen van een dossier DE NEDERLANDSE POLYFONISTEN VAN 1400 TOT 1600.

Aan de hand van de twee grote muziekencyclopedieën nl. The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1999) en de MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart) en een aantal andere wetenschappelijke basiswerken wordt een lijst opgesteld van alle bekende componisten uit de periode 1400 - 1600. Hun aantal omvat een kleine 400 namen.
Dit dossier bevat de voornaamste biografische gegevens van elk van die componisten, om de lezer in staat te stellen ieder van die componisten te situeren in plaats en tijd en hem te helpen bij het opzoeken van verdere documentatie in de grote naslagwerken.
Het dossier kan besteld worden via info@adriaenwillaert.be en wordt opgestuurd via internet of per post, dan tegen betaling van alleen de portkosten.
De twee hierboven genoemde encyclopedieën liggen ter inzage in de stadsbibliotheek ARhus te Roeselare, waar ook ons infocentrum is ondergebracht.

Verantwoordelijke: Arnold Loose

BIBLIOTHEEK VAN HET INFOCENTRUM

Het collectie van de Adriaen Willaert Stichting vzw (= AWS/AWF) bevindt zich voortaan in:

Open Kenniscentrum ARhus,
De Munt 8,
8800 Roeselare
Tel. 051/69 18 00.

* Raadpleging van het collectiebestand

De volledige lijst, zoals die op onze website staat, kan nu ook geraadpleegd worden via de website van ARhus.

Het overzicht is er opgenomen onder de naam ‘Collectie Adriaen Willaert’.
De collectie omvat al onze lp’s, cd’s, boeken en partituren.

Opgepast: wat je niet vindt onder de zoekterm ‘Adriaen Willaert’, kan ingevoerd zijn onder ‘Adriaan Willaert’ of ‘Adrian Willaert’.

Wat niet in de ARhus-cataloog staat, kan je misschien wel vinden op de website van de Adriaen Willaert Stichting vzw: www.adriaenwillaert.be.

Wil je nog verdere informatie, aarzel niet ons aan te schrijven info@adriaenwillaert.be. We beschikken over nog al wat informatiekanalen om zelfs moeilijke vragen te beantwoorden.

* Reglement ARhus-bibliotheek

1. Niets van het AWS/AWF-bestand wordt uitgeleend.
Raadplegen kan enkel ter plaatse.
2. Ga steeds na op welke data en uren de bibliotheek open of gesloten is.
3. Om iets te kunnen raadplegen is een zgn. ‘magazijnaanvraag’ nodig.

De juiste werkwijze is:
1. tik: www.arhus.be
2. tik op: “kenniscentrum” of op “verleng en reserveer
3. tik op: “magazijnaanvraag” of op “magazijnwerk aanvragen
4. aanvraagformulier invullen inclusief lenersnummer. (eventueel eerst lidkaart
aanschaffen)
5. tik op: “aanvragen”

- Wie de aanvraag doet op een maandag t.e.m. donderdag, kan slechts een dag later vanaf 13u30 het aangevraagde werk consulteren.

- Wie de aanvraag doet op een vrijdag t.e.m. zondag, kan het aangevraagde werk consulteren op de daaropvolgende maandag, eveneens vanaf 13u30.

Telkens moet het document opgevraagd worden aan het infopunt op verdieping +1.

- Wie geen lid is van ARhus doet de aanvraag best via een e-mail aan de AWS/AWF: info@adriaenwillaert.be.

 

1. partituren
2. theoretische werken
---2a. recensies en korte inleidingen
---2b. artikels
---2c. boeken
3. tijdschriften met volledige jaargangen
4. lp's en cd's
5. encyclopedieën
6. varia

1. partituren


-Alfieri, Edera. La Vita e l'Opera di Sebastiano Hay. La Messa „Venite Comedite“ di
Sebastiano Hay (transcriptie en analyse), Loreto, 1983.

-Arman, Alec (uitg.), The Oxford Book of Italian Madrigals, Oxford, 1983

-Averkamp, Ant. (uitg.), Missa super Benedicta door Adriaen Willaert naar het handschrift in de bibliotheek van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch. Leipzig, 1915.

-Bank, Annie (uitgeverij), Amsterdam
reeks: Geestelijke en Profane Liederen (GPL) nr 102: Adriaen Willaert, Sur le ioly jonc, s.d.
reeks: Geestelijke en Profane Liederen (GPL) nr 108: Adriaen Willaert, Ave virginum gemma, s.d.
reeks: Goede Week, nr 33: Adriaen Willaert, O Domine Jesu Christe, adoro te.  1950
reeks: Goede Week, nr 44: Adriaen Willaert, Salve Crux sancta, 1950
nr AB 111: Musica Choralis vol. IV voor mannenkoor
nr D 30: Adriaen Willaert, In quacumque die
reeks G 9: Adriaen Willaert, Ave Maria (versie 3 a 4), 1950
reeks G 129: Adriaen Willaert, Pater Noster, (versie 1 a 4), s.d.
reeks K 11: Adriaen Willaert, O magnum mysterium, s.d.
nr P 36: Adriaen Willaert, Regina coeli (versie 1 a 4)

-Bernstein, Lawrence F. (uitg.) Adrien Willaert, Two Chansons for mixed voices and/or intruments, Dessus nostre treille de may – J'ay veu le regnart et le loup et le lievre, New York, 1984

-Byrd, William. Salve Regina. Editio Musica Budapest 1975

-Cartier, Anita (uitg.), Adrien Willaert, O Domine Jesu Christe, adoro te. Parijs, 1960 (Lumen Christi. Collection de musique religieuse et liturgique publiée sous la direction de Max Pinchard. Les Éditions Ouvrières E.O. 529)

