Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

oeuvre

OEUVRE CHRONOLOGISCH

De voornaamste composities en gedrukte uitgaven, gesitueerd in het leven van de componist.

Voor nadere gegevens, vooral voor lijsten met de titels, zie 340_oeuvre_genre of via "oeuvre_lijst_alfabetisch".

Wij hebben voornamelijk geput uit
-BOSSUYT, IGNACE. Willaert Adriaan (ca. 1490-1562). Leven en werk. Stijl en genres. Leuven, 1985, p. 13 - 88
-KIDGER, David M. Adrian Willaert. A Guide to Research. New York. London. 2005.
-RISM - RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES SOURCES MUSICALES
(lijst van de gedrukte uitgaven met composities van Willaert)
-Census-catalogue of manuscript sources of polyphonic music 1400-1550. Neuhausen-Stuttgart, 1979-1988
-BERNSTEIN, JANE A. Music Printing in Renaissance Venice: The Scotto Press, 1539-1572. New York. Oxford. 1998.

Voor de facsimiles OMI, zie internet: www.omifacsimiles.com
---------------------------------------------------------------------------

Terug naar overzicht oeuvre.


1488/1490: Adriaen Willaert werd geboren in de streek van Roeselare

1507: Hij gaat studeren in Parijs en komt in contact met Jean Mouton

1515-1527: "Cantor" in de hofkapel van verschillende leden van de familie d' Este, waardoor ook verblijf in Ferrara, Rome en Hongarije15??
handschrift
(niet bewaard)

-V
erbum bonum et suave
gezongen door de pauselijke kapel in Rome.

Dit lijkt de vroegste vermelding te zijn van een werk van Willaert.
Zarlino verhaalt dat Willaert, tijdens een bezoek aan de pauselijke kapel onder het
pontificaat van Leo X (1513-1521), de zangers zijn zesstemmig motet Verbum bonum et suave hoorde uitvoeren, waarvan zij in de mening verkeerden dat het van de hand was van Josquin Desprez. Toen zij echter vernamen dat het gecomponeerd was door de nog volslagen onbekende Adriaan Willaert, weigerden zij het nog te zingen! (Bossuyt 1985, op. cit. p. 22-23)

beluister:

YOUTUBE : Quire Cleveland o.l.v. Ross W. Duffin
https://www.youtube.com/watch?v=yGgT0Mfghyc


1505-1506
LonBL 35087

handschrift waarschijnlijk uit Brugge

-Cest donc par moy qui ainsy suis fortunee

Gemaakt voor Jérôme Lauweryn (gest. 1509) uit Watervliet, een lid van het Nederlands hof ten tijde van Maximiliaan I, Philips de Schone en Margareta van Oostenrijk.

Kidger: p. 140
Census:
1, II, p. 72
CMME : http://www.cmme.org/database/sources/88 . folio 81v-83r

1505-1520
FlorBN Magl. 117
handschrift uit Florence?

Census: 1, I, p. 225-226 (zou volgens Census 1 chanson van Willaert bevatten)
RISM: B IV/5 p. 159

hoofdzakelijk franstalige chansons, waaruit kan afgeleid worden dat het handschrift in Florence werd samengesteld vóór 1518.


1510-1515
BolC A71
handschrift uit Bologna

Regina coeli laetare alleluya a 4 (versie 2)
ii. Resurrexit sicut dixit alleluya

Kidger: p. 123
Census: 1, I, p. 68
RIS
M: B IV/5 p. 69

Waarschijnlijk gekopieerd in het Spaans College te Bologna.


1512-1527
BolSP 38.
handschrift uit San Petronio te Bologna

-Beata dei genitrix Maria cuius viscera
ii Et beata que credidit quoniam

Kidger: p. 126
Census: 1, I, p. 85
RISM: B IV/5 p. 78 - 80

Gekopieerd door Giovanni Spataro voor San Petronio in Bologna.


1513-1535
I-Rvat 46
handschrift Vaticaanstad

-Enixa est puerpera
ii Parvoque lacte pastus est fulget dies


vindplaats: Vaticaanstad. Cappella Sistina.
Kidger:
p. 192
Census:
1, IV, p. 49 - 50
RISM
: B IV/5 p. 391-394
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1477
CMME: niet vermeld

online – ms  - Capp.Sist. 46 ms. 46. fol. 43v-47
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Capp.Sist.46

Het manuscript bestaat uit talrijke bundels, gekopieerd in de periode vanaf paus Julius II, gestorven in 1513, tot in 1535, wanneer Johannes Parvus, de pauselijke schrijver, er de laatste hand aan legde.


ca. 1515?
UppsU 76b
handschrift uit Troyes of omgeving?

-Hé Dieu Helayne
(Hé Dieu aime la laime)

RISM: ID no. 190005
Kidger: p. 190
Census: 1, III, p. 260
CMME : http://www.cmme.org/database/pieces/1689 (131v-132r)


ca. 1515
VatS 16

handschrift
 Vaticaanstad

-Missa Mente tota tibi supplicamus

vindplaats: Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana. folio 116v - 130.
Kidger:
p. 191
Census: 1, IV, p. 30
RISM: B IV/5 p. 363-365.

Codex 16 van de Cappella Sixtina, samengesteld door Claudius Gellandi tijdens het pontificaat van paus Leo X (1513 - 1521). Met het wapenschild van paus Leo X.


1515-1550
BolC R142
handschrift uit Noord-Italië

-Salva nos domine vigilantes custodi nos a 6 (versie 2) (Josquin?)

Kidger: p. 126
Census:
1, I, p. 79
RISM: B IV/5 p. 72 - 76


na 1515
I-Rvat 571
handschrift in Vaticaanstad

met 5 motetten van Willaert.
Zie lijst bij "oeuvre_genre".

Kidger: p. 192
Census:
RISM: B IV/5 p. 407 – 410
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1486
CMME: niet vermeld

Vervaardigd door de zangers van een Italiaanse kapel voor eigen gebruik, na 1515.
Men herkent de hand van minstens 11 verschillende schrijvers.

1518
FlorL 666

Medici Codex
handschrift  Florence

met 7 motetten van Willaert.
Zie lijst bij "oeuvre_genre".

een handgeschreven koorboek uit 1518 met motetten, opgedragen aan Lorenzo de Medici, hertog van Urbino.

Kidger: p. 135
Census: 1, I, p. 242 en 1, IV, p. 383 - 384
facsimile: Lowinsky, Edward E., ed. The Medici Codex of 1518. (MRM, vol. 5) Chicago. 1968

beluisteren
cd 115. THE MEDICI WEDDING
13 Motets of the Medici Codex
Ring Ensemble
ALBA Records Oy 154
2000

Luister ook op SPOTIFY: albums - the medici wedding
Luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/medici-wedding-the
of
https://app.idagio.com/recordings/21830111

 

1518
BolC Q19

handschrift uit Bologna

Rusconi Codex.
Handgeschreven koorboek met een kleine honderd nummers, waarvan drie of vier van Adriaen Willaert.
afkomstig uit Noord-Italië of uit Frankrijk.
Was ooit in het bezit van de Rusconi familie uit Bologna.
Zie lijst bij "oeuvre_genre".

vindplaats: CMME: https://www.cmme.org/database/sources/130

facsimile: Owens, Jessie Ann, ed. Bologna. Civico museo bibliografico musicale, MS. Q19: The Rusconi codex. New York, 1988 (Renaissance Music in Facsimile, 1) (te raadplegen in de KULeuven)
Kidger: p.123
Census: 1, I, p. 73 en 1, IV, p. 277
RISM: B IV/5 p. 50 - 561518-1519
handschrift
(niet bewaard)

-Quid non ebrietas

Werd uitgevoerd door de zangers van de kapel van Leo X, maar met matig
succes, ongetwijfeld omwille van zijn zeer verwarde en vernuftige schriftuur.
(volgens een brief van de muziektheoreticus Giovanni Spataro uit Bologna?
gedateerd 23 mei 1524 )
(pas ca. 1530 uitgegeven)


1518 - 1523
VatP 1980-1981
handschrift uit Rome

-Saluto te sancta virgo Maria domina [ a 4]
ii Rogo te ergo per illud gaudium
-
Salva nos domine vigilantes custodi nos [ a 6 ]

vindplaats: Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana

online - Vaticaanstad:
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1980
folio 70v-71r: Saluto te / Rogo te
folio 75v: Salva nos Domine

Kidger:
p. 191
Census:
1, IV, p. 24
RISM: B/IV5, p. 415
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1491
CMME: http://www.cmme.org/database/sources/101

Gekopieerd in Rome, waarschijnlijk voor Giulio de' Medici (1478 - 1534), vanaf 1523 Paus Clemens VII. Op de eerste bladzijde van elk boek staat het wapenschild van de Medicifamilie en de kardinaalshoed.


1518-1531
ModD 9
handschrift
Modena

bevat 9 motetten van Willaert
Zie lijst bij "oeuvre_genre".

Kidger: p. 144
Census: II, p. 158 -159
RISM: B IV/5 p. 264 - 268


15193
Fossombrone, Ottaviano Petrucci, Motetti de la corona. Libro quarto

-nr 2. Verbum bonum et suave a 6 (versie 1)
II. Ave solem genuisti
-nr 4. Verbum bonum et suave a 5 (versie 2)
II. Ave solem genuisti

online - 1519 - Londen
http://digirep.rhul.ac.uk/items/f34e8a16-78df-6b4d-8043-28b70cfd22e1/1/K1d16_001.jpg?.vi=liv NavTreeViewer

Zie ook: Petrucci Music Library - www.imslp.org

De allereerste gedrukte compositie van Willaert is terug te vinden in deze Petrucci-uitgave Motetti della Corona.  Het betreft het beruchte "Verbum bonum et soave".


15202
Venetië, Andrea Antico, Motetti novi libro tertio

- O gemma clarissima (reeds in de Rusconicodex)

CMM 3-01
RISM
B/I 15202


15203
Venetië, Andrea Antico, Motetti novi e chanzoni franciose a quatro sopra doi

lijst: zie 353 oeuvre lijst alfabetisch _ rism

Grotendeels overgenomen in Pierre Attaingnant. Chansons et Motetz en Canon a quatre parties sur deux. [152810]

vindplaatsen: B KBR - I Fm
RISM B/I 15203
facsimile: Cat96 Genève 1982
facsimile OMI 1316


1520
Venetië, Andrea Antico, Chansons a troys.

- Dulces exuviae (versie 1) (Anon.)

vindplaatsen: F Pn; I Fm
RISM B/I 15206

kort na 1520
RegB C120
handschrift uit Zuid-Duitsland of Tirol (Pernner Codex genoemd).

-Domine quis habitabit
ii Nec fecit
iii Qui jurat


vindplaats: D. Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Kidger: p. 172
Census: 1, III, p. 102-103

misschien afkomstig van de muziekkapel aan het keizerlijk hof in Innsbruck of Augsburg.

1520-1524
ModD 3.
handschrift uit Modena

-[B]eata dei genitrix Maria cuius viscera
ii [B]eata que credidit quoniam perfecta

vindplaatsen: I. Modena. Duomo, Biblioteca e Archivio Capitolare.
Kidger. p. 144
Census. 1. II, p. 156-157
RISM: B IV/5 p. 256 - 261

gekopieerd in Modena voor het kathedraalkoor1520 - 1528 (of later ca. 1535 - 1550)
TrevBC 24
handschrift in Treviso

vindplaats: I Treviso. Biblioteca Capitolare del Duomo
Kidger: p. 186
Census: 1. III, p. 247

gekopieerd te Treviso voor het kathedraalkoor


1520-1530
ModD 4.

handschrift uit Modena

-[I]nfirmitatem nostram quesumus domine (Verdelot)

vindplaatsen: I. Modena. Duomo, Biblioteca e Archivio Capitolare.
Kidger.
p. 144
Census.
1, II, p. 157

waarsch. gekopieerd in Modena voor gebruik door het kathedraalkoor


1520-1530
ModD 9.
handschrift uit Modena

vindplaatsen: I. Modena. Duomo, Biblioteca e Archivio Capitolare.
Kidger: p. 144
Census: 1. II. p. 159

gekopieerd in Modena, voor gebruik door het kathedraalkoor

1520 – 1530
VatVM 571

handschrift uit Rome

vindplaatsen: Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana
online - Vaticaanstad:
zie "oeuvre - online - handschrift"

Kidger: p. 192
Census: 1, IV, p. 72
1520 – 1530
VerBC 760

handschrift uit Verona

-Pater noster qui es in celis a 4
-Rex autem David cooperto capite incedens
-Strinxerunt corporis membra posita super
ii. Mea nox obscurum non habet sed omnia

vindplaatsen: I Verona. Biblioteca Capitolare
Kidger: p. 192
Census: 1, IV, p. 80
RISM: B/IV5 p. 573 - 576

Gekopieerd in Verona


1520 - 1530

CivMA 53
handschrift uit Cividale del Friuli

-Missa Quaeramus cum pastoribus
-Missa Gaude Barbara

vindplaatsen: I, Cividale del Friuli. Museo Archeologico Nazionale
Kidger: p. 132
Census: I, p. 153
RISM: B IV/5 p. 112 - 113

Gekopieerd voor de Collegiale Kerk van Santa Maria Assunta in Cividale del Friuli, waaruit blijkt de vroege verspreiding van de Vlaamse polyfonie in die streek van Italië, begin XVIde eeuw.


1521

Venetië, Andrea Antico, Motetti libro secondo (vierstemmig)

- Intercessio quaesumus domine (reeds in de Medicicodex)
- Regina caeli 2.
ii. Resurrexit (versie 2) (reeds in de Medicicodex)

vindplaatsen: I BolC (A)
online - Bologna
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

Kidger:
p. 71
RISM B/I [1521]4


1521
Rome, drukker onbekend (A. Antico?), Motetti e canzone libro primo

- Salva nos Domine (versie 2) (Mouton of Josquin)

vindplaatsen: USA NYpm
CMM 3-04
RISM: B/I [1521]6


1521

Rome, Andrea Antico, Motetti et carmina gallica

-Je l'ai aimée bien sept ans (Anon.)

vindplaatsen: I BolC (A)
online - Bologna
Zie, zijn oeuvre - online – oude drukken"

Kidger: p. 72
RISM: B/I [1521]7


1521 - ca. 1526
CasAC D(F)

handschrift uit Casale Monferrato

- Beata dei genitrix Maria cuius viscera
- Verbum iniquum et dolosum longe fac a me
ii Duo rogavi ne deneges mihi antequam

vindplaatsen: I. Casale Monferrato. Archivio e Biblioteca Capitolare, Duomo.
Kidger: p. 130
Census:
1, I, p. 144 en 2, p. 133 en 137
RISM: B IV/5 p. 100 - 104


1521 - ca. 1526
CasAC P(E)

handschrift uit Casale Monferrato

-Omnipotens sempiterna Deus

vindplaatsen: I. Casale Monferrato. Archivio e Biblioteca Capitolare, Duomo.
Kidger: p. 131
Census:
1, I, p. 147
en 2, p. 125
RISM: B IV/5 p. 99 - 100


1522
PadBC A17

handschrift uit Padua

vindplaatsen: I Padua. Biblioteca Capitolare
Kidger p. 159
Census: 1. III. p. 3
RISM: B IV/5 p. 310 - 317

Gekopieerd te Padua door frater Jordanus ten behoeve van het kathedraalkoor


1523 - 1525
Bacchanal

Schilderij van Titiaan nu in het Museo del Prado te Madrid, maar oorspronkelijk geschilderd voor hertog Alfonso d'Este van Ferrara. Toen Titiaan dit schilderij maakte was Adriaen Willaert in dienst in Ferrara.
Op een klein blaadje papier, onderaan in het midden op het gras voor twee meisjes, die met elkaar aan het praten zijn, de blokfluit in de hand, staat een korte melodie afgebeeld met de Franse woorden: Qui boyt et ne reboyt ne scet que boyre soit.
Er zijn veel argumenten om aan te nemen dat die korte canon van Adriaen Willaert is.


Kidger:
p. 124
RISM: B IV/5 p. 60-61
Census: 1, I, p. 74-75

Gekopieerd in Florence.

1523-1527
BolC Q21
handschrift


-Se ie anj mon amie (= Sy je ne voy)
(cirkelcanon - afbeelding: 302)

vindplaatsen
. I. Bologna. Museo Civico Bibliografico Musicale.
Kidger: p. 124
RISM: B IV/5 p. 60-61
Census: 1, I, p. 74-75
Gekopieerd in Florence.

online :
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q021/


Katelijne Schiltz. Music and Riddle Culture in the Renaissance. 2015, p. 284.


