Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

AWF-foundation

ACTIVITEITEN

Welkom op de webstek van de ADRIAEN WILLAERT STICHTING vzw, namens de voorzitter en de leden van het bestuur. Zoals de naam van de vereniging het zegt, nemen onze leden het op voor de Vlaamse renaissancecomponist Adriaen Willaert, geboren te Rumbeke bij Roeselare rond 1490. Maar we hebben goede contacten met musici in Ronse, die het op hun beurt opnemen voor Cypriaan De Rore en musici in Harelbeke, die pleiten voor Andreas Pevernage. We zouden graag deze vriendenkring nog zien uitbreiden (naar Ieper met Jacobus De Kerle, naar Kortrijk en Doornik met Pierre de la Rue, naar Berchem met Jacob van Berchem, naar Diksmuide met Clemens non Papa, enz.) omdat we beseffen dat de te geringe belangstelling voor ons muzikaal cultureel erfgoed niet in verhouding staat tot zijn uitzonderlijke waarde en dat alleen een gezamenlijke inspanning daar wat kan aan verhelpen.

 

OVER DEZE SITE

Deze webstek bedoelt zoveel mogelijk informatie te verzamelen omtrent Adriaen Willaert.
U zal hier dus een uitgebreide hoeveelheid gegevens kunnen lezen betreffende het leven en de muziek van deze 16de eeuwse Vlaamse componist.
We willen u verder op de hoogte houden van wat actueel rond Willaert gebeurt: boeken, partituuruitgaven, artikels, cd's en concerten.
We hopen op deze manier Adriaen Willaert een grotere bekendheid te bezorgen aan het brede publiek, vooral aan de mensen van zijn geboorteland Vlaanderen, waar hij nog te weinig bekend is. Evenzeer staan we in dienst van professoren, musici, musicologen, muziekstudenten en melomanen over heel de wereld, die op zoek zijn te vernemen wat er vandaag allemaal in verband met Willaert kan gelezen en beluisterd worden.

Om dit bestand op te stellen hebben we reeds een en ander kunnen verzamelen, maar onze taak is nog ver van af.

U mag het ons niet kwalijk nemen dat deze tekst nog zeer onvolledig is, ja, dat er hier en daar fouten of tegenstrijdigheden in voorkomen. De vindplaatsen van de manuscripten en van de oude partituuruitgaven zijn te weinig vermeld. Daar moet dus nog werk van gemaakt worden.

Wellicht zullen lezers bereid zijn te helpen om onze tekst verder aan te vullen en waar nodig te corrigeren.

Zo zal deze webstek voortdurend kunnen bijgewerkt en geactualiseerd worden, tot ze een waardevol werkinstrument wordt voor al wie Maestro Adriano genegen is.

De Adriaen Willaert Stichting

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be