-CORPUS MENSURABILIS MUSICAE ( III ). ADRIANI WILLAERT. OPERA OMNIA
in 15 volumes.
vol. 1: Zenck, Hermannus (uitg.) Motetta IV vocum, Liber primus. 1539 et 1545, Rome, 1950
vol. 2: Zenck, Hermannus (uitg.) Motetta IV vocum, Liber secundus. 1539 et 1545, Rome, 1950
vol. 3: Zenck, Hermannus (uitg.) Motetta V vocum 1539 et 1550, Rome, 1950
vol. 4: Zenck, Hermannus (uitg.) Motetta VI vocum 1542, Rome, 1942
vol. 5: Gerstenberg, Walter (uitg.) Musica Nova 1559 – motetta, Rome, 1957
vol. 7: Gerstenberg, Walter (uitg.) Hymnorum Musica. 1542. Rome, 1959
vol. 8: Gerstenberg Walter (uitg.) Psalmi Vesperales (voor dubbelkoor). 1550. 1972
vol. 9: Meier, Helga (uitg.) Liber quinque missarum IV vocum. 1536. Stuttgart, 1987
vol. 13: Gerstenberg, Walter (uitg.) Musica Nova. 1559. Madrigalia, 1966
vol. 14: Meier, Helga (uitg.), Madrigali e Canzoni Villanesche, Neuhausen-Stuttgart, 1977.

-Carver, Robert. Missa "L'homme armé" for mixed choir (S, A, T, B) a cappella, Editio Musica Budapest, 1975

-Das Chorwerk herausgegeben von Friedrich Blume, Wolfenbüttel

vol. 5: Wiora, Walter (uitg.) Adrian Willaert und andere Meister. Italienische Madrigale zu 4-5 Stimmen . Wolfenbüttel, 1930.
-via internet: http://imslp.info/...
vol. 8: Hertzmann, Erich (uitg.) Adrian Willaert und andere Meister. Volkstümliche Italienische Lieder zu 3 – 4 Stimmen. Wolfenbüttel, (1930)
-via internet: http://imslp.info/files/...

vol. 30: Osthoff, Helmuth (uitg.) Acht Lied- und Choralmotetten zu 4, 5 und 7 Stimmen. Wolfenbüttel, 1934

vol. 54: Osthoff, Helmuth (uitg.) Fünf Vergil-Motetten zu 4 – 7 Stimmen von Josquin Desprez, Adrian Willaert, Jacob Arcadelt en Cipriano De Rore . Wolfenbüttel, 1955

vol. 59: Gerstenberg, Walter (uitg.), Adrian Willaert. Drei Motetten zu fünf Stimmen , Wolfenbüttel 1956
1. Sacro fonte regenerata
2. Laus tibi sacra rubens
3. Benedictus redemptor omnium
-via internet: http://imslp.info/files/imglnks/...

-Davison, Archibald T. en Willi Apel (uitg.), Historical Anthology of Music.
Vol. 1: Oriental, Medieval and Renaissance Music. Londen, 1949.
Vol. 2: Baroque, Rococo and Pre-Classical Music. Londen, 1950.

-Deleersnyder, Robert (uitg.), Adriaen Willaert, Ricercar I, Veurne, 1985

-Dirken, Hans (uitg.), Onze Koorwerken, Halewyn-Stichting, s.d.

afl. 2: (zonder titel) (Josquin des Prés, Adriaan Willaert, Jacob Regnart)

Tweede reeks - 3de en 4de aflevering – 9de en 10de bundel. Kerstmotetten voor drie tot zeven stemmen. (Josquin des Prés, Adriaan Willaert, Jacob van Berchem, Orlandus Lassus, Philippus De Monte)

-Dixon, Jon (uitg.) Adrien Willaert, A la Fontaine du pres (SSAATB), Carshalton Beeches, 1993

-Dobbins, Frank (uitg.), The Oxford Book of French Chansons, Oxford, 1987

-Dottin, Georges (uitg.), Douze Canons du XVI siècle à 4 voix mixtes (SATB), Parijs, 1971

-Dufay, Guillaume. Missa "L'homme armé" a cappella. Editio Musica, Budapest, 1970

-Egigi, Arthur (uitg.),Willaert, Adrian, Mirabile Mysterium, Berlin, 1989 (Sechs Weihnachtsmotetten aus der Zeit vor Palestrina für gemischten Chor. nr 4)

-Fellerer, Karl Gustav (uitg.) Das Musikwerk. Eine Beispielsammlung zur Musikgeschichte.
vol. 22. Lenaerts, René Bernard (uitg.), Die Kunst der Niederländer,Keulen, 1962
vol. 28. Fellerer, Karl Gustav (uitg.), Altklassische Polyphonie, Keulen, 1965

-Forrai, Miklós (uitg.), Ezer év Kórusa (Duizend Jaar Koormuziek), Budapest, 1977

-Forrai, Miklós (uitg.), Öt Évszázad Kórusa (koormuziek uit 5 eeuwen), Budapest, 1956

-Giesbert, F.J. (uitg.), Tielman Susato, Danserye "zeer lustich ende bequaem om spelen op alle instrumenten" 1551. In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert, Mainz, 1936. Heft I en II.

-Hamburg, Otto. Muziekgeschiedenis in Voorbeelden. Van de Griekse oudheid tot Bach. Utrecht, 1968.

-Hamburg, Otto. Muziekgeschiedenis in Voorbeelden. Van de Griekse oudheid tot 1800. Utrecht, 1978.

-Harman, Alec (uitg.), The Oxford Book of Italian Madrigals; Londen, 1983

-Höger, Anton (uitg.), Adrian Willaert, Ricercar XIV für zwei Gitarren, Londen, 1978

-Janequin, Clement. La guerre à Marignan (1515). Editio Musica, Budapest, 1987

-Josquin Des Prés. Missa sexti toni (super L'Homme armé) for mixed choir (S, A, T, B) a cappella. Editio Musica, Budapest, 1971

-Klefisch, Walter (uitg.), Die Schöne, Adrian Willaert,(= Sempre mi ride sta donna), Bremen, 1955

-Klerk, Jos de (uitg.), Adriaan Willaert, Pater Noster voor 4 gemengde stemmen, Hilversum, s.d.

-Klerk, Jos de (uitg.), Adriaan Willaert, Villanella voor 4 gemengde stemmen, Hilversum, s.d.