1523-1527
BolC Q21


-Se ie anj mon amie (= Sy je ne voy)
(cirkelcanon - afbeelding: 302)

online:
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q021/

Katelijne Schiltz. Music and Riddle Culture in the Renaissance. 2015, p. 284.


1524 - 1538
WittenL 1048

handschrift waarsch. van Duitse herkomst

-Videns dominus fluentes sorores Lazari

vindplaatsen. D. Wittenberg. Staatliche Lutherhalle
Kidger: p. 194
Census: 1, IV, p. 138

Waarschijnlijk afkomstig uit Midden-Duitsland


1525-1527 In dienst van Ippolito II d'Este.

Dit geeft aanleiding tot het componeren van enkele staatsmotetten, die hulde brengen aan Francesco Sforza II, hertog van Milaan.1525

handschrift
en

-Victor io salve
-Inclite Sfortiadum princeps
(brengen hulde aan Francesco II Sforza. Beide pas in 1539 uitgegeven)
-Venator lepores (kan eveneens verwijzen naar een relatie met Francesco Sforza, tenzij het werd geschreven voor Francesco Maria I della Rovere, hertog van Urbino, die in 1524 als kapitein- generaal van de Venetiaanse troepen in de dogestad werd ontvangen.
(uitgegeven in 1542)


ca. 1525
CopKB 1848

handschrift in Kopenhagen

-Congratulamini mihi omnes qui diligitis
ii Recedentibus discipulis non recedebam

vindplaatsen: DK Kopenhagen. Det Kongelige Bibliothek
Kidger: p. 132
Census: 1, I, p. 163-164

Gekopieerd waarschijnlijk in Lyon, waar het papier van afkomstig is.


vroege 16de eeuw
FlorBN Panc. 27

handschrift uit Noord-Italië

-Rex autem David operuit caput suum

vindplaatsen: I Florence. Biblioteca Nazionale Centrale
Kidger: p. 134
Census: 1, I, p. 232 en 1, IV, 375
RISM: B IV/5 p. 141 (I-Fn 27)

Gekopieerd in Noord-Italië (Mantua? Florence?)


Eerste helft van de 16de eeuw
HradKM 21


-O gemma clarissima Katherina sanctissima

vindplaatsen: CZ.
Hradec Králové. Krajske Muzeum
Kidger: p. 138
Census:
1, IV, 407


1525-1545 (of ca. 1540)
BolC Q27(1)
handschrift uit Noord-Italië

Voor de lijst van de nummers, zie hier: "353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism.htm"

vindplaats: I Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale
Kidger: p. 125
Census: 1, I, p. 78 en 1, IV, p. 279 - 280
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1393
RISM: B IV/5 p. 65 - 68

Waarschijnlijk gekopieerd in Bologna


1526
gedrukt Rome

Nicolo de Judici, Messen motetti cansonni novamente lib. 1  (RISM [1526]7)

-Omnes sancti tui quesumus Domine

RISM B/I 15264
gedrukt in Rome
Pasoti & Dorico, Motetti de la Corona, libro quarto 

-Verbum bonum 2. Ave solem genuisti (overgenomen uit RISM B/I 15193)

vindplaats: E Universiteit van Catalonië (enkel alt, tenor, 1ste en 2de bas)

online - Catalonië
zie"zijn oeuvre - online - oude drukken"
Zie ook: Petrucci Music Library - www.imslp.org/


1526-1530
CambraiBM 3.
handschrift uit Cambrai

-[Missa] Queramus [cum pastoribus] (versie 2)

vindplaatsen: F, Cambrai. Bibliothèque Municipale
online - Cambrai
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"

Kidger:
p. 130
Census: 1, I, p. 120
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1663

handschrift gekopieerd in de kathedraal van Cambrai


12 december 1527: Willaert wordt benoemd aan de San Marco in Venetië.
1527-1529
ChiN M91
handschrift uit Florence

-Pater Noster [a 4]
-Congratulamini mihi omnes [a 4]
ii Recedentibus discipulis
-
Ecce Dominus veniet [a 5]

vindplaatsen: USA. Chicago. Newberry Library.
Kidger: p. 131
Census:
1, I, p. 151 en 1, IV, p. 330

Gekopieerd te Florence waarsch. door Gianpiero Masacone. De illustraties zijn van Giovanni Boccardi (1460-1529)
Werd als cadeau geschonken vanwege de stad Florence aan Hendrik VIII van Engeland.


1527 - 1534
LonRC 2037
handschrift uit Ferrara

Voor de lijst van de nummers, zie hier: "340_oeuvre_genre.html"

vindplaatsen: UK, Royal College of Music
Kidger:
p. 140
Census:
1, II, p. 122

Handschrift met 60 motetten, gekopieerd in Ferrara voor het hertogelijk Hof van Alfonso I d'Este (1476-1534)


1527 - 1536
gedrukt

Vijf vierstemmige miscomposities, gedrukt in 1536 maar vermoedelijk gecomponeerd te Venetië in de jaren 1527 - 1536 (zie infra bij 1536)


1528, 1529 of 1530
gedrukt te Parijs. Pierre Attaingnant,
Six gaillardes et six pavanes avec treze chansons musicales a quatre parties
 

enkele chansons uit Motetti novi e chanzoni franciose van Andrea Antico uit 1520 met
toevoeging van 3 nieuwe chansons :

-A l'aventure, l'entrepris
-Mon cueur mon corps mon ame (versie 1 a 4)
-Dessus le marché d'Arras, myrely, myrela, bon bas

vindplaatsen: D Mbs
online - München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

RISM
B/I 15289
Kidger: p. 70.


1528
Parijs. Pierre Attaingnant, Chansons et motets en canon a quatre parties sur deux

-Petite camusette (1)
-Irons no'
tousjours coucher
-Mon petit cueur
-Jayme bien mon amy (1)
-Mon mari ma diffammee
-Jayme bien mon amy (2)
-Sancta et immaculata
ii. Cum jocunditate
-Inter natos mulierum
-Domine quis habitabit
ii. Nec fecit proximo suo
iii. Qui jurat primo suo
-Christi virgo dilectissima
ii. Quoniam peccatorum

RISM: B/I 152810
Kidger p. 72 (onvolledig)
online - Montréal
Zie "Zijn oeuvre - online – handschriften"

Zie: La la la Maistre Henri.


In het atelier van Petrus Alamire te Leuven worden kunstvolle manuscripten vervaardigd.
Enkele bevatten ook werken van Adriaen Willaert:

1528-1531
VatP 1976 - 1979
handschrift vervaardigd te Leuven of Mechelen of Brussel

-Pater Noster (versie 1)

vindplaatsen: Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana
online - Vaticaanstad:
Zie "Zijn oeuvre - online – handschriften"
Kidger:
p. 191
Census:
1, IV, p. 23
CMME: http://www.cmme.org/database/sources/39
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=3225

Gemaakt voor Koningin Anna en Koning Ferdinand van Bohemen en Hongarije, de latere keizer Ferdinand I (na 1556). De bundel bevat 38 motetten, hoofdzakelijk van Nederlandse polyfonisten. Eén is dus van Adriaen Willaert.


-'s Hertogenbosch  (codex 72A)

-Missa "Benedicta es"
-Missa (sine nomine)

Zie verder

- 's Hertogenbosch  (codex 72C)
De twee manuscripten in 's Hertogenbosch werden vervaardigd voor de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van die stad, waarschijnlijk in 1530 - 1531.

-Infirmitatem nostram
-Salva nos Domine


1530
Venetië. Nicolo de Judici (?), A. Giunta. Libro primo de la fortuna.

-In tua patientia permanens
-Nigra sum sed formosa
-Quid non ebrietas

online - Bologna (enkel de cantus)
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"
Zie ook: Petrucci Music Library - www.imslp.org

Kidger: p. 72
RISM: B/I [1530]1


ca. 1530
BolC Q20

handschrift uit Noord-Italië

-Cantate Domino canticum novum quie mirabilia
-Quasi unus de paradisi fluminibus
(a 4)
ii.Deus qui beatum Marcum evangelistam tuum
-Congratulamini mihi omnes qui diligitis
ii. Recedentibus discipulis non recedebant
-Visita quesumus domine habitationem (Jaquet)

vindplaatsen: I Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale
online - Bologna
Zie "Zijn oeuvre - online – handschriften"
Kidger: p. 123
Census: I, p. 74
RISM: B IV/5 p. 57 - 60


ca. 1530
TrevBC 36
handschrift waarsch. uit Ferrara

-Sacerdotum dyadema a 5
ii O Geminiane pie
-
Letare sancte mater ecclesia [a 5]
ii Augustine lux doctor
-
Ecce dominus veniet [a 5]

vindplaats: I Treviso. Biblioteca Capitolare del Duomo
Kidger: p. 189
Census: 1. III, p. 251


ca. 1530?
UppsU 76c

handschrift uit Frankrijk

-La rouzee [du moys de may m’a gasté]

vindplaatsen: S Uppsala, Universitetsbiblioteket
RISM: ID no. 190005
Kidger: p. 190
Census: 1, III, p. 261


1530-1531
's HerAB 72A
handschrift uit Leuven. Alamire

-Missa sex vocum super Benedicta
(alleen het Agnus Dei is zesstemmig, de overige delen zijn twee-, drie-, vier- of vijfstemmig)
-Missa (mi-ut-mi-sol)

vindplaatsen: NL
's-Hertogenbosch. Archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
online - 's-Hertogenbosch
Zie "Zijn oeuvre - online – oude handschriften"
Kidger: p. 137
Census 1/I:
p. 268
CMME: http://www.cmme.org/database/sources/17
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1038

Gemaakt in het atelier van Alamire in opdracht van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.


1530-1531
's HerAB 72C
handschrift uit Leuven. Alamire

-Salva nos domine vigilantes (versie 2 a 6)
-Infirmitatem nostram (a 5)

vindplaatsen: NL
's-Hertogenbosch. Archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
online - 's-Hertogenbosch:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 137
Census 1/I:
p. 268

Gemaakt in het atelier van Alamire in opdracht van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.


1530 - 1531
RomeV 35-40

handschrift vermoedelijk uit Florence

vindplaatsen: I, Rome, Biblioteca Vallicelliana
Kidger:
p. 174 - 175
Census:
1, III, p. 119 - 120
RISM:
B IV/5 p. 348-354
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=ITEM&itemKey=21563

Het handschrift, nu in de Biblioteca Vallicelliana te Rome, bevat 90 werken, waarvan 15 van Willaert. De composities zouden we kunnen Da pacem-motetten noemen want de thema's zijn vrede, rouw en angst. De politieke achtergrond waarachter die motetten schuilgaan heeft wellicht te maken met de beruchte Sacco di Roma (1527) en de opstand die terzelfdertijd in Florence losbrak tegen het Medicibewind.


1530-1534
FlorBN Magl. 125bis
Handschrift uit Florence

-Domine Yhesu Christe amator benignissime
ii O bone Yhesu et dulcis spes anime


vinplaatsen: I
Florence. Biblioteca Nazionale centrale
Kidger:
p. 134
Census:
1, II, p. 228 en 1, IV, p. 373
RISM: B IV/5 p. 164 - 166


Gekopieerd in Florence


ca. 1530-1540
FlorC 2495

handschrift uit Florence

1 werk van Willaert?

vindplaatsen: I
Florence. Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini.
Kidger:
niet vermeld
Census:
1, II, p. 236
RISM B IV/5: niet vermeld


ca. 1530 - 1540
UlmS 237
handschrift uit midden-Duitsland

-Cest don par moy

vindplaats: D. Ulm. Münster Bibliothek
Kidger: p. 190
Census:
1, III, p. 258 - 259

1530/1
Libro primo de la Fortuna
Giovan Maria Giunta

(enkel de alt)

bevat 24 nummers, waarvan 3 van Willaert
-ff. 2v-3. in tua patientia permanens
f. 3. Nigra sum sed formosa
f. 4r - 4v. Quid non ebrietas

vindplaats: I Bologna (enkel de alt)

online - Bologna
zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

na 1530
CoimU 2
handschrift in Coimbra

-Missa Laudate Deum
-Missa Benedicta es coelorum

vindplaats: P Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade
online - Coimbra
Zie "Zijn oeuvre - online – handschriften"
Kidger: p. 132
CMME:
http://www.cmme.org/database/sources/89
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1137

Waarschijnlijk gekopieerd in de Nederlanden.


vóór 1531
MunBS 19
handschrift uit München

-Benedicta es celorum regina et mundi
(versie 1 a 4)
ii Per illud ave prolatum et tuum

vindplaatsen: D Bayerische Staatsbibliothek. München

online - München
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger:
p. 155
Census
: 1. II. p. 192

Gekopieerd voor de hofkapel van Willem IV, hertog van Beieren (1493-1550).


RISM B/I 15317 (zwart/wit)

Vingt et cinq chansons musicales, reduictes en la tabulature...
Parijs. Pierre Attaingnant

online - Petrucci
Zie "Zijn oeuvre - online - oude drukken"
Zie ook: Petrucci Music Library - www.imslp.org

nr 9. Dessus le marché d'Arras (tabulature - beeld 17)


ca. 1531
MunBS 42
handschrift uit München

-Missa Mente tota

vindplaatsen: D Bayerische Staatsbibliothek. Duitsland
online - München:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 156
C
ensus: 1. II. p. 205

Gekopieerd te München voor gebruik aan de Beierse Hertogelijke Hofkapel van Willem IV (1493-1550) en Albrecht V (1528-1579).


1532
gedrukt te Lyon door Jacques Moderne

Motetti del fiore

een achtdelige publicatie met vijf motetten van Willaert, die reeds elders waren
uitgegeven.

vindplaats: GB Lbl - B KBR (secundus liber a 5 - alt / primus liber a 4 - alt / secundus liber a 4 - alle stemmen)
online - Londen
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"
Kidger: p. 73
Census:
RISM:
B/I 15329-10-11

 

1532 - 1534
RomeM 23-4
handschrift in Rome

vindplaats: I
Rome. Palazzo Massimo
Census. 1, 3, p. 114
Kidger.
p. 173
RISM:
B IV/5 p. 345 - 348
gekopieerd door Johannes Ochon, waarschijnlijk voor Antonio Massimo (gest. 1561)


1532 - 1534
BolSP 45

handschrift uit San Petronio te Bologna

voor de lijst van de werken, zie "353_lijst_alfabetisch_rism.htm"

vindplaats: I. Bologna. Archivio Musicale della Fabbriceria di San Petronio
Kidger: p. 127
Census: 1, I, p. 86 en 1, IV, p. 288 en 4, p. 73 en ss
RISM: B IV/5, p. 80 - 84


1532-1537
FlorBN Magl. 122-5

handschrift in Florence

vindplaatsen: I Florence. Biblioteca Nazionale Centrale
Kidger: niet vermeld
Census: 1, II, p. 227

Gekopieerd in Florence wellicht voor Alessandro de' Medici, hertog van Florence.


1534
gedrukt te Parijs door Pierre Attaingnant

Uitgave van een 13-delige reeks motetten door Pierre Attaignant ()
bevat 16 composities van Willaert o.m. oudere nummers zoals Pater noster (v. 1) en Verbum bonum et suave, maar een vijftal volgende nieuwe.

RISM: B/I 15344-5-6-9-10


1534
gedrukt
 te Frankfurt a. M. door C. Egenoff

Voor het eerst wordt een chanson van Willaert in Duitsland gedrukt. 


RISM: B/I 153414


1534
gedrukt te Venetië. Ottaviano Scotto

Il secondo libro de madrigali di Verdelot, insieme con alcuni altri bellissimi madrigali di Adriano.

RISM: B/I 153416

Bevat 5 madrigalen van Willaert, zijn eerste vruchten in dat genre.
Dit wordt een succesuitgave, die veel herdrukken kent.
O.m. in 1536 (Zie hier verder : online).
Sommige madrigalen worden in andere verzamelingen opgenomen.

online 15367– Bologna (zwart – wit)
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/
gaspari/_U/U309/1534-1535
ModE N.1.2.

handschrift in Modena

vindplaatsen: I, Modena, Biblioteca Estense e Universitaria
Kidger: p. 155
Census: II, 170-171
RISM: B IV/5 p. 290 - 291

Handschrift, gekopieerd voor Hercules II, vierde hertog van Ferrara, naar aanleiding van diens troonbestijging aan het hoofd van het huis d'Este (1534) door "Zoannes Michael de Francia, Cantor Illustrissimi ducis Ferrarie".