-Nuten P(iet), Filippo Di Monte. Il primo libro de Madrigali Spirituali a cinque Voci (1581), Brussel 1958

-Nuten P(iet), Filippo Di Monte. Il secondo libro de Madrigali Spirituali a sei & sette voci (1589) Brussel 1958

-Lasso, Orlando di. Stabat Mater voor dubbelkoor. Editio Musica. Budapest, 1974

-Monteverdi, Claudio. Lamento d'Arianna für Alt-Solo, fünfstimmigen Chor und Basso continuo, Bärenreiter, Kassel, 1961/1989

-Morley, Thomas. First Book of Ballets to five voice (1595). Editio Musica, Budapest, 1986

-Ockeghem, Johannes. Missa "L'homme armé" for mixed choir (S, Ms, A, T, Bar, B) a cappella. Editio Musica, Budapest, 1972

-Petti, Anthony G. (uitg.), The Flemish School for 4 voices, Londen, 1977 (The Fifth Chester Book of Motets)

-Picker, Martin. (A critical edition and Commentary) The Chanson Albums of Marguerite of Austria. MSS 228 and 11239 of the Bibliothèque Royale de Belgique, Brussels. Berkeley, 1965.

-Purcell, Henry. O sing into the Lord - Singt, o singt dem Herrn. Anthem für Soli, Chor und Orchester. Bärenreiter-Ausgabe, Kassel, 1953

-Reijen, Dr. Paul Van (uitg.), Vox Neerlandica, Vijf eeuwen gemengd koor a cappella. Loosdrecht, 1995 (met cd)

-Roche, Jerome (uitg.), Masterworks from Venice, Willaert, Andrea Gabrieli, Merulo, Croce,Finetti, Monteverdi,
Londen, 1994

-Roche, Jerome (uitg.), Introduction to the Italian Madrigal for four voices. New York, 1989

-Roche, Jerome (uitg.), The Flower of the Italian Madrigal for Mixed voices.
Vol. I: Animuccia – Marenzio, New York, 1988
Vol. II: Monte – Willaert, New York, 1988
Vol. III: Light Madrigals and Villanellas. New York, 1995

-Schütz, Heinrich. Ausgewählte geistliche Chorsätze. Bärenreiter, Kassel, 1985

-Schütz, Heinrich. Kleiner Liedpsalter (Auswahl) für vierstimmigen gemischten Chor. Bärenreiter, Kassel, 1976

-Smijers, A.(uitg.), XII Motetta ad quattuor voces inaequales a cappelle.(ATTB) – Oud-Nederlandse Kerkmuziek deel 1. Utrecht, 1946

-Spiessens, G(odelieve) Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen
(ca. 1554-1604). Brussel 1974
deel I. tekst
deel II. muzikale bloemlezing

-Stevens, Denis (uitg.), Ten Renaissance Dialogues for mixed voices, Sevenoaks, 1981

-Szekeres, Ferenc (uitg.), Werke alter Meister für gemischten Chor, Budapest, 1977

-Thomas, Bernard (uitg.), Four Double Canons for 4 voices or instruments (ATTB), Antico Edition, Londen, 1972

-Thomas, Bernard (uitg.) Adrian Willaert. 13 chansons for three voices or instruments, London Pro Musica Edition LPM PC12, Londen, 1978

-Thomas, Bernard (uitg.), Adrian Willaert, Two Chansons for six voices or instruments. Companion edition to Girolamo Dalla Casa & Giovanni Bassano. Divisions on Chansons III, London, 1981

-Van Nuffel, Julius (ed.), Carolus Van den Borren enGeorgius Van Doorslaer. Philippi De Monte. Missa "Inclina cor meum" quinque vocum. Motettum "Inclina cor meum" quinque vocum. Musica Sacra, Brugge, 1927.

-Willaert, Adriaen, Madonna, io non lo so, Harmonia

-Willaert, Adriaen. Magnificat VI toni, Mechelen, 1912. Muziekbijlage aan Musica Sacra, 1912 – 1913, nr 4

-Willaert, Adriaen. Missa "de Mente tota". fotokopie van het ms VatS 16 (1515)

-Zenck, Hermann (uitg.) Adrian Willaert. IX Ricercari a tre voci für Streichtrio oder andere Instrumente, Mainz 1933

2. theoretische werken


2.a. recensies en korte inleidingen


-
2005 Medieval and Renaissance Music Conference
Tours, July 13 - 16 — Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
Abstracts and Discussion Panel Proposals
(digitaal)

-Bruno, Luca. Theory and Analysis of Harmony in Adrian Willaert's "Canzone villanesche alla napolitana" (1542-1545). (Rende (CS), Italy: Centro Editoriale e Librario Università della Calabria, 2008). Description.
(digitaal)

-Bukofzer, Manfred F.
Recensie over “Adriani Willaert, Opera Omnia" – Vol. I. Herman Zenck, ed., Rome : American Institute of Musicology, 1950.
in American Musicological Society, Journal, 4, (1951) p.252)

-Dobbins, Frank
Recensie over "LeRoy & Ballard's 1572 Mellange de Chansons". ed. Charles Jacobs
in Music & Letters, Oxford, 1983, pp. 298-300

-Glixon, Jonathan E.
Recensie over "Musica e liturgia a San Marco: testi e melodie per la liturgia delle Ore dal XII al XVII secolo; dal graduale tropato del Duecento ai graduali cinquecenteschi" by Giulio Gattin .
in Music & Letters, Vol. 75, NO.1. (Feb., 1994), pp. 60-62)

-Haar, James.
Recensie over "Willaert, Adrian, and his circle, “Canzone villanesche alla napolitana and villote”, ed. Donna G. Cardamone
in Early Music, 8, okt. 1980, p. 538 – 539)

-Hoornaert, Geert
Heemkundige bibliografie van Adriaen Willaert z.j.