1534 - 1537
handschrift uit Ferrara

-[Missa] Benedicta es celorum regina

vindplaats: I Reggio Emilia. Archivio della Chiesa di San Prospero
Census: 1, III, p. 106
Kidger: p. 173

15343
gedrukt in Parijs door Pierre Attaingnant.
Liber primus quinque et viginti musicales quatuor vocum motetos complectitur

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

bevat 25 motetten, waarvan 3 van Willaert:

nr 9. Beatus Stephanus, preciosus Dei prothomartyr
ii. Et videntes vultum eius tamquam vultum angeli
nr 16. Intercessio, quaesumus Domine, beate Barbare
nr 24. Salva crux sancta, arbor digna
ii. Causa etiam vitae foret cunctis

Kidger: p. 73

15344
gedrukt in Parijs door Pierre Attaingnant
Liber secundus: quatuor et viginti musicales quatuor vocum motetos habet

bevat 24 motetten waarvan 5 van Willaert
nr 1. Pater noster (versie 1 a 4)
nr 5. Congratulamini mihi omnes qui diligitis Dominum
ii. Recedentibus discipulis non recedebam
nr 13. Omnipotens sempiterne Deus qui huius diei
nr 18.  Ave regina coelorum, ave domina
ii. Gaude gloriosa, super omnes speciosa
nr. 21.  Patefactae sunt januae coeli
ii. Mortem enim quam Salvator noster dignatus est

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/

Kidger p. 73-74


1534
6

Liber quartus XXIX. musicales quatuor vel quinque parium vocum modulos habet
Pierre Attaingnant
Parijs

29 motetten waarvan 1 van Willaert
nr 1. Precatus est Moyses in conspectu [Domini] Dei sui (a 5)
ii.  Memento Abraham, Ysaac et Jacob

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/


15349
gedrukt te Parijs door Pierre Attaingnant

24 motetten waarvan 1 van Willaert
nr 3. Ecce Dominus veniet et omnes sancti eius a 5
(De adventu domini – superius in canon)

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/


153410

gedrukt in Parijs door Pierre Attaingnant.
Liber octavus XX. musicales motetos quatuor, quinque vel sex vocum modulos habet

bevat 20 motetten waarvan 4 van Willaert
nr 3. Hac Clara die turma festiva dat praeconia
ii.  Cui contra Maria haec reddit famina
nr 8. Verbum bonum et suave
ii. Ave, solem genuisti, ave, prolem protulisti
nr 14. Beata viscera Mariae virginis
nr 18. Sancta Maria, regina coelorum
ii. O pia domina, per illud gaudium

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/


15353
gedrukt in Parijs

Lib. undecimus XXVI. Musicales habet modulos quatuor et quinque vocibus editos

bevat 26 motetten waarvan 1 van Willaert
nr 21. Videns Dominus flentes sorores Lazari

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/


1535
4
gedrukt in Parijs door Pierre Attaingnant

Lib. duodecimus : XVII. musicales ad virginem Christiparam salutationes habet

17 Maria-antifonen waarvan 1 van Willaert
nr 6. Regina coeli (versie 3 a 5)

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/

15358

gedrukt in Venetië. Andrea Antico en Ottaviano Scotto
Canzoni francese di messer Adriano, & de altri Eccellentissimi Auttori... libro primo. 

lijst: zie "353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism"

vindplaatsen: D Mbs (AB) - F Pn (A) - USA. University of Virginia (tenor)
online - München en Virginia
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

Kidger: p. 75 - 76
RISM: B/I 15358

Ottaviano Scotto waagt zich aan een uitgave in twee delen met Franse chansons.
Enkele neemt hij over van de uitgave van Andrea Antico uit 1528, maar hij kan er een
vijftal nieuwe aan toevoegen.


153513
gedrukt in Frankfurt am Main. Christian Egenolff
Lieder zu drei und vier Stimmen

bevat:
-Cedant = C'est donc par moy que ainsi suis

vindplaats: F Parijs. Bibliothèque Nationale de France
online - Parijs
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken".

[c. 1535]14
HeilbS X/2
handschrift uit Frankfurt am Main (?)

-Cedant = C'est donc par moy que ainsi suis

vindplaatsen: D Heilbronn. Stadtarchiv (bas)
online - Heilbronn:
Ze: "zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger
: p. 136
Census 1/I:
1, I, p. 265 en 1, IV, p. 401
DIAMM: D-HBa MS X/2

 

ca. 1535
F BNN 4599 – GB LonBL Add. 19583 – I MOe MS {alpha}.F.2.29 (Lat. 1232)

handschrift uit Ferrara

Zeer beschadigd handschrift, gekopieerd in Ferrara door Jean Michel, vaste kopiist aan
het hof d'Este te Ferrara, voor gebruik aan het hof van Ercole II d'Este, hertog van
Ferrara (1508-1559).

Het handschrift is in verschillende stukken bewaard in drie bibliotheken.

In Londen, British Library: een stuk van de alt met van Adriaen Willaert: -Intercessio quesumus domine beate Barbare virginis (ff. 29v – 30)    

In Parijs, Bibliothèque Nationale: een stuk van de alt met van Adriaen Willaert: Jay veu le regnart et le loup (ff. 7v – 8)

In Modena, Biblioteca e Universitaria: een stuk van de tenor en de bas met van Adriaen Willaert: Intercessio quesumus domine beate Barbare virginis. (f. 16v)

Discantus en quintus zijn blijkbaar verloren.

Kidger: p. 140 en 154
Census. II, 50 en 163
RISM: B IV/5 p. 268 – 269
DIAMM:
Londen:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1876
Modena: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=962
Parijs: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=2386


1535 - 1537
VatS 19
handschrift uit Rome

-Missa de Benedicta

vindplaats: Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana
online - Vaticaanstad:
zie "oeuvre - online - handschrift"

Kidger: p. 191
Census:
1, IV, p. 33
RISM: B IV/5 p. 369 - 371

Gekopieerd te Rome voor de Cappella Sistina. Illustraties van Vincent Raymond. Wapenschild van paus Paulus III (1468 - 1549).


1535-1540
BrusC 27731

handschrift uit Florence

-Amor tu sai pur fare

vindplaats: B Brussel. Koninklijk Conservatorium
Kidger: p. 129
Census:
I, p. 102
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1642

Handschrift gekopieerd te Florence, het grootste deel door Antonius Morus


1535 - 1546
BasU F.X.5-9

handschrift uit Basel

-Rex autem David
-In diebus illis
ii. Susanna aliquando ingrediebatur
iii. Deus qui absconditorum

vindplaatsen: CH Basel. Öffentliche Bibliothek der Universität
Kidger:
p. 120
Census: 1, I. p. 30 en 1, IV, p. 240
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=ITEM&itemKey=10227
en http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=ITEM&itemKey=10229

Beschrijving : http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1551

De data van 1535 tot 1546 staan vermeld in het manuscript. Ook de namen van de eigenaars: Bonifacius Amerbach en Basilius Amerbach. Bonifacius Amerbach (1495-1562) was een vooraanstaand burger van Basel, professor aan de universiteit van Basel en lid van het stadsbestuur. Basilius was zijn zoon.


ca. 1535-1550
MunBS 1503b
handschrift uit Augsburg

-Ne procias nos

vindplaatsen: D München. Bayerische Staatsbibliothek
Kidger: p. 156
Census: 1. II. p. 219

Gekopieerd in Augsburg, maar ook gedeeltelijk in Frankrijk en in de Nederlanden voor Johann Heinrich Herwart (1520-1582) van Augsburg.

 

1535 tot 1566
KasL 38
handschrift uit Kassel.

-Adieu mes amours
-
Ferendum est aequo animo quod a deo

vindplaatsen: D
Kassel. Murhard'sche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek.
Kidger:
p. 139
Census: 1.II. p. 6


1536 (W1103)
Venetië. Francesco Marcolini da Forli.
Liber quinque missarum Adriani Willaert

1536 (W 1104)
Intavolatura deli madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano
Venetië. Andrea Antico en Girolamo Scotto.

lijst: zie 353 oeuvre lijst alfabetisch_rism of 340 oeuvre_genre

vindplaatsen: A Wenen. Österreichische Nationalbibliothek
F Parijs. Bibliothèque Nationale de France
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433175689

facsimile: Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto—Venezia 1536. Florence: Studio
per Edizioni Scelte, 1980 of 1981. (Archivum Musicum Collana di test rari no. 36)
Kidger:
p. 8-10
RISM: A/I W1104 (1536)

online – 1536 - IMSLP (het volledige boek)
http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/ac/IMSLP513209-PMLP831759-A-Wn_SA.77.D.9_-_Intavolatura_de_li_Madrigali_(Philippe_Verdelot)_1536.pdf

online – 1536 – Wenen
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4088729&order=1&view=SINGLE

bevat 22 madrigalen van Verdelot door Willaert bewerkt voor één stem en luit.
Wordt herdrukt door dezelfde drukkers in W1105 (1540) = V1225 (1540)

online – 1540 – München
Di Verdelotto tutti li madrigali ….
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074430

Een uitgebreide cd-opname :
« Il Desiderio »
Massimo Lonardi, renaissanceluit, Silvia Piccollo, sopraan
Giuseppe Zambon, contratenor, Sergio Balestracci, blokfluit in G, Gaetano Nasillo, viola da gamba
STRADIVARIUS 33325
1995

musicologische uitleg: Massimo Lonardi
tekstboekje met teksten en vertalingen in het Engels.

Luister ook op SPOTIFY: nummers – vita de la vita mia
Luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-tablatures-from-verdelot-vol-6


Ook 14 nummers uit de "Intavolatura... "
ZEFIRO SPIRA
Italian Renaissance Frottole & Improvisations
Gabriel Jublin contratenor
Paul Kieffer luit
CLAVES
2018

https://www.claves.ch/products/zefiro-spira-italian-renaissance-frottole-improvisations

luister ook op SPOTIFY: nummers – vita de la vita mia
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-tablatures-from-verdelot-vol-6

6 nummers in de cd 293 BELLA MADRE DÉ FIORI
Susanne Rydén sopraan, Peter Croton luit
PROPHONE PROCD002
2015

Van Adriaen Willaert
-Madonna il tuo bel viso (Verdelot in beerking van Willaert)
-Madonna  io sol vorrei (Verdelot in bewerking van Willaert)
-Madonna per voi ardo (Verdelot in bewerking van Willaert)
-Madonna qual certezza (Verdelot in bewerking van Willaert)
-Fuggi fuggi cor mio (Verdelot in bewerking van Willaert)

luister ook op SPOTIFY : albums – bella madre de’ fiori
luister ook op IDAGIO :
https://app.idagio.com/recordings/28515664

1536
Venetië. Antonio dell'Abate en Andrea Antico 
La Couronne et fleur des chansons a troys

RISM: B/I 15361

bevat een 40-tal driestemmige chansons, waarvan 20 nieuwe van Willaert.
Deze uitgave kende een ruime verspreiding en vele chansons, vooral deze van Willaert,
werden tot laat in de zestiende eeuw geregeld herdrukt.
Sommige chansons wijzen, door de tekst en door de muziekstijl, op de nauwe contacten
met het hof van Ferrara en met het Franse hof.

online – 1536 – Wenen – LA COURONE ET FLEUR DES CHANSONS A TROYS
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_7358813&order=1&view=SINGLE

bassus :      Digitales Objekt
tenor :         Digitales Objekt
supremus : Digitales Objekt

1536
gedrukt in Venetië. Andrea Antico en Ottaviano Scotto
Canzoni francese di messer Adriano, & de altri Eccellentissimi Auttori,nuovamente con ogni diligentia stampate. Libro Primo.

RISM:
B/I 153617

vindplaats: GB Bodleian Libraries. Universiteit Oxford
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=OXVU1&docId =oxfaleph013654017

Waarschijnlijk een heruitgave van RISM B/I 15358


1536
VatG XII.4

manuscript uit Rome

-Magnum hereditatis misterium templum a 4
-O salutaris hostia que celi pandis
a 6

vindplaats: I Vaticaanstad. Biblioteca Apostolica Vaticana
online - Vaticaanstad:
zie "oeuvre - online - handschrift"
Kidger:
p. 191
Census:
1, IV, p. 16
RISM: B/IV5. p. 436-439
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1498
CMME:
http://www.cmme.org/database/sources/160


gekopieerd door Johannes Parvus te Rome voor de Cappella Giulia. Afbeeldingen van o.m. vijf wapenschilden van de Cappella Giulia en van de stamboom van de familie Della Rovere, stichters van de kapel.


1536-1540
MunU 401

Gekopieerd waarschijnlijk in Oostenrijk of in Augsburg

-O crux splendidior cunctis astris mundi
ii Dulce lignum dulces clavos
-
Ave maris stella dei mater alma (versie 1 a 5)
ii Monstra te esse matrem sumat per te
-
Sancta et immaculata virginitas quibus
ii Cum iocunditate conceptionem beatae


vindplaatsen: D München. Universiteitsbibliotheek van de Ludwig-Maximilians-
Universiteit
online:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Census 1. vol. II, p. 246
Kidger: p. 158


1537-1541
gedrukt

In diezelfde periode zijn nu ook Duitse drukkers geïnteresseerd in motetten van Willaert.

In Frankfurt am Main: Formschneider (Grapheus) (RISM 1537/1 en 1538/3)
met volgende nog onuitgegeven nummers:

In Neurenberg: Petreius (RISM 1538/7)
met één nieuw motet:

In Wittenberg: Rhaw (RISM 1538/8)
met één nieuw motet:


15371
gedrukt te Neurenberg, Hieronymous Formschneider
Novum et insigne opus musicum...

vindplaats: B KBR

-In diebus illis erat vir Babyloniae
ii. Susanna aliquando ingrediebatur
iii. Deus qui absconditorum


eerste publicatie van het persoonlijke: In diebus illis

online - Petrucci
Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/


1537 - 1544
BerlGS 7

handschrift, grotendeels vernietigd

-Domine Jesu Christe memento
ii. Et concede mihi
-Auxilientur mihi Domine Jesu Christe
ii Et ideo de tua pietate

-Ave regina coelorum Mater regis
-Magnum haereditatis mysterium
-Victimae paschali laudes
ii Dic nobis Maria

-Inviolata integra et casta
ii Nostra ut pura

-Ave regina coelorum
ii Gaude gloriosa

-Patefactae sunt ianuae coeli
ii Mortem enim
-
Salve crux sancta
ii Causa etiam vitae

-Benedicta es coelorum regina
ii Per illud ave prolatum

-Mirabile mysterium
-Unum cole Deum
-Ecce Maria genuit
-Ego infelix peccator
-Parce mihi Domine
ii Peccavi

-Domine refugium
ii Notum fecisti nobis

-Ascendens Christus in altum
-Domine Jesu Christe fili Dei

vindplaatsen:D Berlijn. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (grotendeels vernietigd)
Kidger: p. 121
Census: 1, I, p. 250 (GöttSA 7) en 1, IV, p. 253

vervaardigd door Matthias Krüger. Königsberg (1537-1544) voor hertog Albert van
Pruisen te Königsberg


1538
Secundus tomus novi operis musici 

Met drie onuitgegeven motetten:

-Ne projicias nos
-Prolongati sunt
ii. Inveterata sunt
iii. Sit ergo fas dicere
-Domine Jesu Christe amator
ii. O bone Jesu et dulcis

RISM : B/I 15383


15385
Ferrara. Johannes de Buglhat e.a.
Triginta nouem motetos habet : ut in sequenti indice demonstratur.

lijst: zie: oeuvre lijst alfabetisch_rism

vindplaats: D Mbs - GB. Londen. British Library - I Bologna

online - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073122

online - Londen
Zie:
"zijn oeuvre - alfabetisch - oude drukken"
Kidger
: p. 80

RISM: B/I 15385


15386

Neurenberg, Johann Petreius
Tomus primus psalmorum selectorum a praestantissimis musicis in harmonias
quatuor aut quinque vocum redactorum.

-Deus in nomine tuo salvum me fac [a 5]
ii Ecce enim Deus

vindplaatsen: A Wn - B KBR (zonder de alt)- I Bologna (enkel de eerste omslag)
online - Bologna:
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger: p. 80
RISM: B/I 15386


15387
Neurenberg, Johann Petreius
Modulationes aliquot quatuor vocum selectissimae, quas vulgo modetas vocant...

-Pater noster
ii. Ave Maria
-Inviolata integra
ii. Nostra ut pura

vindplaats: GB. Londen. British Library
online - Londen :
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Kidger: p. 81
RISM: B/I 15387


15388
Georg Rhaw te Wittenberg
Symphoniae iucundae atque ideo breves

met nieuwe publicaties:

-Dulces exuviae (versie 2)
-Rex autem David

RISM: B/I 15388

Zie ook Georg Rhaw verder 1545
Secundus tomus biciniorum, quae et ipsa sunt gallica, latina, garmanica...