-Johnson, Alvin .
Recensie over " Adriani Willaert. Opera omnia, IV: Motetta VI vocum" , 1542. Ed. Hermannus Zenck.
in American Musicological Society, Journal, 9, (1956) p. 133 – 141

-Kidger, David
Cd-bespreking "Willaert's sacred music"
in Early Music, 21/4, (2003), 633-635

-Kidger, David.
Cd-bespreking "Willaert and Gabrieli secular music".
Recensie op nieuwe uitgaven van partituren en cd's.
(Early Music, aug. 2004, p. 478 – 481)

-Mann, Brian
Recensie over "City Culture and the Madrigal at Venice by Martha Feldman"
in "Journal of the Royal Musical Association" Vol. 122, No. 1 (1997), pp. 109-119

-Moroney, Davitt
Recensie over “Antico Editions Surveyed”, nl. het studieboek “ Four Double Canons”, Willaert . ed. Bernard Thomas
in Early Music, 2, 1974, p. 193)

-Schiltz, Katelijne
Adriaan Willaert en de Venetiaanse motetpraktijk. Een onderzoek naar stijlbepaling, Katholieke Universiteit Leuven, 2001 (promotor: prof. Dr. Ignace Bossuyt)
Korte omschrijving - zie infra bij "boeken"

-Schiltz, Katelijne
Een zestiende-eeuwse variatie op het “Ma fin est mon commencement'-thema: Adriaan Willaert Homo quidam fecit"
in Tijdschrift voor Muziektheorie, jaargang 7, nummer 1 (2002)
Korte omschrijving - zie infra bij "boeken"

-Schiltz, Katelijne
Mi ho scritto e sembre scrivo greghe rime galande – Sprachwitz und musikalischer Humor in der venezianischen Greghescha.
Inleiding op een voordracht aan het Institut für Musikwissenschaft van de Universität, Wien (1 juni 2006)
Zie infra bij "artikels"

-Schiltz, Katelijne
Recensie over "D.M. Kidger. Adrian Willaert. A Guide to Research", New York, 2005
in "Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", LVI-2, 2006, p. 142-146

2.b. artikels en dissertaties


-Aerbeydt, Guido. Recentste bevindingen i.v.m. de componist Adriaen Willaert (ca. 1490-1562) en zijn familie.
Kopie van een vierdelig artikel uit Rollarius 1999, nr 4, p. 134-137 - 1999, nr 5, p. 149-152 - 2000, nr 6, p. 193-198ss. - 2010, 25 januari

-Aerbeydt, Guido. 'Adriaen Willaert, eminent componist en grondlegger van de Venetiaanse school, niet te Brugge, maar te Roeselare of in de onmiddellijke omgeving van Roeselare geboren',
Artikel in De Vlaamse Stam, 13 (1978), 273-300.

-Aerbeydt, Guido. Nieuwe onthullingen m.b.t. A. Willaert (ca. 1488/90-1562). ???

-Arlettaz, Vincent
Musica Ficta . Deel IV: Doubling the subtonic. 2002
(digitaal)
Ook de volledige tekst: http://www.rmsr.ch/publications/arlettaz/musica_ficta/

-Barbier, Jacques
"Faulte d'argent". Modèles polyphoniques et parodies au XVI siècle.
Artikel in Revue de musicologie, T. 73e, No. 2e (1987), pp. 171-202
(digitaal)

-Barblan, Guglielmo en Agostino Zecca Laterza. The Tarasconi Codex in the Library of the Milan Canservatory.
Artikel in The Musical Quarterly, vol. 60, nr 2, april 1974, p. 195-221
(digitaal)

-Beck, Hermann
Adrian Willaerts Messen
Artikel in "Archiv für Musikwissenschaft", 17. Jahrg., H. 4. (1960), pp. 215-242
(op cd--rom)

-Beck, Hermann
Adrian Willaerts Motette "Mittit ad Virginem" und seine gleichnamige Parodiemesse
Artikel in "Archiv für Musikwissenschaft", 18. Jahrg., H. 3./4. (1961), pp. 195-204
(digitaal)

-Beck, Hermann
Cori spezzati bij J.S. Bach
Artikel in "Vlaams Muziektijdschrift", 24 ste jg., nr 2, februari 1972, blz. 33-37

-Bernet Kempers, K. Ph.
Die "Souterliedekens" des Jacobus Clemens non Papa
Artikel in "Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis"
D. 12de, 4de Stuk (1928), pp. 261-268 / D. 13de, 1ste Stuk (1929), pp. 29-43 /
D. 13de, 2de Stuk (1929), 126-151

-Bernstein, Lawrence F.
La Courone et fleur des chansons a troys: A Mirror of the French Chanson in Italy in the Years between Ottaviano Petrucci and Antonio Gardano.
Artikel in "Journal of the American Musicological Society", Vol. 26, No. 1. (Spring, 1973), pp. 1-68.
(digitaal)

-Bernstein, Lawrence F.
Notes on the Origin of the Parisian Chanson
Artikel in "The Journal of Musicology", Vol. 1, No. 3 (Jul., 1982), pp. 275-326
(digitaal)

-Bossuyt, Ignace.
De Componist Franciscus Galletius en de Contrareformatie te Dowaai op het einde van de
zestiende eeuw.

Artikel in "Ons Erfdeel", 1991, nr. 16, pp. 145-160
Ook via internet: www.onserfdeel.be
(digitaal)

-Bossuyt, Ignace.
Ars perfecta. Noord-Frankrijk en de Nederlandse Polyfonie
Artikel in het jaarboek De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas Français,
uitg. door Ons Erfdeel VZW, jg. 40, 2015, p. 61-66
(digitaal)

-Brauner, Mitchell P.
Music from the Cappella Sistina at the Cappella Giulia
Artikel in "The Journal of Musicology", Vol. 3, No. 3 (Summer, 1984), pp. 287-311
(digitaal)

-Cohen, Vered
Gioseffo Zarlino. On the Modes. Part IV of 'Le Institutioni Harmoniche', 1558.
New Haven, 1983
(digitaal, maar enkel dit gedeelte van de tekst waarin de auteur aanduidt waar Zarlino
verwijst naar Willaert.)

-Davison, Nigel. The Motets of Pierre de la Rue.
Artikel in "The Musical Quarterly", 1962, XLVIII(1)
(digitaal)

-De Bruyne, Michiel
Koor en Kerkmuziek in de Sint-Michielskerk te Roeselare van de 16de eeuw tot aan de Franse
Revolutie.
Artikel in "Rollariensia XVIII 1989-1900 - Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap van Roeselare en Ommeland"
Roeselare, 1991, p. 39-74

-Beck, Hermann
Adrian Willaerts Motette "Mittit ad Virginem" und seine gleichnamige Parodiemesse
Artikel in "Archiv für Musikwissenschaft", 18. Jahrg., H. 3./4. (1961), pp. 195-204
(digitaal)

-Deun, Jacques Van
Johannes Ockeghem en zijn tijd herdacht te Dendermonde
Artikel in " Vlaams Muziektijdschrift", 23 ste jg., nr 1, januari 1971, blz. 13-18

-Elders, Willem
Enkele aspecten van de parodietechniek in de madrigaal-missen van Philippus de Monte
Artikel in "Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", D. 19de, Afl. 3de/4de (1962 - 1963), pp. 131-142.
(digitaal)

-Fenlon, Iain
St Mark's before Willaert.
Artikel in "Early Music", 21:4, nov. 1993, p. 547 – 563

-Freedman, Richard
Claude Le Jeune, Adrian Willaert and the Art of Musical Translation
Artikel in "Early Music History", Vol. 13 (1994), pp. 123-148
(digitaal)

-Fromson, Michele
Themes of Exile in Willaert's Musica Nova.
Artikel in " American Musicological Society", Journal, 47:3 (1994:Fall) p. 442 – 487
(digitaal)

-Haar, James
A Diatonic Duo by Willaert
Artikel in "Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis",1969,
p. 68 - 80
(digitaal)

-Hamm, Charles and Ann Besser Scott
A Study and Inventory of the Manuscript Modena, Biblioteca Estense, α.X.1.11 (ModB)
Artikel in "Musica Disciplina", Vol. 26, (1972), pp. 101-120, 122-143
(digitaal)

-Henke, Jamie L.
An Historical Survey of the Origins of the Circle: Music and Theory
Artikel in "Musical Insights", vol. 1, Spring 1997
(digitaal)

-Hoekstra, Gerald R.
An Eight-Voice Parody of Lassus: André Pevernage's "Bon jour mon coeur"
Artikel in "Early Music", Vol. 7, No. 3, (Jul., 1979), pp. 367+369+371+373-377
(digitaal)

-Holzer, Irene.
"La Santa unione de le Note" Kompositionsstrategien in Adrian Willaerts Messen.
Doctoraatsdissertatie univ. Salzburg. 2010.
(digitaal)

-Hortschansky, Klaus
Frankoflämische Musik
Artikel in de MGG (Probeartikel
http://www.mgg-online.com/probeartikel/frankoflaemische_musik.pdf)
(digitaal)

-Huys, Bernard
De afdeling Muziek van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
Artikel in "Vlaams Muziektijdschrift", 23 ste jg., nr 1, januari 1971, blz. 8-12

-Kidger, David Michael. Willaert's sacred music.
Artikel in " Early Music", may 2003, p. 633-635

-Lenaerts, René Bernard,
Notes sur Adrien Willaert maître de chapelle de Saint Marc à Venise de 1527 à 1562“,
Artikel in: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. fasc. 15 (1935), 107-117

-
Lenaerts, René Bernard
De zesstemmige mis "Mente Tota" van Adriaen Willaert
Artikel in "Musica Sacra", 1935, jaargang 42, p. 153-165

-Lenaerts, René Bernard,
La Chapelle de Saint-Marc à Venise sous Adriaen Willaert (1527- 1562)“,
Artikel in: " Bulletin de l'Institut historique belge de Rome". fasc. 19 (1938), 205-255

-[Levitan, S. Joseph]

[Adrian Willaert's Famous Duo Quidnam ebrietas. A Composition Which Closes Apparently
with the Internal of a Seventh. Conclusion]
Artikel in "Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis", D. 15de,
4de Stuk (1939), pp. 193-233
(digitaal)

-Lewis, Mary S.
Rore's Setting of Petrarch's "Vergine Bella": A History of Its Composition and Early
Transmission
Artikel in "The Journal of Musicology", Vol. 4, No. 4 (Autumn, 1985 - Autumn, 1986), pp. 365-409
(digitaal)

-Lockwood, Lewis
Adrian Willaert and Cardinal Ippolito I d'Este: new light on Willaert's early career in Italy,
1515-21.
Early Music History, Vol. 5 (1985), pp. 85-112
(digitaal)

-Lowinsky, Edward E.
Music in Titian's Bacchanal of the Adrians: Origin and History of the Canon per tonos
Artikel in "Music in the Culture of the renaissance and other Essays".
Ed. by Bonnie J. Blackburn. 1989

-Lowinsky, Edward E.
Adrian Willaert's Chromatic "Duo" reexamined. (Quid non ebrietas)
Artikel in "Music in the Culture of the renaissance and other Essays".
Ed. by Bonnie J. Blackburn. 1989

-Lowinsky, Edward E.
On the presentation and interpretation of Evidence: Another Review of Costanzo Festa's
Biography.
Artikel in "Journal of the American Musicological Society", vol. 30, nr 1 (Spring, 1977),
pp. 106-128
(digitaal)

-Lowinsky, Edward E.
A newly discovered sixteenth-Century motet manuscript at the Biblioteca Vallicelliana in Rome
Artikel in Journal of the American Musicological Society, Vol. 30, No. 1 (Spring, 1977),
pp. 106- 128
(digitaal)

-Macey, Patrick.Savonarola and The Sixteenth-Century Motet
Artikel in "Journal of the American Musicological Society", Vol. 36, nr 3, Autumn, 1983,
p. 422-452
(digitaal)

-McKinney, Timothy R.
Hearing in the Sixth Sense
Artikel in "The Musical Quarterly", Vol. 82, No. 3/4, Special Issue: "Music as Heard"
(Autumn - Winter, 1998), pp. 517-536
(digitaal)

-Meier, Bernhard
Rhetorical Aspects of the Renaissance Modes
Artikel in "Journal of the Royal Musical Association" Vol. 115, No. 2 (1990). pp. 182-190
(digitaal)

-Mischiati, O., Un'antologia manoscritta in partitura del secolo XVI. Il ms. Bourdeney della
Bibliothèque Nationale di Parigi ,

Artikel in " Rivista italiana di musicologia", 10 (1975) p.265
(digitaal)

(Musicweb.koncon.nl)
Cadensen in de Renaissance - Melodische candensen
(digitaal)

-Newcomb, Anthony
Editions of Willaert's “Musica Nova”: New Evidence, New Speculations.
Artikel in " American Musicological Society", Journal, 26:1 (1973, Spring) p 132 – 145
(digitaal)

-Nosow, Robert
The Dating and Provenance of Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 19
Artikel in "The Journal of Musicology", Vol. 9, No. 1 (Winter, 1991), pp. 92-108
(digitaal)

O'Reilly, Graham
Flanders in the History of early music
Artikel in "Bulletin van de vereniging van de Adel van het Koninkrijk België" z.d.