153820
Venetië, Antonio Gardano,
Di Verdelot le dotte et eccellente compositioni de i Madrigali a cinque voci, insieme con altri Madrigali di varii autori. [s.a.]

vindplaats: B KBR II. 1.853A D Mbs
facsimile: OMI

-Qual dolcezza giamai
ii. Et la dolc'armonia
-Quanto piu m'arde
ii. Non e ghiaccio 'l mio


RISM: B/I [c. 1538]20

Deze twee madrigalen worden herdrukt door Scotto in 1540 (RISM 154018)

online – 1540 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00074429
(momenteel geblokkeerd)
ofwel: Neem: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“. Vul daar het codenummer in bsb00033709 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

1538-1543
RegB B211-5
handschrift waarschijnlijk uit Z-Duitsland of Oostenrijk

-Verbum iniquum et dolosum longe fac
ii Duo rogavi [te] ne deneges mihi
-Lamentabatur Jacob de duobus filiis suis

vindplaats: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 96
Kidger: p. 172

 

1538-ca. 1545
CasAC C.
handschrift uit Casale Monferrato

-O salutaris hostia [a 6]

vindplaatsen: I, Casale Monferrato. Archivio e Biblioteca Capitolare, Duomo.
Kidger: p. 130
Census:
1, I, p.143 en 1, IV, p. 326 en 2, p. 166
RISM: B IV/5 p. 108 - 111

gekopieerd in Casale Monferrato


1538-ca. 1545
CasAC N(H)

handschrift uit Casale Monferrato

lijst van de nummers: zie "353_oeuvre_alfabetisch_rism.html"

vindplaatsen: I, Casale Monferrato, Archivio e Biblioteca Capitolare, Duomo
Kidger: p. 131
Census:
1, I, p. 146 en 1, IV, p. 326 en 2, p. 147 en 153 en 155
RISM: B IV/5 p. 105 - 108

Het jaar 1539 (...) is ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van de Venetiaanse muziekdruk. Vanaf dan verschijnen motetcollecties die gewijd zijn aan het oeuvre van één componist. Naast werk van Willaert brengen Scotto en Gardano in dat jaar tevens verzamelingen van Nicolaas Gombert, Jachet de Mantua en Jacques Arcadelt uit. (Katelijne Schiltz. 2003, p. 161-162)1539
StuttL 46
handschrift in Württenberg

-Missa super Benedicta

vindplaats: D Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek
Kidger: p. 178
Census: 1, III, p. 189 - 190

gekopieerd te Stuttgart voor gebruik in de hofkapel van Ulrich, hertog van
Württemberg

----- ----- ----- ----- -----
1539
Venetië. Ottaviano en Girolamo Scotto
In datzelfde jaar drukte Scotto drie boeken met meestal nieuwe vierstemmige motetten uitsluitend van Willaert 
(RISM W 1106 - W 1108 en W 1110)
De eerste twee boeken zullen in 1545 door Antonio Gardano licht gewijzigd herdrukt worden. Het derde boek door Scotto zelf in 1550.


RISM W1106 (1539)
Venetië. Scotto.
Famosissimi Adriani Willaert, ... musica quatuor vocum, (quae vulgo motecta nuncupatur) ... Liber primus. Quatuor vocum. Adriani Willaert

bevat 26 vierstemmige motetten, uitsluitend van Willaert

lijst: zie: 353_oeuvre_lijst_ alfabetisch_rism of 340_oeuvre_genre

vindplaatsen: D. München. Bayerische Staatsbibliothek (volledig) - GB. Londen. British Library

online – 1539 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00073118 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

online - 1539 - IMSLP
http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP347848-PMLP561711-willaert_motetos_a4_livro1_c.pdf

Kidger: p. 10-12
The Scotto Press: nr 7, pp. 238-240

Wordt herdrukt in W1107 (1545)
 
1539 - W1108
Venetië. Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto.
Motetti di Adrian Williart. Libro Secondo a quattro voci

lijst: zie: 353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism of 340_oeuvre_genre

vindplaatsen: D. München. Bayerische Staatsbibliothek en I Bologna. Museo
internazionale e biblioteca della musica (slechts drie bladzijden)

online – 1539 – München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073119

Kidger: p. 12-14
The Scotto Press: nr 8, pp. 240-242

Wordt gewijzigd herdrukt in 1545 (RISM W1109)

1539
Venetië. Hieronymus Scotto.

Famosissimi Adriani Willaert, chori divi Marci illustrissimae Republicae Venetiarum Magistri, musica quinque vocum, (quae vulgo motecta nuncunpatur)... Liber Primus. Quinque Vocum.

lijst: zie 353_oeuvre_lijst_ alfabetisch_rism.htm of 340_oeuvre_genre

Wordt herdrukt in 1550: zie W1111

vindplaatsen: I. Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale. (titelbladzijde).
D. München (alt en tenor) - Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Musikabteilung.
(S, A, T, B, Q).

online - Bologna:
(enkel titelbladzijde) -München (alt en tenor)
Zie: "oeuvre - online - oude drukken"

Kidger: p. 15
The Scotto Press: nr 9, pp. 242-244.

Lees: Katelijne Schiltz en Hilary Staples. Motets in Their Place: Some 'Crucial' Findings on Willaert's Book of Five-Part Motets. Art in Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 54ste. Afl. 2de (2004), pp. 99-118


RISM W1110 (1539)


Dit boek zal in 1550 ongewijzigd herdrukt worden door Girolamo Scotto

In hetzelfde jaar in dezelfde stad brengt Gardano enkele motetten op de markt onder de titel Fior de motetti tratti delle Motetti del fiore, waarbij de titel verwijst naar een vroegere uitgave van Moderne waaruit de motetten zijn overgenomen.

RISM B/I 15397
Ferrara, Johannes de Buglhat, Henrico de Campis, Antonio Hucher.
Nicolas Gombert. Moteti de la Simia (Liber primus vocum quinque).

-Ne proiicias nos in tempore

vindplaats: D Jena Universiteitsbibliotheek en München (volledig)
F. Toulouse. Bibliothèque municipale (altus). GB. LbL (tenor) PL Krakow

online - München , Londen en Toulouse
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Zie ook bij PETRUCCI MUSIC LIBRARY en tik: www.IMSLP.org/
(enkel cantus)

Kidger: p. 82

----- ----- ----- ----- -----

15398
Cantiones quinque vocum selectissimae, a primarijs (Germaniae inferioris, Galliae & Italiae) musices magistris editae ... Mutetarum liber primus


In Straatsburg: Peter Schäffer drukt in 1539 enkele motetten die hetzelfde jaar in Venetië waren verschenen

RISM: B/I 15398

online - Bologna
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/ gaspari/_R/R146/

----- ----- ----- ----- -----
1539

Lyon, Jacques Moderne, Tertius liber cum quatuor vocibus. Motteti del fiore, 4 vc, Liber tertius

-Tota pulchra
-Beata Dei Genitrix (Conseil)

vindplaatsen: A Wn - B KBR (enkel de alt) - D Mbs
Kidger: p. 82

RISM B/I 153910


1539
Venetië. Antonio Gardano.
Primus liber cum quatuor vocibus : Fior de mottetti tratti dalli motetti del fiore.

-Pater noster
ii. Ave Maria

vindplaats: GB. Londen. British Library
online - Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

RISM B/I 153912


1539
Lyon, Jacques Moderne
Le parangon des chansons. Quart livre contenant XXXII chansons a deux et a troys parties…

-Or suis ie bien
-Iaime par amours
-Allons allons gay

vindplaats : GB. Londen. British Library
online - Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger : p. 82 - 83

RISM B/I 153919


1539-1550
MunBS 260
handschrift uit de Lage Landen

-Missa Benedicta es [enkel: Pleni sunt caeli en Agnus Dei II ]

vindplaatsen: D
München, Bayerische Staatsbibliothek
Kidger:
p. 156
Census:
1. II. p. 214

Waarschijnlijk gekopieerd in de Lage Landen en in het bezit van Johann Heinrich Herwart (1520-1883) van Augsburg15407

Melchior Kriesstein te Augsburg
Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (...)
Besonder ausserlessner kunstlicher lustiger Gesang mancherley Sprachen. 


met een nieuw motet:

-Enixa est puerpera

en enkele nieuwe chansons:

-Petite camusette (versie 2)
-Douleur me bat
-Fors seulement
-Jouissance vous donneray

RISM W1105 (1540) = V1225 (1540)

Venetië. Andrea Antico en Girolamo Scotto.
Intavolatura de li madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per lo eccellentissimi musico messer Adriano Vuillaert, maestro di Capella de la Illustrissima Signoria di Venegia...

vindplaats: D München Bsb - GB Londen. British Library
Kidger: p. 17

De bundel madrigalen van Verdelot en Willaert uit 1536 wordt herdrukt met toevoeging
van drie of vier nieuwe nummers van Willaert.

online – 1540 – München
Di Verdelotto tutti li madrigali ….
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb0007443015406
Neurenberg, Johann Petreius
Selectissimarum mutetarum... D. Georgio Forstero selectore
tomus II

-Ad tua confugio supplex altaria
-In tua pacientia permanens
-Beata Dei genitrix (Lheritier? Conseil?)
II. Et beata154018

Venetië. Girolamo Scotto.
Le Dotte et excellente compositioni de i madrigali a cinque voci

-Qual dolcezza giamai
ii Et la dolc’armonia
-
Quanto piu m’arde, e piu s’ascend’il foco
ii Non e giacio ‘l mio giaccio


vindplaats: I Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica (slechts enkele bladzijden
online - Bologna
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger
: p. 84

----- ----- ----- ----- -----

1540
gedrukt
te Venetië door Girolamo Scotto.
Di Verdelotto tutti li maderigali del primo, et secondo libro a quatro voci:
con la gionta de i madrigali del medesmo auttore...


Fotokopie
van de titelpagina in Bossuyt 1885 p. 40

RISM B/I 154020

Deze bundel werd zeer veel herdrukt: bijv. 154519 en 154933

Zie deze laatste uitgave online:
online - 154933 - Bologna
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=7983

----- ----- ----- ----- -----

1540
gedrukt te Venetië door Andrea Arrivabene (?).
Musica nova  

21 vierstemmige ricercars waarvan 3 zeker van Adriaen Willaert. 
De overige van leerlingen, organisten of componisten uit zijn kring.

-ricercar a 4 nr 1 - A1
-ricercar a 4 nr 10 - A2
-ricercar a 4 nr 14 - A3
-ricercar a 4 nr 6 - A4 (Julio de Modena?)
-ricercar a 4 nr 13 - A5 (Julio de Modena?)

RISM B/I 154022

luister in volgende cd-opnamen:

-ADRIAEN WILLAERT E LA SUA CERCHIA RICERCARI DA MUSICA NOVA (1540)
Danilo Lorenzini, Antonio Eros Negri, Riccardo Villani en Giuseppe Azzarelli
STRADIVARIUS 33355

luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova-0BC3995A-19B8-4F01-B53E-D5520FE619C6
of
https://app.idagio.com/recordings/22101124

-MUSICA NOVA 1540
Accomodata per cantar et sonar sopra organi et altri strumenti, composta per
diversi eccellentissimi musici.
Venezia (1540)
Liuwe Tamminga, orgel
TACTUS TC 540001
1995

luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/musica-nova (2012)
of
https://app.idagio.com/recordings/23858985

-cd 40. MUSICA NOVA (1540)

Accomodata per cantar et sonar sopra organi et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici (Venezia 1540)
Consort Veneto
dir.: Giovanni Toffano
TACTUS TC 540002
1996

luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/musica-nova-48105B89-E379-403A-9DDE-7988EE9C7B0B (2012)
of
https://app.idagio.com/recordings/23850451


ca. 1540
StuttL 35
handschrift in Württenberg

-Visita quaesumus domine

vindplaats: D Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek
Kidger: p. 178

Census: 1, III, p. 182

gekopieerd door Nikolas Peuschel te Stuttgart voor gebruik in de hofkapel van Ulrich, hertog van Württemberg


ca. 1540
StuttL 43
handschrift in Württenberg

-Deus in nomine tuo [a 5]
ii Ecce enim deus
-Domine Jesu Christe [a 6]
ii O bone Jesu

vindplaats: D Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek
Kidger: p. 178

Census: 1, III, p. 187 - 188

gekopieerd door Nikolas Peuschel(?) te Stuttgart voor gebruik in de hofkapel van Ulrich, hertog van Württemberg


ca. 1540
MontsM 769
kopie uit Brussel

-[Magnificat] Quarti toni (Johannes Mouton, toegeschr. aan Willaert in LeidGA 1442)

vindplaatsen: E Montserrat. Biblioteca del Monestir
Kidger: p. 155
Census:
1. II. p. 179-180

Gekopieerd te Brussel voor Maria van Hongarije, dochter van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, regentes van de Nederlanden van 1531 tot 1555.ca. 1540
MunBS 1516

-Cest dant par moy
-
Larouset

vindplaatsen: D München. Bayerische Staatsbibliothek
Census
1. II. p.222-223
Kidger
p. 157

Waarschijnlijk gekopieerd te Augsburg


ca. 1540

handschrift uit Glarus of omgeving (Tschudi Liederbuch)

-Dulces exuviae desperata quae te dementia
-
Rex autem David cooperto capite incedens
-
Ie laÿ aymee bien sept ans e dimÿ

vindplaats: Zw. Saint Gall. Stiftsbibliothek
online - Sankt Gallen
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Census: 1, III, 146 - 148
Kidger: p. 175

gekopieerd door Aegidius Tschudi (1505 - 1572), soldaat, staatsman en historicus


1540-1542
's HerAB 75
handschrift uit 's-Hertogenbosch (NL)

-Missa Benedicta es
-Missa Gaude Barbara

vindplaatsen: NL
's-Hertogenbosch. Archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
online - 's-Hertogenbosch:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger:
p. 137
Census 1/I:
p. 270
CMME: 's-HerAB 75


1540-1550
BolC Q23

handschrift uit Noord-Italië

-[Lamentationes]
gekopieerd door Philippus de Spina in opdracht van de Broederschap
Heth. Misericordie domini
Heth. Novi diluculo magna est
Heth. Pars mea dominus
Teth. Bonus est dominus
Teth. Bonum est prestolari
Teth. Bonum est viro
Jod. Sedebit solitarius
Jod. Ponet in pulvere
Jerusalem convertere ad dominum

-[Lamentationes]
Jod. Dabit percutienti
[C]aph. [Q]uia non repellet
[C]aph. [Q]uia se abiecit
[C]aph. [n]on enim humiliavit
[L]amech. [U]t convertere ad dominum
[T]ristis est anima mea
ii [T]enebre facte sunt
[R]egina celi letare
ii [R]esurrexit sicut dixit

-Tristis est anima mea
ii. Tenebrae factae sunt

-Regina celi letare (versie 2 a 4)
ii. Resurrexit sicut dixit

vindplaatsen: I. Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale
Kidger: p. 124
Census: 1, I, p. 76 en 1, IV, p. 278

Gekopieerd waarschijnlijk in Bologna


1540 - 1550
BolC Q24

handschrift uit Noord-Italië

-Passio domini nostri Jesu Christi secundum Joannem
-Deus qui manus tuas a 6
-O salutaris hostia a 6
-Domine Jesu Christe amator a 6
ii. O bone Jesu et dulcis
-Missa Benedicta es celorum

vindplaatsen: I. Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale (alle stemmen)
online - Bologna:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 124-125
Census: 1, I, p. 76 en 1, IV, 278

Zelfde kopiist als BolC Q23

luister voor de Passie ook op YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=26ljVX5Jfns
luister ook op SPOTIFY: albums – Passio Domini Nostri
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/passio-domini-nostri-jesu-christi-secundum-johannem


1540-1550
EisS s.s.

handschrift uit Eisenach.

vindplaatsen: A Eisenach. Stadtarchiv
Kidger: niet vermeld
Census: 1, I, p. 204

Gekopieerd door Wolfgang Zeunen in Eisenach


ca. 1540 - 1475
HalleU 1147
handschrift uit Duitsland

-Salva nos [domine vigilantes custodi nos]
-
Verbum iniquum et dolosum longe fac
ii Duo rogavi te ne deneges mihi

vindplaatsen: D Halle an der Saale. Universiteitsbibliotheek
Kidger: p. 136
Census: 1, I, p. 262 en 1, IV, p. 3991541
ErlU 473/1
handschrift uit Heilsbronn

-Magnum haereditatis mysterium templum

vindplaatsen: D Erlangen, Universitätsbibliothek
Kidger: p. 134
Census: p. 206

Gekopieerd door Johannes Hartung in de Cistercijnse Abdij van Heilsbronn.


e. 15412
Trium vocum cantiones centum a praestantissimis diversarum nationum ac linguarum Musicis compositae. Tomi primi. Nürenberg. Johann Petreius.