-Perkins, Leeman L.
Toward a Typology of the "Renaissance" Chanson
Artikel in "The Journal of Musicology" Vol. 6, No 4. (Autumn, 1988), pp. 421-447
(digitaal)

-Robyns, J(ozef)
Pierre de la Rue als Overgangsfiguur tussen Middeleeuwen en Renaissance
Artikel in "Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap", Vol. 9,
No. 3/4 (1955), pp. 122-130
(digitaal)

-Schiltz , Katelijne,
Le motet Confitebor tibi d'Adrien Willaert: une analyse structurelle de la secunda pars

Artikel uit " Musurgia. Analyse et pratique musicales" 7 (2000), 45-59.

-Schiltz, Katelijne
"Een zestiende-eeuwse variatie op het 'Ma fin est mon commencement'-thema: Adriaan
Willaerts Homo quidam fecit."
Artikel in "Tijdschrift voor Muziektheorie" Jaargang 7, nummer 1, (2002), p. 24-32

-Schiltz, Katelijne
Greghesche. Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche (Venetië, 1564)
Inleiding op de concertuitvoering van Zefiro Torna te Roeselare: Antonio Molino en de
kleurrijke wereld van de 16de-eeuwse Venetiaanse Greghesca.
met teksten en de vertalingen door Dr. Bart Van den Bossche
Roeselare, 6 mei 2006.
De programmabrochure van dit concert is nog steeds verkrijgbaar aan € 5.
Ze bevat, naast de tekst van de uitgevoerde liederen met de vertaling in het Nederlands, een wetenschappelijke studie met een selectieve bibliografie door prof. Schiltz onder de titel: 'MI HO SCRITTO E SEMBRE SCRIVO GREGHE RIME GALANDE': ANTONIO MOLINO EN DE 16de-EEUWSE VENETIAANSE GREGHESCA.
Te bestellen via info@adriaenwillaert.be .

-Schiltz, Katelijne
"Mi ho scritto e sembre scrivo greghe rime galande": Sprachwitz und Musik in der
venezianischen Greghesca.
Artikel in " Wiener Quellen der älteren Musikgeschichte zum Sprechen gebracht", Tutzing,
2007

-Schiltz, Katelijne
Il paradiso di dolci canti e suoni . Facetten van het muziekleven in het 16de-eeuwse Rome.
Inleiding op een concert door het Ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven De Roo te Burcht op 7 mei 2004, met de teksten en de vertalingen van de uitgevoerde nummers en met een selectieve literatuurlijst.
(digitaal)

-Schiltz, Katelijne

De 'Musica Nova' (1558-1559) van Adriaan Willaert: een status quaestionis
Artikel in "Adem", 1996, 3, 109-113

-Schiltz , Katelijne,
Adrian Willaert's Beati pauperes spiritu : a Structural Analysis of Its Motivic Organisation
Artikel in" Muziek & Wetenschap". Dutch Journal for Musicology 7 (2001), 305-317.

-Schiltz, Katelijne,
Content and Context: On public and Private Motet Style in Sixteenth-Century Venice
Artikel in "Music Theory and Analysis 1450 - 1650".
Proceedings of the International Conference Louvain-la-Neuve, 23-25 september 1999.

-Schiltz, Katelijne,
De Musica Nova van Adriaan Willaert: een MAGNUM OPUS met een lange geschiedenis
Programmabrochure bij het concert van 8 mei 2004 door het COLLEGIUM VOCALE GENT te Roeselare.

-Schiltz, Katelijne
Tod in Venedig: Adrian Willaert als Rezipient burlesker Lamenti
Artikel in "Wiener Forum für ältere Musikgeschichte", Tutzing, 2007

-Schiltz, Katelijne
Gioseffo Zarlino and the Miserere tradition: a Ferrarese connection?
Artikel in "Early Music History" (2008) Volume 27, p. 181-215

-Schiltz, Katelijne
Cinquecento zingt Willaert. Tekst van de bijsluiter bij de cd van Hyperion CDA67749
2010 (Engels, Frans en Duits)
Missa Mente tota en motetten

-Schiltz, Katelijne
Polyphony and Word-Sound in Adrian Willaert's LAUS TIBI SACRA RUBENS
Yearbook of the Alamire Foundation. Leuven. (2008) nr 6, blz: 61 - 75.
online: http://alamirefoundation.org/en/publications/6th-yearbook-alamire-foundation

-Schiltz, Katelijne
The holy Shroud
Journal of the Alamire Foundation. 2012. 4
(digitaal)

-Katelijne Schiltz en Hilary Staples.

Motets in Their Place: Some 'Crucial' Findings on Willaert's Book of Five-Part Motets. Art in Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 54ste. Afl. 2de (2004), pp. 99-118
(digitaal - Proquest)

-Katelijne Schiltz
Harmonicos magis ac suaves nemo edidit unquam cantus.
Cipriano De Rores Motette Concordes adhibete animos
Art. in Archiv für Musikwissenschaft. 2005, 62/2 p. 111-136
(digitaal)

-Stevens, Denis
Choral Dialogues of the Renaissance
Artikel in "The Musical Times", Vol. 122, No. 1664 (Oct., 1981), p. 667 - 670
(digitaal)

-Van Damme, Simon.
Willaert's ricercares and their use of inganno
Artikel in "Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis" LIX/1 (2009)
(digitaal)

-Van Damme, Simon.
Temporal Aspects of Renaissance Polyphony: Theoretical and Analytical Considerations.
Artikel in "Dutch Journal for Music Theory" Volume 15, number 1 (2010) p. 32-36 .
(digitaal)

-Van Damme, Simon.
'Quasi una taciturnità': the silence and salience of dissonance according to 16th-century
theorists.