Een grote bundel met een hondertal werken, alle driestemmig, o.m. motetten op Latijnse tekst. Verder Duitse, Franse en Italiaanse liederen.
Bevat 6 Franse chansons van Willaert, overgenomen uit " La Couronne et fleur des chansons à troys" uit 1536.

lijst: zie 353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism

Kidger: p. 85 - 86
-vindplaats: GB Lbm (zie hieronder)

online – 1541  - IMSLP
https://imslp.org/wiki/Trium_vocum_cantiones%2C_Tomus_I_(Various)

online - 1541 - Londen
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/5d87d97a-793c-0f94-3382-d69c274acf3f/1/

-online - 1541 - IMSLP
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/c/c7/IMSLP505647-PMLP819396-trium_vocum_cantiones_PPN897431820_T.pdf

-online - GB Lbm.
http://www.rism.org.uk/manuscripts/search?strategy=index

http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/c/c7/IMSLP505647-PMLP819396-trium_vocum_cantiones_PPN897431820_T.pdf

1541
Ihan Gero: Il primo libro de madrigali italiani et canzoni francesi a due voci

vindplaats: A. Österreichische Nationalbibliothek (C, T)
http://data.onb.ac.at/rec/AC09176685

RISM B/I 154114


1541
Venetië. Antonio Gardano

Antonio Gardano publiceert een zesdelige verzameling onder de titel La piu divina,
et piu bella musica, che se udisse giamai . a sei voci. [di] Verdelot, et altri musici...


bevat slechts één werk van Willaert, nl. het nieuwe madrigaal:

-Rompi de l'impio cor il duro

RISM B/I 1541161541-1543
CopKB 1872
handschrift uit Kopenhagen

-Forma decens mores casti tum pectus/All[e]s in Ehrenn
-Alligies moÿ [= Allegez moy douce plaisant brunette]
-Domine Jhesu Christe amator benignissime
ii O bone Jhesu Christe et dulcis spes


vindplaatsen: DK Kopenhagen. Det kongelige Bibliothek
Kidger: p. 133
Census: 1, II, p. 164-165 en 1, IV, p. 336


Gekopieerd in Königsberg voor het Deens Hof in Kopenhagen.


1541-1545
BergBC 1208

handschrift uit Bergamo

-Ecce lignum cruces
ii. Crux fidelis inter omnes

vindplaatsen: I Bergamo. Biblioteca Civica
Kidger: p. 120
Census: 1, I, p. 34 en 1, IV, p. 248 - 249

Gekopieerd in de Santa Maria Maggiore te Bergamo.
Eén van de kopiisten was Gaspar de Albertis


1541-1545
BergBC 1209

handschrift uit Bergamo

-O gemma clarissima
-Emendemus in melius
ii Peccavimus cum patribus nostris

vindplaatsen: I Bergamo. Biblioteca Civica
Kidger: p. 121
Census: 1, I, p. 35 en 1, IV, p. 249 - 250

Dit manuscript sluit aan wat datum, plaats en kopiist betreft bij BergBC 1208


1541-1550
PadBC D27
handschrift uit Padua

vindplaatsen: I Padua. Biblioteca Capitolare
Census 1, II, p. 5
Kidger p. 159-160
RISM: B IV/5 p. 317 - 322

Gekopieerd in Padua door Giordano Passetto ten behoeve van het kathedraalkoor


1542
CambraiBM 125-128
handschrift uit Brugge

Liedboek van Zeghere Van Male

-Missa Gaude Barbara
-Cest doncq par moy que je suis fortune
-Missa Christus resurgens
-Mon petit cueur nest pas a moy
-Da pacem domine in diebus nostris
-A vous me rens comme celle du monde
-Dulces exuvie dum fata deusque

vindplaatsen: F. Cambrai, Bibliothèque municipale

online - Cambrai

online - handschriften - Missa Christus resurgens:
ms 1542 - Cambrai 1542 : f. 128v (Om het beeldsnel te vinden, neem de “chemin de fer” en schuif tot 128v. Er zijn drie afbeeldingen.)
https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?mode=ecran&panier=false&reproductionId=
9973&VUE_ID=1289369&carouselThere=false&nbVignettes=4x3&page=3&angle=0&zoom =petit&tailleReelle=

online - digitale weergave van alle stemboeken van de oude druk - petrucci - IMSLP
http://imslp.org/wiki/Chansonnier_de_Zeghere_van_Male_(Various)

beluisteren:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=rY0CUhv61rM
luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-missa-christus-resurgens-magnificat-ave-maria-21C707D5-694A-4189-9EE0-D31F56249D9A

digitale weergave van alle stemboeken van de oude druk - petrucci - IMSLP
http://imslp.org/wiki/Chansonnier_de_Zeghere_van_Male_(Various)

Kidger: p. 130
Census: I, p. 125-126 en dl 4, 310
CMME: http://www.cmme.org/database/sources/119

Het 'Liedboek van Zeghere Van Male' (Cambrai, Bibliothèque Municipale, MS, 125-8) is omwille van zijn inhoud én formele verschijningvorm ongetwijfeld één van de meest intrigerende West-Europese muziekhandschriften. De vier lijvige stemboeken bevatten meer dan 1200 pagina’s, waarbij elke pagina voorzien is van meerdere verluchtingen of miniaturen van uitzonderlijke kwaliteit. 229 composities bieden een staalkaart van de belangrijkste genres uit de eerste helft van de 16de eeuw: Latijnse mis en motet, Frans chanson, Italiaans madrigaal, Nederlands polyfoon lied, instrumentale ensemblemuziek, vaak in een bijzondere (lokale) lezing. De componisten, meestal van eerste rang, zijn zowel internationaal te situeren (Josquin, Mouton, Willaert, Sermisy), als meer regionaal (De Hondt, Hellinck). Het repertoire weerspiegelt in hoofdzaak een internationale, humanistische reflex (vb. 'Dulces exuviae' op tekst van Vergilius), in mindere mate een lokale (vb. 'Inghelandt en Ghendt'). Dit handschrift is een uniek tijdsdocument omdat zowel jaar (1542) en plaats (Brugge) van ontstaan als de eigenaar (Van Male, een vooraanstaand handelaar en kroniekschrijver) bekend zijn.
Bron: Onderzoeksproject KULeuven

----- ----- ----- ----- -----


RISM W1112 (1542a = 154210)
Venetië. Antonio Gardano.
Adriani Willaert musicorum omnium ... Musicorum Sex vocum, que volto Motecta dicuntur... Liber primus.

lijst: zie 353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism.htm of 340_oeuvre_genre.html

Vindplaatsen: B Brussel. KBR. (zonder 6) D. München. Bayerische Staatsbibliothek (alle stemmen - zie hieronder online). Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek (alle stemmen). Wolfenbüttel. Herzog-August-Bibliothek (alle stemmen). F. Toulouse. Bibiothèque municipale GB. Londen. British Library (zonder sextus) I. Bologna. Museo Internazionale e biblioteca della musica (alleen enkele bladzijden van de quintus) - A. Österreichische
Nationalbibliothek (alle stemmen)

online – 1542 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00074422 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

online - Bologna - Toulouse
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger: p. 17 - 20

C.M.M.E: https://www.cmme.org/database/sources/164

----- ----- ----- ----- -----

RISM W1113 (1542)
Venetië. Girolamo Scotto
Hymnorum musica secundum ordinem Romanae ecclesiae excellentissimi Adriani Willart, ac aliorum authorum. Noviter in lucem.

(voor de lijst: zie "340_oeuvre_ genre.html")

vindplaatsen: I. Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale. (S, A, T, B - maar slechts drie bladzijden)
D. Jena. Universitätsbibliothek der Friedrich-Schiller-Universität.
(S, A, T, B).
online - Bologna
Zie: "Zijn oeuvre - online - oude drukken "

Kidger: p. 20-24
RISM B/I: 154211

23 motetten van Willaert, geordend volgens het liturgisch jaar
Deze bundel wordt licht gewijzigd herdrukt in 1550 (RISM 1114 - 1550b)


RISM B/I 15424
Lyon.Jacques Moderne
Tertius liber mottetorum ad quinque et sex voces...

vindplaatsen: B KBR (enkel de alt) - D Mbs


RISM B/I 154219 - W 1130 // CMM: 3-14

Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voce con alcuni a la misura breve, et altri voce pari novamente posti in luce. Libro primo. Een vierdelig madrigalenboek waarin 4 nieuwe composities van Willaert.

vindplaats
en: B
KBR Fonds Fétis 2212

online – 1542 – Brussel KBR (alle stemmen)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18388877#uurl

cantus
https://uurl.kbr.be/1562428
altus
https://uurl.kbr.be/1562430
tenor
https://uurl.kbr.be/1562432
bassus
https://uurl.kbr.be/1562434

 


1542: eerste reis naar Vlaanderen: Laus tibi sacra rubens

1543
MunU 326

handschrift uit Augsburg

-[R]ex autem David
-Pater noster qui es in coelis
ii Ave Maria gratia plena dominus tecum


vindplaatsen: D München. Universiteitsbibliotheek van de Ludwig-Maximilans-Universiteit.
online - Cambrai, München en 's-Hertogenbosch:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Census 1. II p. 242
Kidger p. 158

Waarschijnlijk gekopieerd te Augsburg. Te vergelijken met MunU 327


1543
MunU 327

handschrift uit Augsburg

-n diebus illis [erat vir Babyloniae]
ii [Susanna aliquando ingrediebatur] Et senes videbant
iii Deus [qui] absconditorum es cognitur


vindplaatsen: D München. Universiteitsbibliotheek van de Ludwig-Maximilans-Universiteit.
Census 1. II p. 244
Kidger p. 158

Waarschijnlijk gekopieerd te Augsburg. Te vergelijken met MunU 326


RISM B/I 15433
Milaan. Giovanni Antonio Castiglione

-Vado ad eum qui misit me

vindplaatsen: I Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica (slechts enkele bladzijden)
Kidger: p. 88
online - Bologna
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken


RISM B/I 15436
gedrukt in Venetië

Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composita quorum nomina sunt. Iachetus Galicus Morales Constantius Festa Adrianus Vvilgliardus trium vocum
Venetië. Antonio Gardano
Wordt herdrukt in 1551 en 1569, telkens door Gardano.

bevat:

-Tertius del Re (ricercar B1)
-Tertius del Mi (ricercar B2)
-Tertius del Fa (ricercar B3)
-Tertius del Sol (ricercar B4)

Cypriaan de Rore (151516 - 1564) publiceert bij Antonio Gardano een bundel
vijfstemmige motetten (RISM B/I 15446) en vijf bundels vijfstemmige madrigalen. 
(RISM B/I 154417 - 15489 - 155723 - 156617)
Ze bevatten vier motetten en te beginnen met het tweede madrigalenboek drie
madrigalen van Willaert. Zie verder.


1544
VienNB Mus. 15500
handschrift van Duitse herkomst

-Pater noster qui es in celis
ii Ave Maria gratia plena dominus tecum

vindplaats: A. Wenen. Österreichische Nationalbibliothek
Kidger: p. 193
Census:
1, IV, p. 99 - 100

------ ----- ----- ----- -----

RISM W1114a en b (1544)

Venetië. Antonio Gardano (W1114a) en Girolamo Scotto (W1114b)
Canzone villanesche alla napolitana... a quattro voci...

Zie ook verder: RISM W1115 (1545) = RISM B/I : 154520

lijst van de verschillende nummers:
zie 353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism of 340_oeuvre_genre

vindplaatsen: W 1114a: B. KBR (tenor)
Kidger: p. 24

De eerste uitgave villanellen van Willaert, samen met enkele van de Florentijn Francesco
Corteccia. (uitgave onvolledig bewaard en moeilijk te reconstrueren)

online - 1545 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

----- ----- ----- ----- -----
Het jaar 1542 is belangrijk voor Cipriano De Rore, die waarschijnlijk reeds vanaf 1540 in Italië verblijfteef. Zijn reeds begonnen faam breekt nu verder door met de publicatie van zijn madrigaalboeken (libro de madregali).
In 1542. I madrigali. (a 5). Dit wordt in 1544 heruitgegeven onder de titel Il primo libro de madrigali cromatici en kent onmiddellijk talrijke heruitgaven.
In datzelfde jaar 1544 publiceert hij Il secondo libro de madregali (a 5)
In 1548: Il terzo libro de madregali (a 5)
In 1549: hetzelfde met aanvullingen: Il vero terzo libro
In 1550: Il primo libro de madregali (a 4)
In 1551: Madregali a tre voci de diversi eccellentissimi autori ... Libro primo (a 3)
In 1554: De diversi autori il quarto libro de madrigali a quatro voci... (a 4)
In 1557: Il quarto libro d'i madregali (a 5)
In 1557: Il secondo libro de madregali (a 4)
In 1562: Li madrigali libro quarto (a 5)

In 1544, dus het jaar van de eerste madrigalenbundel van De Rore, wordt onder zijn naam bij Gardano ook een bundel motetten gedrukt. De titel luidt de titel: Cipriani musici eccelentissimi cum quibusdam aliis doctis authoribus motectorum ... liber primus , quinque vocum.
In dit boek staan ook vier vijfstemmige motetten, getekend Adriano.

In het vervolg zullen ook in de madrigaalboeken van De Rore steeds werken van Willaert opgenomen worden. In de titel van de bundel wordt hij vaak met name genoemd: "madregali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano et altri autori."
In 1544: Il secondo libro: drie madrigalen van maestro Adriano.
In 1548: bij drukker Scotto: Il terzo libro: vier madrigalen
In 1548: bij drukker Gardano: Musica di Cipriano Rore sopra le stanze del Petrarcha in laude della madonna: vier werken van Adriano.
In 1549: bij Gardano: Il vero terzo libro met twee madrigalen "composti da eccellentissimi music"
In 1550: bij Scotto: Il primo libro de madrigali a quatro voci ... a notte negre. Slechts één toevoeging van Adriano
In 1551: bij Gardano: een driestemmig madrigaal van Adriano
In 1552: bij Gardano. Il terzo libro... met vier nummers van Adriano
In 1554: bij Gardano: De diversi autori il quarto libro de madrigali a quatro voci. Eén werk van Adriano.
In 1557: bij Gardano: Il quarto libro .. a cinque voci. Nog één madrigaal van Adriano
In 1558: bij Scotto: Il primo libro a quatro voci. Nog één madrigaal van Adriano.
In 1559
In 1560 bij d
In 1560: bij Gardano: Il terzo libro di madregali

en zo gaat het verder tot als allerlaatste uitgave in 1593, nu bij de zoon Angelo Gardano:
Di Cipriano de Rore, il terzo libro di maigali a cinque voci... met nog 5 werken van Adriano.

----- ----- ----- ----- -----

RISM B/I 15446
Venetië. Antonio Gardano.
Cipriani Musici Eccellentissimi cum quibusdam aliis doctis authoribus Motectorum... Liber primus quinque vocum.

-Sacro fonte regenerata [a 5]
ii Illustrante spiritu sancto
-Laus tibi sacra rubens [a 5]
ii Basilii felix edes felici
-Benedictus redemptor omnium
ii Magne pater sancte
-Clare sanctorum senatus apostolorum

vindplaats: GB Londen. British Library

online – 15446 – Londen (zwart – wit)
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/072811c5-6433-4a2a-98e3-cfb2ec3bcd9f/1/

Kidger: p. 89-90

----- ----- ----- ----- -----


154417
Venetië. Antonio Gardano
Di Cipriano. Il secondo libro de madrigali a cinque voci insieme alcuni di M Adriano...

-Sciocco fu’l tuo desire
-Qual anima ignorante
-Qual vista sara mai

vindplaats: GB Londen. British Library - I Bologna. Museo internazionale e biblioteca della
musica (alt en bas)

online - Londen en Bologna
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger: p. 90
wordt herdrukt in 1551: zie 155115


1544 - 1545
ToleBC 10
handschrift uit Toledo

-O salutaris hostia que celi pandis

vindplaats: Sp. Toledo. Biblioteca Capitular de la Catedral Metropolitana

Kidger:
p. 178
Census: 1, III, p. 202

gekopieerd door Martín Pérez voor het kathedraalkoor, met versieringen door Francisco de Buitrago

1544-1557
RISM B/I 154412 - 154413 - 154514 - 155014

Antwerpen. Tielman Susato

Tielman Susato neemt vanaf 1544 verschillende chansons en vanaf 1550 ook motetten
van Willaert op in zijn verzamelingen.
Bevatten 8 vier-, vijf- en zesstemmige meestal nieuwe chansons van Willaert
Wellicht niet toevallig beginnen deze werken te verschijnen kort na Willaerts eerste reis
naar Vlaanderen.

Le quatriesme..., Le cincquiesme.... en Le sixième Livre (RISM 154412, 154413 en 154514)
Tussen 1544 en 1545 te Antwerpen gedrukt door Tielman Susato
Een uitgebreide chansonanthologie in zes delen
Bevat 7 vier-, vijf- en zesstemmige chansons van Willaert, waarvan 5 nieuwe.
Vier zijn met een canon.

online - 1544 en 1545 - Brussel KBR
https://uurl.kbr.be/
Ga verder: "collecties & onderzoek", "digitale bibliotheek" en "Susato"

g. 1550, Antwerpen, Tielman Susato : Le treziesme livre contenant vingt & deux chansons nouvelles à six et à huyt parties . (RISM 155014)

-Qui veult aymer il fault estre ioyeux (canon in subdiapason)

h. 1560, Parijs, Adrian Le Roy & Robert Ballard, Cincquiesme livre de chansons composé à  troys parties par M. Adrian Willart, nouvellement imprimé en troys volumes. (RISM 1560 - W 1127 )

Twintig chansons, alle overgenomen uit La Couronne et fleur des chansons uit 1536 van Andrea Antico, met uitzondering van de canon Sy je ne voy mami, die Le Roy reeds in 1553 had gepubliceerd in zijn Tiers livre de chansons à 3. (RISM 1553/22)
Herdrukt in 1562 en 1578

Voor de lijst: zie in "oeuvre_genre"

1549/16
Diphona amoena et florida selectore Erasmo Rotenburcho, boiaro...
Johann vom Berg en Ulrich Neuber
Neurenberg

van Willaert slechts 1 nummer:

pp. VI-VII. Vix alia poteras  a 2 (sopr. en tenor)

online - Petrucci
Zie Petrucci via www.imslp.org
slechts de tenor


1545
gedrukt te Wittenberg door Georg Rhaw

Secundus tomus biciniorum, quae et ipsa sunt gallica, latina, garmanica...

vindplaats: GB Londen. British Library

online - Londen :
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger:
p. 92
RISM: B/I 15457

-Domine quis habitabit
ii. Nec fecit
iii.  Qui iurat
-Nil stolidus differt
-Exaudi Deus meus


1545
BrusBR II.3843

handschrift gekopieerd door Melchior Kugelmann te Königsberg.

-Forma decens mores / Alles in Ehren.

vindplaatsen: B Brussel. Koninklijke Bibliotheek
Kidger p. 129
Census: I, p.96

Melchior Kugelmann, trompettist in de hofkapel van Königsberg tussen 1540 en 1548 vervaardigde een handgeschreven boekje, in feite vijf stemboekjes in een vierkant, houten kistje met de inscriptie "V[on] G[ottes] G[naden] Dorothea". Dorothea Oldenburg (1504-1547) was de eerste echtgenote van Albrecht van Brandenburg-Ansbach (1490-1568), was hertogin van Pruisen en prinses van Denemarken en Noorwegen. Deze stemboeken, in goede staat bewaard in de Kon. Bibliotheek van België (Ms II 3843), hebben een bruinlederen band, dragen stemaanduidingen als opschrift en zijn gedecoreerd met medaillons en florale motieven. Ze bevatten een handgeschreven verzameling liederen die aan het hof in Königsberg (en Kopenhagen?) - en waarschijnlijk in het bijzonder door Dorothea zelf - erg geliefd moeten zijn geweest.
(bron: Sofie Taes. Muziek in de Hanzesteden. 2008)


1545
BergBC 1209

handschrift

-O gemma clarissima
-Emendemus in melius
ii. Peccavimus cum patribus nostris

vindplaatsen: I Bergamo. Biblioteca Civica
Kidger: p. 121
Census: I. p. 35

Gekopieerd in Santa Maria Maggiore te Bergamo


1545
ErlU 473/3

handschrift uit Heilsbronn

-In diebus illis erat vir [Vagans: Consumetur nequitia]
ii Susanna aliquando ingrediebatur [Vagans: Voce mea ad Dominum]
iii Deus qui absconditorum es [Vagans: Exaudivit Dominus vocem]


vindplaatsen: D Erlangen. Universitätsbibliothek
Kidger: p. 134
Census: 1, I, p. 206

Gekopieerd door Johannes Hartung in de Cistercijnse Abdij van Heilsbronn.

----- ----- ----- ----- -----

RISM W1107 (1545) en W1109 (1545)
Venetië. Antonio Gardano.

Adriani Willaert musici celeberrimi ... musica quatuor vocum (motecta vuilgo appelant) - liber primus / liber secundus

voor de lijst, zie "340_oeuvre_per_ genre.html"

vindplaatsen:
A
Österreichische Nationalbibliothek (S,A,T,B) W1107 en W1109.
http://data.onb.ac.at/rec/AC09069530 en http://data.onb.ac.at/rec/AC09069531
B Antwerpen, Stadsarchief (enkel liber secundus)
D
Mbs - GB Londen. British Library en veel andere plaatsen.

online - 1545 - W 1107 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073520

online – 1545 - W 1109 - München : 
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071933

Kidger: p. 25-28

Herdruk van de twee boeken vierstemmige motetten van Girolamo Scotto
uit 1539 (W 1106 en W 1108), aangevuld met enkele nieuwe nummers. 

Een uitgebreide reeks van nummers in volgende cd-opnamen:

MOTTETTI et RICERCARI
José Hernandez-Pastor, alto
Accademia della Selva o.l.v. Luigi Collarile
STRADIVARIUS 33656
2003

musicologische uitleg: Luigi Collarile
liedteksten enkel in het Latijn

luister ook op SPOTIFY: artiesten – Hernández-Pastor
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/willaert-mottetti-e-ricercari (2014)

----- ----- ----- ----- -----
RISM W1115 - 1545a
Venetië. Antonio Gardano
Canzone Villanesche alla Napolitana di M. Adriano Wigliaret a quatro voci. 

vindplaatsen: A Wenen (enkel tenor) - D München

online - 1545 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

Zie ook PETRUCCI MUSIC LIBRARY - www.imslp.org
https://imslp.org/wiki/Canzone_Villanesche_alla_Napolitana_(Willaert%2C_Adrian)

Kidger: p. 30

lijst: zie 353_oeuvre_lijst_alfabetisch_rism

Bevat 10 nummers van Willaert en werk van Francesco Corteccia en
Francesco Silverstrino.

Een uitgebreide cd-opname :

LE VILLANESCHE
Collegio vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri
STRADIVARIUS DULCIMER STR 33311
1993

musicologische uitleg: Marina Toffetti
teksten en vertaling in modern Italiaans

luister naar de ganse cd op SPOTIFY: albums - villanesche
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

Zie ook vroeger: W1114a (1544) en later: W1116 (1548) en W1118 (1553)

15453

Cantiones septem, sex et quinque vocum.
Augsburg. Melchior Kriesstein.

vindplaats: D
München

online - München
Zie "zijn oeuvre - online - oude drukken"

bevat:
nr 5. Venator lepores mittet tibe a 6
ii.  At Francisce Ducum
nr 6. Obsecro Domine mitte quem misurus
a 6
ii. Qui regis Israel intende

Zie ook PETRUCCI MUSIC LIBRARY via www.imslp.org
Bij Petrucci ontbreekt de discantus van Venator lepores mittet

15456

Cantiones septem, sex et quinque vocum.
Augsburg. Melchior Kriesstein.

vindplaats: D
München

online - München
Zie "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Herdruk van 1545/3

Zie ook PETRUCCI MUSIC LIBRARY via www.imslp.org
Bij Petrucci ontbreekt discantus van Obsecro Domine


154514

Le sixiesme livre contenant trente et une chansons nouvelles a cincq et a six parties
bevat:

-Ioyssance vous donneray
a 5
-Mon cueur mon corps
a 6
-A la fontaine du pres margo
a 6

vindplaats: GB Londen. British Library

online - Londen :
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger:
p. 92

 

RISM W1115 (1545) = RISM B/I : 154520. Canzone villanesche alla napolitana ... a quarto voci ...
Venetië. Antonio Gardano

Zie ook vroeger: RISM W1114a (1544)


154521
Leuven, Pierre Phalèse
Des Chansons reduictz en tabulature de Lut à deux, trois et quatre parties...


-C'est donc par moy

RISM:
B/I 154521
Henri VANHULST.
p. 4
vindplaats: F Besançon, Bibliothèque municipaleVerder nog vanaf 1545: instrumentale bewerkingen, de zg. tabulaturen.

Het in druk uitgeven van chansons en later ook van religieuze werken in bewerking voor luit wordt zeer geliefd. We noemen enkele belangrijke plaatsen:

Leuven

Phalesius in 1545 (RISM 154521) en in 1547 (RISM 154711 en 154720)

Venetië

-Domenico Bianchini 'il Rossetto' in 1546 (RISM 154624)
-Giovanni Maria da Crema in 1546 (RISM 154625)
-Juan de Leon met een tabulatuur van Merchiore de Barberijs de Padova
op het Pater Noster (versie 1) in 1546 (RISM B/I 154623)
-Pietro Paolo Borrono in 1548 (RISM 15482)
-Iulio Abondante  in 1548 (RISM B/I 154812)

Duitsland

-Hieronymus Formschneider in 1546 (RISM 154631)
-Christoff Gutknecht in 1547 (RISM 154726)
-Simon Gintzler in 1547 (RISM 154722)
-Hans Newsidler in 1549 (RISM 154941)

Spanje

-Alonso Mudarra in 1546 (RISM 154614)
-Enrriquez de Valderravano in 1547 (RISM 154735)
-Diego Pisador in 1552 ((RISM 155235)
-Miguel de Fuenllana in 1554 (RISM 155432)
-Hernando de Cabezón in 1578 (RISM 157824) een uitgave van werken van zijn vader Antonio, nu ook voor klavier en harp

zie ook nog: "zijn oeuvre - online - oude drukken"


1545-1550
BudOS 23

handschrift uit Wittenberg

-Obsecro domine mitte quem missurus es
ii Qui Regis Israel intende qui deducis

vindplaatsen: H. Budapest. Országos Széchényi Könyvtár (National Széchényi
Library)
Kidger: p. 130
Census:
I, p. 111 en 1, IV, p. 303 - 304

Gekopieerd in Wittenberg


RISM W 1119 (1546)
gedrukt te Venetië door Girolamo Scotto.
Madrigali a cinque voci per theorica et practica da lui composti al nuovo modo dal celeberrimo suo maestro ritrovato, libro primo 


Bevat madrigalen van Don Nicola Vicentino, leerling van Adriaen Willaert, maar geen enkel van Willaert zelf.


RISM B/I 154619
gedrukt te Venetië door Antonio Gardano.
Madrigali di Verdelot et de altri autori a sei voci.

-Rompi de l'impio cor


RISM B/I 154624
gedrukt te Venetië door Antonio Gardano.
Intabolatura de lauto di Dominico Bianchini detto Rossetto

-Madonn'io non lo so
-Le dur travail

vindplaatsen: GB. Londen. British Library H. Budapest. Országos Széchényi Könyvtár (National Széchényi Library)
online - Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Kidger: p. 292


RISM B/I 15475
gedrukt te Antwerpen door Tielman Susato
Sacrarum cantionum, liber 3

-Dulces exuviae

vindplaatsen: GB. Londen. British Library
online - Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Kidger: p. 94


RISM B/I 154719
Leuven, Petrus Phalesius
Carminum quae Chely vel Testudine canuntur, duarum, trium, et quatuor partium. Liber Primus.


-C'est donc par moy

vindplaatsen:
Japan (Tokio ) Ueno Gakuen College) - A Oest. Nationalb.

Henri VANHULST. p. 10 - 11RISM B/I 154720
gedrukt te Leuven door Pierre Phalèse
Des chansons reduits en tabulature de lute à deux, trois, et quatre parties.

-C'est donc par moy

vindplaatsen: GB. Londen. British Library en A Oest. Nationalb.

online - Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Zie ook PETRUCCI via www.imslp.org

Kidger: p. 295
Henri Vanhulst: p. 12


1547
Leuven. Petrus Phalesius
Carminum pro Testudine...

-Allons, allons
-Le dur travail

Kidger: niet vermeld
Henri Vanhulst: p. 14-15


1547
gedrukt te Valladolid 

Bevat een bundel vihuela-muziek van Enriquez Valderravano in een publicatie
van Fernandez de Cordova, bewerkingen op een viertal nummers van Willaert

-fotokopie in Bossuyt 1985 p. 37 afb. 10 van het Pater Noster (versie 1)1548
RegB C99

handschrift uit Regensburg

-[Magnificat] Sexti toni Et exultavit
-Pater noster
ii Ave Maria

vindplaats: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 101
Kidger: p. 172

gekopieerd door Johannes Stengl


RISM W 1116 (1548)
gedrukt te Venetië door Girolamo Scotto
Canzon Villanesche alla Napolitana di Messer Adriano a quatro voci... Libro primo.

lijst: zie 353 oeuvre Lijst alfabetisch _ rism

vindplaats: Oostenrijk, Wenen, Österr. nationalbibl.
Kidger: p. 31-32

Zelfde inhoud en volgorde als W 1117 (1548)

----- ----- ----- ----- -----

15489
Venetië. Ottaviano Scotto

[Cipriano de Rore]. Il terzo libro de madrigali a cinque voci.

Deze verzameling madrigalen bevatte vijf composities van Willaert.
Nog hetzelfde jaar drukte Antonio Gardano ook een bundel madrigalen met 4 composities
Willaert.
Deze bundels kenden veel succes.
In 1593 herdrukte Gardano dit "terzo libro", nu met 5 madrigalen van Willaert, die toen reeds in 1562 gestorven was.

De lijst van die madrigalen staan bij : 340_oeuvre_genre

online – 1548 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074427

online – 1593 – Brussel KBR (Fonds Fétis 2231)
Tik achtereenvolgens op : https://www.kbr.be/nl/. Daarna op “collecties & onderzoek”, op “algemene catalogus” en op  “zoeken”. Tik nu in het zoekvenster: Fétis 2231.

----- ----- ----- ----- -----

154812
Intabolatura di lautto libro secondo. Madrigali a cinque & a quattro...

In Venetia appresso Hieronimo Scotto. M. D. LVIII.

[Venetië. Girolamo Scotto. 1548]

online – 1548 – intabolatura - Parijs Bnf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4500226x/f5.image

-Qual dolcezza giamai / et la dolc'armonia
-Helas mamert
-Pater Noster
-Madonna mia fami bona offerta
O quando a quando havea
-Vecchie letrose
-Madonna io non lo so perche lo fai

1549
ToleBC 21
handschrift uit Toledo

-Pater noster qui es in celis

vindplaats: Sp. Toledo. Biblioteca Capitular de la Catedral Metropolitana


Kidger:
p. 179
Census: 1, III, p. 208 209

gekopieerd door Martín Pérez voor het kathedraalkoor, met versieringen vooral door Francisco de Buitrago


1549
gedrukt Venetië

Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a 3 voci met werken van Girolamo
Tiburtino en Willaert  (RISM B/I 154934)
bevat 8 ricercari van Willaert. (ricercari C1 tot C8)


1
549
gedrukt Venetië

Girolamo Scotto. Twee bundels driestemmige motetten en een bundel vier-
stemmige onder de titel: Elettione de motetti a tre (quatro) voci di diversi
eccellentissimi musici composti.

(RISM B/I 154913 en 14)
met verschillende nieuwe titels van Willaert


RISM B/I 15499
Venetië. Antonio Gardano.

Musica quatuor vocum que materna lingua moteta vocantur.