Artikel in Early Music Vol. xxxviii, No. 2
(digitaal)

-Van Heyghen, Peter
A Whoall Noyse of Recorders. Het blokfluitconsort in 16de-eeuws Engeland
Programmatoelichting bij het concert van het Ensemble Mezzaluna (10 maart 2007 in
AMUZ Antwerpen)

-Van Orden, Kate
Imitation and "La musique des anciens". Le Roy & Ballard's 1572 Mellange de chansons.
Artikel in "Revue de musicologie". T. 80e, NO. 1er. (1994), pp. 5-37.
(digitaal)

-Wibberley, Roger
Quid non ebrietas dissignat? Willaert's didactic demonstration of Syntonic tuning.
MTO (Music Theory Online).
The Online Journal of the Society for Music Theory. Volume 10, Number 1, February 2004
(digitaal)
Volledige tekst ook: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Nadbs8L6i-EJ:mto.societymusictheory.org/issues/mto.04.10.1/mto.04.10.1.wibberley1.html+wibberley +%22Quid+non+ebrietas%22&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be

-Yoshioka, Masataka
Singing the Republic: Polychoral culture at San Marco in Venice (1550-1615)
Dissertation prepared for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY
University of North Texas
December 2010
(digitaal - pdf)
Volledige tekst ook:
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc33220/m2/1/high_res_d/dissertation.pdf

-Zywietz, Michael
Adrian Willaerts Motette Victimae paschali laudes und die Aristoteles-Rezeption in Venedig.
Artikel in Renaissance Quarterly - Volume 60, Number 2, Summer 2007, pp. 684-711
Renaissance Society of America

2.c. boeken


-Andriessen, Pieter (hoofdredactie),
Authentiek of Fanatiek. 25 jaar La Petite Bande, Peer, 1997.

-Andriessen, Pieter,
Die van Muziken gheerne horen.
Muziek in Brugge 1200-1800, Brugge, 2002

-Ballman, Christine en Valérie Dufour,
"La la la Maistre Henri..." Mélanges de musicologie
offerts à Henri Vanhulst. Turnhout, 2009

-Becquart, Paul.
Musiciens Néerlandais à la cour de Madrid. Philippe Rogier et son école (1560-1647). Brussel 1967.

-Bossuyt, Ignace,
Adriaan Willaert, Leven en werk. Stijl en genres.
Leuven, 1985

-Bossuyt, Ignace,
De Vlaamse Polyfonie,
boek en cd's, Leuven, 1994

-Bossuyt, Ignace,
Jacobus De Kerle (1531 - 1591). Europese componist uit Ieper
. Overdruk van de tekst voor
de programmabrochure van het jubileumconcert in Ieper in 1991.

-Bossuyt, Ignace, De Componist Alexander Utendal, Brussel, 1983

-Bossuyt, Ignace,
Luisterrijke barok. 150 jaar muziek, van Monteverdi tot Bach.
Gedrukte notities bij de
vijfdelige cursus in het kader van de "Universiteit Vrije Tijd", Davidsfonds, Ieper, 1995.

-Bossuyt Ignace
Petrus Alamire: muziek in het 16de-eeuwse Europa.
Zomercursus Laus Polyphoniae. Davidsfonds Academie
z.d.

-Bruning, Dr. E. O.F.M.,
De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren
(omstreeks 1480),
Antwerpen, 1955

-Defoort, Marcel.
Kijken naar Muziek. Bijbel en Christendom als inspiratiebron voor muziek in oude kunst uit de
Nederlanden.
(in eigen beheer?). 2011.

-Delaere, Mark (ed.) en Pieter Bergé.

"Recevez ce mien petit labeur" Studies in Renaissance Music in Honour of Ignace Bossuyt.
Leuven 2008

-Dunning, Albert.
Die Staatsmotette 1480-1555. Utrecht 1970.

-Eitner, Rob.
Biographisch-Bibliographisches Quellen-lexikon der Musiker und Musikgelehrten der
Christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.
Leipzig, 1900
(digitaal)

-Eller, Rudolf (ed.) 100 Jahre Neue Bachgesellschaft.
Beiträge zu ihrer Geschichte. Leipzig 2001.

-Feldman, Martha
City Culture and the Madrigal at Venice. Berkeley, 1995
(digitaal)
De volledige tekst:
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft238nb1nr&brand=ucpress

-Festival van Vlaanderen,
Brugge, programmabrochure 2005, Brugge, 2005

-Festival van Vlaanderen,
Brugge, programmabrochure 2006, Brugge, 2006

-Garbini, Luigi.
Nouvelle histoire de la musique sacrée. Du chant synagogal à Stockhausen. Traduit de
l'Italien par Pierre-Emmanuel Dauzat. Montrouge 2009.

-Hertzmann Erich
Adrian Willaert in der weltlichen Vokalmusk seiner Zeit.
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der niederländisch-französischen und italienischen Liedformen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Leipzig. 1931.
Herdruk van 1973.

-Kellman, Herbert, ed.
The Treasury of Petrus Alamire.
Music and Art in Flemish Court Manuscripts 1500-1535.
Gent, 1999. Zie ook Eugeen Schreurs.