-Ad tua confugio supplex
-Tota pulchra es

vindplaats: D Mbsb - GB.
British Museum - I. Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica

online - Bologna en Londen en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

Kidger: p. 95


RISM B/I 15496
Neurenberg. Fabritius.
Das Ander Buch ein new künstlich Lauten Buch durch mich Hansen Newsidler Lutinisten.

-Mon cueur, mon corps (intabulatie)

Kidger
p. 296


RISM B/I 154913
Venetië. Girolamo Scotto. Elettione de motetti a tre voci libro primo

-Angelus ad pastores ait
-Quem vidistis pastores
-Beata viscera Marie virginis
-Crimina laxa pietate
ii Tu nobis dona fontem lachrimarum

vindplaats: I Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica (slechts enkele
bladzijden)

online - Bologna
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger: p. 96

RISM B/I 154914
Venetië. Hieronymo Scotto
Libro secondo de li motetti a tre voce, da diversi eccellentissimi musici composti, …

vindplaats : GB. Londen. British Library

online - 154914 - Londen
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/d6f6bb4d-0fb1-b25a-afba-2e717e2417e5/1/

Kidger : p. 96

----- ----- ----- ----- -----

RISM B/I 154916

Diphona amoena et florida selectore Erasmo Rotenburcho, boiaro...
Johann vom Berg en Ulrich Neuber
Neurenberg

vindplaats: D München. Bayerische Staatsbibliotheek (slechts de tenor)

online - München
bsb00080431

Zie ook PETRUCCI via www.imslap.org (slechts de tenor)

van Willaert slechts 1 nummer:

 pp. VI-VII. Vix alia poteras a 2 (voor sopr. en tenor)
slechts de tenor


RISM B/I 154934
Venetië. Hieronymo Scotto.
Fantesie et recerchari a tre voci...

-Se’ l veder voi m’ancide
-Sur le joly joly jonc ma doulc’amye
-Ricercare (C2 a 3)
-Ricercare (C3 a 3)
-Ricercare (C4 a 3)
-Ricercare (C5 a 3)
-Ricercare (C6 a 3)
-Ricercare (C7 a 3)
-Ricercare (C8 a 3)
-Ricercare (C10 a 3)

vindplaats: GB
Londen. British Library en I Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica (slechts enkele bladzijden)

online - Bologna en Londen

Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Zie ook: PETRUCCI MUSIC LIBRARY via www.imslp.org

online - moderne partituur - IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf

Kidger: p. 97-98


RISM B/I 154938
Leuven. Petrus Phalesius
Carminum quae chely vel testitudine canuntur Liber primus: …
Leuven. Petrus Phalesius. 1549

-C’est donc pour moy (bewerkt voor luit door Ninon le Petit)

vindplaats : GB Londen. British Library. MS Additional 29381
online - Londen
Zie "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Henri Vanhulst. Catalogue des éditions de musique publiées à Louvain par Pierre Phalèse et ses fils 1545 -- 1578. nr 7. p. 16
Kidger. p. 309 (L022)


Midden 16de eeuw
BolSP 51 - 52
handschrift uit Bologna

-Psalm cxii: Laudate pueri

vindplaats: I. Bologna, Archivio Musicale della Fabbriceria di San Petronio.
Kidger: p. 129
Census:
1, IV, p 289 - 290

gekopieerd waarsch. in Bologna voor de kerk van San Petronio.


Midden 16de eeuw
LeidGA 1441.
handschrift

-Infirmitatem nostram quesumus domine/Fors seulement

vindplaatsen: NL.
Leiden. Gemeentearchief. Archieven van de Kerken.
online: Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 139
Census:
1. II. p. 28 en IV. p. 419

handschrift in Leiden, door verschillende schrijvers op verschillende data, met toevoegingen ca. 1564-1567. Waarschijnlijk gekopieerd in Brussel.
In de quintus een cantus firmus op Fors seulement, een melodie van Pipelare.
Het motet Infirmitatem nostram vinden we in veel uitgaven, maar slechts hier wordt Willaert als de componist genoemd. Elders Verdelot of anoniem.


Midden 16de eeuw
LeidGA 1442.
handschrift

-Pater noster qui es in celis (versie 1 a 4)
-[Magnificat] Quarti toni: Et exultavit spiritus meus (versie 2)

vindplaatsen: NL. Leiden. Gemeentearchief. Archieven van de Kerken.
online - Leiden
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 139
Census:
1. II. p. 29 en IV. p. 419

Handschrift in Leiden, door verschillende schrijvers op verschillende data, met toevoegingen ca. 1564-1567. Waarschijnlijk gekopieerd in Brussel.


Midden 16de eeuw
LucBS 775
handschrift gekopieerd in de Lage Landen

vindplaatsen: I Lucca, Biblioteca Statale
Kidger. p. 143
Census
1. II p. 127
RISM: B IV/5 p. 230 - 233


Midden 16de eeuw
MunBS 274a
handschrift uit Augsburg

-Dulces exuviae
-
Dessus le merchy d’Arras

gekopieerd waarsch. in Augsburg en gedeeltelijk in de Nederlanden voor Johnn Heinrich Herwart (1520-1583) van Augsburg


Midden 16de eeuw
MunBS 1508

handschrift uit de Nederlanden

-A l'aventure pensant en fin gaigner
-
Hellas ma mere hellas maman les dentz
-
Qui la dira la peine de mon coeur
-
La roussee du moy de may ma gate
-
Je ny scaurois chanter ne rire
-
Sonne my donc quant vous ires
-
A la fontaine du pre Margot set
-
Or suis ie bien au pire de mes malheureulx
-
Vous ne lares pas si ie puis

vindplaatsen: D München. Bayerische Staatsbibliothek
Kidger: p. 156
Census: 1. II. p. 220-221
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=2218
Zie ook: Joann Taricani. A Chansonnier from a library in Renaissance Augsburg.
Dissertatie University of Pennsylvania te bekomen via Proquest AAI8703279

handschrift blijkbaar uit de Nederlanden en eerst eigendom van Johann Heinrich Harwart (1520-1583) uit Augsburg.


Midden 16de eeuw
PiacD (1)
handschrift uit Piacenza

-M[issa] 5 Christus resurgens
-
Missa 6 Osculetur me
-
Missa 7ma Queramus cu[m] pastoribus (versie 1)
-Missa ottava Laudate deum
-
Missa 7ma Benedictus [from Sanctus of Missa Queramus cum pastoribus]

vindplaatsen: I Piacenza. Archivio del Duomo
Census 1, vol. 3, p. 46 - 47
Kidger: p. 163
DIAMM:
http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1016
CMME:
http://www.cmme.org/database/sources/132

Waarsch. gekopieerd in Piacenza


Midden 16de eeuw
PiacD (2)
handschrift uit Piacenza

-Christus resurgens
ii Dicant nunc iudei
-
Prolungati sunt dies
ii Inveterata sunt
iii Sit ergo fas dicere
-
Letare sancta mater
ii Augustine lux doctorum
-
Peccavi super numerum
ii Quoniam iniquitatem meam

vindplaatsen: I Piacenza. Archivio del Duomo
Census 1, vol. 3, p. 47
Kidger: p. 163

Waarsch. gekopieerd in Piacenza


Midden 16de eeuw
PiacD (3)
handschrift uit Piacenza


vindplaatsen: I Piacenza. Archivio del Duomo
Census 1, vol. 3, p. 47 - 48
Kidger: p. 163 - 166

Waarsch. gekopieerd in Piacenza


Midden 16de eeuw
PiacD (4)
handschrift uit Piacenza

-Ave Maria ancilla
ii Ave Maria fons
-
Ad tua confugio
-
Strinxerunt corporis membra
ii Nea nox obscurum
-
Tota pulchra es amica mea
-Beatus Laurentius orabat
-
Simile est regnum celorum
ii Deus quji beate Helene
-
O crux splendidor
ii Dulce lignum
-
[Vocem] jocunditatis
-
In diebus illis
ii Et stans retro
-
In ex[itu Israel]
ii Somus Jacob de populo
-Ave virgo sponsa dei
ii O Maria benedicta
iii Igitur nos merito
-
In craticula te deum

vindplaatsen: I Piacenza. Archivio del Duomo
Census 1, vol. 3, p. 48 - 49
Kidger: p. 166 - 167

Waarsch. gekopieerd in Piacenza


Midden 16de eeuw
PiacD (5)
handschrift uit Piacenza

-Ecce lignum crucis
ii Crux fidelis
-
Ecce dominus veniet
-
Infirmitatem nostram
-
Verbum iniquum
ii Duo Rogavi
-
Congratulamini mihi omnes
ii Et dum flerem
-
Regina celi letare
ii Resurrexit sicut dixit
-
Obsecro domine
ii Qui regis Israel
-
Vidi sedere virum
-
Ne proicias nos.

vindplaatsen: I Piacenza. Archivio del Duomo
Census 1, vol. 3, p. 49 - 50
Kidger: p. 167 - 168

Waarsch. gekopieerd in Piacenza


Midden 16de eeuw
RegB B220-2
handschrift uit Salzburg

-Rex autem David cooperto capite incedens

vindplaats: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 97-98
Kidger: p. 172

misschien gekopieerd te Salzburg en wellicht heeft het te maken met Johannes Stomius (1502 - 1562), schoolmeester en componist


Midden 16de eeuw
RegT 3/I
handschrift uit Zuid Duitsland

-Si purti quardo [= Si pur ti guardo]

vindplaats: D Regensburg. Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek
Census: 1, III, p. 104-105
Kidger: p. 173


Midden 16de eeuw
BolSP 21

handschrift uit Bologna

- [Vexilla regis prodeunt]
ii Quo vulneratus insuper
iv Arbor decora et fulgida
vi O crux ave spes unica

vindplaatsen: I Bologna. Archivio Musicale della Fabbriceria di San Petronio
Kidger: p. 126
Census: I, p. 81

Datum: midden XVIde eeuw. De hymne van Adriaen Willaert is op het einde door een andere hand toegevoegd.


Midden 16de eeuw
BolSP 43
handschrift uit Bologna

-Aures ad nostras deitatis
[iii] Crimina laxa
[v] Christe lux vera
[vii] Tu nobis dona
[ix] Gloria deo sit aeterno

-[Ad cenam agni provide]
[ii] Cuius corpus sanctissimum
[iv] Iam pascha postrum
[vi] Cum surgit Christus
[viii]Gloria tibi domine

-[Lucis creator optime]
[ii] Qui mane iunctum
[iv] Celorum pulset intimum
[no. 20], ff. 55v–57, Anon.
-[Vexilla Regis prodeunt]
[ii] Quo vulneratus
[iv] Arbor decora et fulgida
[vi] O crux ave

-[Christe redemptor omnium]
[ii] Beata quoque agmina
[iv] Martires dei incliti
[vi] Gentem auferte perfidam


vindplaats: I.
Bologna. Archivio Musicale della Fabbriceria di San Petronio.
Kidger:
p. 127
Census: 1, IV, p. 2871550
HerdF 9821

handschrift waarsch. uit Duitsland

-Pater noster (versie 1 a 4)
-Videns Dominus flentes sorores Lazari

vindplaatsen: D Arnsberg-Herdringen, Schloss Fürstenberg Bibliothek
RISM: ID no. 450037
Kidger: p. 137
Census: 1, IV, p. 402


1550
gedrukt
Venetië

Girolamo Scotto:  Herdruk van de vijfstemmige motetten uit 1539 waarbij sommige werden weggelaten en nieuwe toegevoegd.  (RISM W 1119)

-fotokopie van de titelpagina in Bossuyt 1985 p. 45 afb. 15


W1111 (1550)

Famosissimi Adriani Willaert, chori divi Marci illustrissimae Republicae Venetiarum Magistri, musica quinque vocum, (quae vulgo motecta nuncunpatur)... Liber Primus. Quinque Vocum.

Herdruk van W1110 (1539)

vindplaatsen: D München en GB Londen
online : München
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"RISM B/I : 15501
Di Adriano et di Jachet. I salmi appertinenti alli vesperi per tutte le feste dell'anno, parte a
versi, et parte spezzadi accomoddati da cantare a uno et a duo chori

Gedrukt in Venetië door Antonio Gardano

(voor de lijst, zie: "340_oeuvre_genre.html"

vindplaats: I Bologna (enkel S1 en A1)
online - Bologna
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"
Kidger: p. 33-38

belangrijke uitgave met 31 psalmen die in 1557 onveranderd zal herdrukt worden


RISM B/I: 15503
Venetië. Girolamo Scotto
Herdruk ook van de bundel Hymnorum musica uit 1542. 


RISM B/I 155024
Musicque de Joye, gedrukt te Lyon door Jacques Moderne.

Bevat drie ricercars van Willaert plus twee andere van hem, die echter op naam
van Julio de Modena staan, alle overgenomen uit Musica Nova van 1540.
(ricercari A1 tot A5)
Daarnaast nog twee ricercars, die niet in Musica Nova staan, waarvan het
eerste ook aan Julio de Modena wordt toegeschreven en het tweede bijna
zeker van Gabriel Coste is (A6 en A7) 

vindplaatsen: ?

online - Petrucci

Zie PETRUCCI MUSIC LIBRARY via www.imslp.orgca. 1550
HagueKB 74/h/7
handschrift

-[D]essus le marchiet d’Arras

vindplaatsen: NL Den Haag. Koninklijke Bibliotheek
Kidger: p. 136
Census: 1, I, p. 261 en 1, IV, p. 399

Handschrift van Vlaamse oorsprong. Bevat 38 Franse en 4 Nederlandse wereldlijke werken, zo van Clemens non Papa, Thomas Crecquillon, Jean Richafort naast dit ene nummer van Willaert.


Tweede helft van de 16de eeuw:
BolSP 35
handschrift uit Bologna

-Hostis Herodes impie
ii Ibant magi quam viderant
vi Novum genus potentie

vindplaats: I, Bologna, Archivio Musicale della Fabbriseria di San Petronio.
Kidger: p. 126
Census:
1, IV, p. 285

gekopieerd in Bologna voor de kerk van San Petronio.
Tweede helft van de 16de eeuw
ZwiR 100/4
handschrift uit Duitsland

-Allein nach dir her Jesu Christ [= Si pur ti guardo]

vindplaatsen: D. Zwickau. Ratsschulbibliothek
Kidger: p. 195
Census: 1, IV, p. 208


gekopieerd in Wittenberg of Zwickau


1550 - 1551
ToleBC 17
handschrift uit Toledo

-Visita quesumus domine habitationem istam

vindplaatsen: Sp. Toledo. Biblioteca Capitular de la Catedral Metropolitana
Kidger:
p. 179
Census: 1, III, p. 205 - 206

gekopieerd door Martín Pérez voor het kathedraalkoor, met versieringen vooral door Francisco de Buitrago


1550-1559
Rn/Mss musicali 76

-Pater noster

vindplaatsen: I Roma. Biblioteca Nazionale Centrale Vittoro Emanuele II
RISM: ID no. 850036
Kidger: niet vermeld


1550-1560
DresSL 1/D/3

handschrift

-O beatum pontificem... o Martine
-Domine Jesu Christe amator benignissime
ii. O bone Jesu et dulcis spes anime

vindplaatsen : D Dresden, Sächsische Landesbibliothek
RISM: ID no. 211002/443
Kidger: p. 133
Census: 1, I, p. 171-172

Gekopieerd te Wittenberg


1550-1560
DresSL 1/D/4

handschrift

-Bewahr uns Herr o trewer Gott [Sancta et immaculata] Hesdin, Nicolle des Celliers de

vindplaats: D Dresden, Sächsische Landesbibliothek
RISM : ID no. 211002/529
Kidger: p. 133
Census: 1, I, p. 172


1550 - 1563
VatS 38
handschrift uit Rome

-Beatus Laurentius orabat dicens domine
-Salva nos domine vigilantes custodi nos

vindplaats: Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana
online - Vaticaanstad:
zie "oeuvre - online - handschrift"

Kidger: p. 192
Census:
1, IV, p. 43 - 44

Gekopieerd door Johannes Parvus voor de Cappella Sistina. Illustraties door Antonio Bonfratelli. Wapenschild van paus Pius IV (1499 - 1565)
Miniaturen en initialen in 1562 - 1563 aangebracht door Antonio Bonfratelli.1551

gedrukt
Venetië 

Antonio Gardano. herdruk van Fantasie et recerchari a 3 voci uit 1549 met
zeven van de acht ricercari uit de vorige (=1549) uitgave en twee nieuwe. 
(RISM B/I 155116). Nu onder de titel Fantasie Recercari Contrapunti a tre voci
di M. Adriano et de altri autori.
Er volgen nog herdrukken in 1559 en 1593
onder dezelfde titel maar nu met weglating van de composities van Tiburtino.
-fotokopie van de titelpagina van de herdruk van 1559 in Bossuyt 1985,
p. 48 afb. 16 en afb. 17: inzet van de cantuspartij van het eerste ricercar uit
dezelfde herdruk.