-Kidger, David Michael,
Adrian Willaert. A guide to research, New York, 2005

-Lempert, Susan
Studien zu den Chansons und Motetten von Matheus Pipelare.
Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie der Universität
Hamburg, 2004.
(op cd-rom)
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=972702369&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=972702369.pdf

-Lenaerts, René Bernard,
Het Nederlands Polifonies Lied in de zestiende eeuw.
Mechelen, 1933

-Lowinsky, Edward E. (ed.) in collaboration with Bonnie J. Blackburn.
Josquin des Prez. Proceedings of the International Josquin Festival-Conference held at The Juilliard School at Lincoln Center in New York City, 21-25 June 1971. Londen, 1976.
(with recorded examples)

-Nuten, P(iet),
De "Madrigali Spirituali" van Filip De Monte (1521-1603)
, Brussel, 1958

-Nuten P(iet),

Filippo Di Monte
. Il primo libro de Madrigali Spirituali a cinque Voci (1581),, Brussel 1958

-Nuten P(iet),
Filippo Di Monte
. Il secondo libro de Madrigali Spirituali a sei & sette voci (1589) Brussel 1958

-Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.
Johannes Ockeghem en zijn Tijd.
Dendermonde 1970

-Ouvrard Jean-Pierre.
Josquin Desprez et ses Contemporains. De l'écrit au sonore. Guide pratique d'interpretation. Cirmar 1986.

-Picker, Martin.
(A critical edition and Commentary)
The Chanson Albums of Marguerite of Austria.
MSS 228 and 11239 of the Bibliothèque
Royale de Belgique, Brussels. Berkeley, 1965.

-Reynolds, Christopher A.
Papal Patronage and the Music of St. Peter's, 1380-1513.
Berkeley: University of California Press, 1995.
(digitaal)
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft4199n91h

-Robyns, Jozef (red.).
Renaissance-Muziek 1400-1600. Donum natalicium René Bernard Lenaerts.
Leuven, 1969.

-Robyns, Jozef.
Pierre de la Rue (circa 1460-1518).
Een bio-bibliografische studie. Leuven, 1954

-Rombout, Jan Jordens,
De Hymnen van het Getij- en Misboek, Tongerlo, 1935

-Schiltz, Katelijne.

Adriaan Willaert en de Venetiaanse motetpraktijk.
Een onderzoek naar stijlbepaling. Verhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van Doctor in de Musicologie. Leuven, 2001.
Volume I: Tekstgedeelte
Volume II: Partituren, appendices en index

-Schiltz, Katelijne,
„Vulgari orecchie – purgate orecchie“.
De relatie tussen publiek en muziek in het
Venetiaanse motetoeuvre van Adriaan Willaert
Leuven 2003 (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B/ vol.31).

-Schmid, Ernst Fritz,
Musik an den schwäbischen Zollernhöfen der Renaissance. Kassel, 1962.

-Schreurs, Eugeen, ed.
De Schatkamer van Alamire.
Muziek en Miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
Zie ook Herbert Kellman.

-Spiessens, G(odelieve).
Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604).
deel I. tekst en deel II. muzikale bloemlezing, Brussel 1974

-Steinhardt Milton.
Jacobus Vaet and his Motets. Michigan, 1951
(digitaal)

-Stellfeld, Dr J. A.,
Andries Pevernage. Zijn leven - zijne werken. Leuven 1943

-Taes Sofie.
Hodie Papa voluit habere missam.
Muziek in de pauselijke kapel.
Studiedossier voor Laus Polyphoniae, 2009, Alamire Foundation, Leuven, 2007.
tekst: http://www.arts.kuleuven.be/alamire/downloads/RAPPORT%20Pauselijke%20Kapel-15jan2008.pdf
(digitaal)

-Thoinan Er.,
Déploration de Guillaume Cretin sur le trépas de Jean Okeghem. Parijs, 1864

-Ursprung, Otto.
Die katholische Kirchenmusik. Potsdam. 1931.

-Van Damme, Simon.
Een procesgerichte benadering van Renaissancepolyfonie.
Temporaliteit en klankervaring als organisatieprincipes in de ricercars van Adriaan Willaert.
Verhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van doctor in de Musicologie. Leuven, 2009.

-Van Den Borren, Charles,
Guillaume Dufay. Son Importance dans l'évolution de la musique au XVe Siècle. Brussel 1926.

-Van Den Borren, Ch(arles),

Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden.
Deel I. Antwerpen, 1948. Deel II.
Antwerpen, 1951.

-Van den Sigtenhorst Meyer, B.
Deel I. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale Muziek. Den Haag 1946
Deel II. De Vocale Muziek van Jan P. Sweelinck. Den Haag, 1948

-Vander Straeten, Edmond.
La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe Siècle
. Brussel, 1867.
(digitaal)

-Van Doorslaer, Dr. G.,
La Vie et les oeuvres de Philippe De Monte (1521-1603) Brussel, 1921

-Vannes René en André Souris,
Dictionnaire des Musiciens (compositeurs), Brussel, z.d.

-Vlaanderen,
tijdschrift 1jg 34, nr 3, mei-juni 1985: themanummer Adriaen Willaert.

-Willems, Mr Leonard.
Vlaamsche Polyfonische Kerstliederen van Willem Messaus.
Gent, 1934 .

3. tijdschriften met volledige jaargangen


-Bach-Jahrbuch. Neue Bachgesellschaft.
Leipzig
de jaargangen 2000 tem 2005

-Goldberg. Early music magazine. Pamplona (Spanje)
de nummers nr 4 (zomer 1998) tem nr 54 (october 2008)

-Mitteilungsblatt der Neue Bachgesellschaft e.V. Leipzig
de nummers 47 (Winter 2000) tem 56 (Sommer 2005)

-Sonorum Speculum.
Mirror of Dutch Musical life. Donemus, Amsterdam
de nummers 39 (Summer 1969) tem 57 (1974)

4. lp's en cd's
zie discografie.
De lp's en cd's die we in ons infocentrum bezitten, zijn daar met * aangeduid.

5. encyclopedieën

Ons infocentrum bezit geen encyclopedieën, maar de Stadsbibliotheek ARHUS, waar ons infocentrum is gevestigd, bezit THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS en DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART (Kassel vanaf 1994) naast veel andere muziektheoretische werken.

6. varia


Een grote verzameling krantenknipsels, verslagen, concertprogramma's, een ganse reeks
kopies van artikels enz. zijn te vinden in archiefdozen en verzamelmappen. Ze bevatten
ook de correspondentie, verslagen en programmagegevens van de Willaert-jubel-vieringen in Roeselare in 1962 en 1985.

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be