RISM B/I 15513
gedrukt in Venetië

Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composita quorum nomina sunt. Iachetus Galicus Morales Constantius Festa Adrianus Vvilgliardus trium vocum
Venetië. Antonio Gardano
(herdruk van 15436- wordt herdrukt in 15693, telkens door Gardano)

vindplaats:
D
München. Bayerische Staatsbibliothek

online - München:
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

bevat:

-Tertius del Re (ricercar B1)
-Tertius del Mi (ricercar B2)
-Tertius del Fa (ricercar B3)
-Tertius del Sol (ricercar B4)


RISM B/I 155115
gedrukt in Venetië Venetië. Antonio Gardano

Di Cipriano. Il secondo libro de madrigali a cinque voci insieme alcuni di M Adriano...

Herdruk van 154417

vindplaats:
D
München. Bayerische Staatsbibliothek

online - 155115 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074426

Zie PETRUCCI via www.imslp.org


1552
BolSP 39.

handschrift uit San Petronio te Bologna

Pater noster qui es in coelis
ii Ave Maria gratia plena dominus tecum

Beata Dei genitrix Maria
ii Et beata quae credidit

vindplaatsen: D. Leipzig. Universitätsbibliothek
Kidger p. 140
Census: 1. II, p. 33-34

----- ----- ----- ----- ----- -----


ca. 1555 - 1560
SionA 87-4

handschrift in Sion

Rex autem David cooperto capite incedens

vindplaats: Sion. Archiver du Chapitre
Kidger: p. 176
Census: 1, III, p. 156

waarschijnlijk gekopieerd in Breslau of in de omgeving


1556-1557: tweede reis naar Vlaanderen


1556
CopKB 1873

handschrift vermeldt de datum 1556, met het monogram van koning Christian III van Denemarken en van Erhart Herdegen, verbonden aan de hofkapel van het Deens hof. Het werd dus gekopieerd voor de Deense hofkapel te Kopenhagen. Het motet Creator omnium Deus terribilis is gekopieerd, zoals verschillende andere, uit de gedrukte boeken van Pierre Phalèse van 1553-1555.


1559: Alfonso II wordt hertog van Ferrara


1559 – 1562
handschrift

Willaert componeert ter ere van Alfonso II de Missa Mittit ad Virginem

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

RISM B/I 1559a (W1126)

Musica Nova

Een verzameling van 27 motetten en 25 madrigalen , voor vier tot zeven stemmen, oud
(soms reeds 15 jaar) en nieuw. Een prestigieuze uitgave zowel naar voorkomen als naar
inhoud.
Eerst bewaard als een handschriftenbundel,
in 1554: Alfonso d'Este koopt het manuscript van Polissena Pecorina
in 1559 gedrukt door Antonio Gardano.

Lees meer met o.m. de lijst van alle motetten en madrigalen:
Zie in deze website bij: "Zijn oeuvre_genre"

vindplaatsen:
B. Brussel. Koninklijke Bibliotheek (zonder de alt) –
D München. Bayerische Staatsbibliothek
I. Bologna. Museo internazionale e biblioteca della musica

bekijk de noten:

online – 1559 - Bologna V.13:
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_V/V013/


online – Musica Nova – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071866

online - Musica nova – 1559 – KBR (zonder de altus)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18352190#uurl

partituur in moderne noten - online - CPDL
http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Musica_nova_(Adrian_Willaert)

beluister alle motetten en madrigalen:

MUSICA NOVA. The Madrigals
MUSICA NOVA. The Motets

The Petrarca Madrigals
Singer Pur
Oehms Classics OC 814
2009
www.classicsonline.com/

luister ook op SPOTIFY: albums - musica nova
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/musica-nova-the-petrarca-madrigals
of
https://app.idagio.com/recordings/12673255

The Motets
Singer Pur
Oehms Classics OC 835
2010-2011
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

luister ook op SPOTIFY: albums - musica nova
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/profiles/adrian-willaert/albums

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

W1121 = RISM B/l 155925
Venetië. Antonio Gardano

Fantasie recercari contrapunti a tre voci di M. adriano & de altri Autori appropriati per Cantare & Sonare d'ogni sorte di Stromenti, Con dui Regina celi, l'uno di M. adriano & l'altro di M. cipriano, Sopra uno medesimo Canto Fermo... Libro primo

Antonio Gardano herdrukt de Fantasie recercari contrapunti a tre voci di M. Adriano et de
altro autori
uit 1551. Belangrijk hierbij is het gebruik van de naam "recercari" als
benaming voor dit nieuwe compositiegenre. 

vindplaatsen: D München. Bayerische Staatsbibliotheek. (STB)

online - München (negatieve afdruk):
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

Zie ook PETRUCCI via www.imslp.org

Kidger: p. 49 - 50 (W1121 - 1559)


1560
BrusC 27766

handschrift uit Florence

- Ave Maria gratia plena (versie 2 a 6)

vindplaatsen: B, Brussel, Koninklijk Conservatorium
info: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1643#notes#notes
Kidger: p. 129
Census:
1, I, p. 103
DIAMM:http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=1643#notes#notes

Gekopieerd door Antonius Morus in Florence voor Angioletta di Biffoli en Clemenza di Sostegni, twee leden van vooraanstaande families in Florence.


1560
Wolfa 293
handschrift waarsch. uit Ferrara

7 december 1562: overlijden van Adriaen Willaert


1562
gedrukt Venetië. 

Girolamo Scotto. Il terzo libro delle muse a 3 voci, di canzon francese di Adrian Willaert.
(RISM W 1129 - 15629)
Vooral chansons uit 1536, La Couronne et Fleur

1562
StuttL 3
handschrift uit Stuttgart


Salva nos domine


vindplaats: D. Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek
Kidger: p. 177
Census: 1, III, p. 168
gekopieerd voor gebruik in de hofkpapel van Christophe, hertog van Württemberg (1515 - 1568)

1562 – 1565
TrevBC 13
handschrift uit Treviso

vindplaats: I Treviso. Biblioteca Capitolare del Duomo
Kidger: p. 184 – 185
Census: 1, III, p. 241 - 242
Gekopieerd in Treviso voor het kathedraalkoor

===== ===== ===== ===== =====
RISM W 1130 – 1563
gedrukt in Venetië door Girolamo Scotto

Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert con alcune Napolitane et la canzon de Ruzante .

online – 1563 – Parijs BNF (C.A.T.B)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449066q.r=Willaert?rk=472105;2

online - 1563 - Brussel KBR
(Fonds Fétis 2218) - enkel cantus, tenor en bassus
https://www.kbr.be/nl/
Tik verder op "collecties & onderzoek", op "algemene catalogus" , op "zoeken".
Tik in het zoekvenster : "Fétis 2218"

online - IMSLP (C-T-B)  - bron: Brussel KBR
http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP537802-PMLP869461-Willaert_A._-_Madrigali_a_quatro_voci,_%C3%A9d._1563_-_B-Br_1049927.pdf

online - Brussel KBR (C-T-B)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18389711#uurl

cantus
https://uurl.kbr.be/1562448
tenor
https://uurl.kbr.be/1562450
bas
https://uurl.kbr.be/1562452

Kidger: p. 63 - 65

===== ===== ===== ===== =====
1563
FlorD 4
Handschrift uit Florence


-Omnipotens sempiterne deus
-
Verbum iniqum et dolosum
ii Duo rogavi

vindplaats: I Florence. Duomo. Archivio Musicale dell'Opera di Santa Maria del Fiore.
Kidger: p. 134
Census: 1, I, p. 237en 1, IV, p. 377

gekopieerd in Florence


RISM B/I 15637
Venetië, Girolamo Scotto
Musica spirituale libro primo di canzon et madrigali a 5

-Pianget'egri mortali

vindplaats: I Bologna. Civico museo
digitaal: (enkel de bas)
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/images/ripro/gaspari/_R212/R212_009.asp
Kidger: p. 109


RISM B/I 156314
gedrukt te Venetië. Antonio Gardano

Il secondo libro di madrigali a cinque voci, di Cipriano de Rore.

-Sciocco fu’l tuo desire
-Qual anima ignorante accompagnati da grave dolore
-Qual vista sara mai occhi miei lassi

vindplaatsen: B KBR (C, A, Q) - D München, Bayerische Staatsbibliothek - F BNF - GB British Library
online - München en Parijs en Londen
Zie: "zijn oeuvre - online - oude drukken"

Kidger : p. 109RISM B/I 156315
gedrukt te Venetië. Antonio Gardano
Il quarto libro di madrigali a cinque voci, con uno madregale a sei & uno dialogo a otto di Cipriano de Rore.

Pater peccavi
ii Quanti mercenarii

vindplaats: D. Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek
Kidger: p. 176 - 177
Census: 1, III, p. 166 - 167


gekopieerd voor gebruik in de hofkpapel van Christophe, hertog van Württemberg (1515 - 1568)

RISM: 15641

Thesaurus musicus continens selectissimas octo, septem, sex, quinque et quatuor vocum Harmonia... tomi primi continentis cantiones octo vocum...
Neurenberg, Johann vom Berg en Ulrich Neuber

-Cum invocarem exaudit me Deus a 8 (versie 2)
-In te Domine speravi
a 8 (versie 2)
-Qui habitat in adiutorio
(versie 3)
-Ecce nunc benedicite a 8
(versie 2)
-Magnificat a 8 (versie 4)

online - KBR (enkel discantus)


RISM: 15646

Venetië. Francesco Rampazetto
Mottetti del Fiore a Quattro voci... Libro primo.

Missa Mittit ad virginem

vindplaatsen: I, Modena, Biblioteca Estense e Universitaria
Kidger: p. 155
Census: 1. II, p. 169-170


vóór 1565
ParisBNC 851
(Bourdeney Manuscript)

handschrift uit Parma of Ravenna?

ca. 33 composities van Adriaen Willaert, religieus en profaan

-Regina celi [a 3]
-Kyrie
-Pater noster qui es in celis
-Vado ad eum qui misit me
-
Sel veder voi m’ancide et evvi grant
-Amor da che tu vuoi pur ch’io m’arrischi
ii Gentil coppia eccelente chi vi mira
-Se la gratia divina non mi tra
-Vous ne l’aures pas si ie puis
-Joussance vous donnerai
-Helas ma mere
-Qui la dira
-Puis qu j’ai perdu ma maistresse
-Vous aures tout ce qui est mien
-Mort ou merci en languissant j’attens
-Je l’ay Aimee
-Sonnez mi donc quand vous ires
-Pis ne me peult venir
-Je ne scaurois chanter ne rire
-Mon petit cueur tu nes plus mien
-Baises moi tant tant
-Sire don dieu tant ils sont aises
-A la fontaine du pre Margot s’est baignee
-Puis donc que ma maistresse
-Qui a beau nez beuvra à la bouteille
-Faute d’argent c’est douleur non pareille
-Or suis ie bien au pire de mes malheureux
-En douleur en tristesse
-Mon cueur mon corps mon ame mon avoir
-Douleur me bat
-Petite camusette
-De retourner mon ami je te prie
-Qui veult aimer il fault estre
-La rousee du mois de may

vindplaats: F Parijs Bibliothèque Nationale BNC 851
online - Parijs
Zie: "Zijn oeuvre - online – handschriften"

Kidger: p. 160-162
DIAMM: http://www.diamm.ac.uk/jsp/Descriptions?op=SOURCE&sourceKey=2378
CMME: http://www.cmme.org/database/sources/156

Het manuscript is zeer uitzonderlijk: vooreerst door het grote aantal composities (469
verdeeld over 579 pagina’s) en verder ook door de manier van noteren: de partituur.
Het is duidelijk van Italiaanse oorsprong maar het is moeilijk de juiste plaats van
herkomst te bepalen. De grote aanwezigheid van werken van Cypriaen De Rore, ca. 160,
en Costanzo Porta verwijst naar Ferrara en Parma. De kopiist heeft duidelijk kunnen
beschikken over een rijke verzameling van composities. En waar zou hij die beter hebben
kunnen aantreffen dan in deze streek.

MISCHIATI, O., Un'antologia manoscritta in partitura del secolo XVI. Il ms. Bourdeney della Bibliothèque Nationale di Parigi , Rivista italiana di musicologia, 10 (1975) p.265

De kopiist schreef in de rand van de inhoudstafel: "Viva Cypriano Rore Mai morirà."
Vertaald: Leve Cypriaen die nooit zal sterven! Daaruit kan besloten worden dat het
handschrift vóór de dood van de componist is gemaakt, dus vóór 1565.
Ook op nog een zestal andere plaatsen staat een dergelijke slogan ter ere van Cypriaen
De Rore. Zie pp 130, 132, 135, 137, 140, 145 en 173.


1565
DresSL Löbau 12

handschrift uit de Löbau Ratsbibliotek

- Verbum iniquum et dolosum [ a 5]
ii Duo rogavi te
- Infelix ego omnium [a 6]
ii Ad te igitur piissime

vindplaatsen: D Dresden, Sächsische Landesbibliothek
RISM: ID no. 211005
Kidger: p. 133
Census: 1, I, p. 190

Gekopieerd vaar de Löbau Latijnse School


1565
StuttL 30

handschrift uit Stuttgart

Mirabile mysterium declaratur hodie

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Kidger: p. 170
Census 1, vol. III: p. 84-85

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner, waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum.1569-1575
RegB 838-843
handschrift uit Regensburg

-Mirabile misterium genuit nobis salvatorem

vindplaatsen: D
Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Kidger: p. 169
Census 1, vol. III: p. 75


Gekopieerd in Regensburg, waarschijnlijk voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.


1569-1575
RegB 849-852
handschrift uit Regensburg

-Victimae paschali laudes immolent Christiani
ii Dic nobis Maria quid vidisti in via?


vindplaatsen: D
Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Kidger:
p. 169
Census
1, vol. III: p. 77

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner, waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.


1569 - 1578
RegB 786 - 837

handschrift uit Regensburg

-Benedicta es coelorum regina
ii Per illud ave prolatum
- Te deum patrem ingenitum te filium
ii Laus deo patri parilique proli
- Inviolata integra et casta es Maria
ii Tua per precata dulcisona nobis
- Verbum supernum prodiens nec patris linguens
ii Se nascens dedit scoium convescens
- Praeter rerum seriem parit deum hominem
ii Virtus sancti spiritus opus illud

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 74 - 75
Kidger p. 168 - 169

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner, waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.


ca. 1570
MunBS 1501
handschrift uit Beieren

-Dessus le marché d'Arras

vindplaats: D München. Bayerische Staatsbibliothek
online: Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"
Kidger: p. 156
Census: vol . 2, p. 216 en vol. 4, p. 443

Waarschijnlijk gekopieerd in Augsburg


1570-1579
RegB 857-860
handschrift uit Regensburg

-Mittit ad Virginem
ii Exi qui mitteris
iii Audit et suscipit puella

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 80
Kidger: p. 169

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner, waarschijnlijk voor
het koor van het Gymnasium Poeticum
.


1570-1580
RegB 893
handschrift uit Regensburg

-Peccata mea domine sicut sagittae infixa
ii Quoniam iniquitatem meam ego

-Audite insulae et attendite populi
ii Et posuit os meum quasi gladium

-Infelix ego omnium ausilio destituti
ii Ad te igitur piissime deus tristis

-Pater peccavi in coelum et coram te
ii Quanti mercenarii in domo patris

-Avertatur obsecro domine furor tuus
ii Inclina deus meus aurem tuam

-Huc me sidereo descendere iussit Olympo
ii Pungentem capiti dominum gestare
iii De me solus amor potuit perferre

vindplaatsen: D
Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 87-88
Kidger p. 170-171

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner en waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.


1570-1580
RegB 855-856
handschrift uit Regensburg

-Allein nach dir, Herr Jesu Christ [= Se pur ti guardo]

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 79-80
Kidger p. 169

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner en waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum.


1571
RISM W1125
gedrukt
Venetië.

-I sacri et santi salmi...
De zonen van Antonio Gardano: herdruk van de psalmen uit 1555

vindplaatsen: D München BSB (alle stemmen)

online - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00087006

Kidger: p. 65

Een aantal psalmen uit deze bundel staan opgenomen op volgende cd:
-*cd 21/XII.  VESPRO DI NATALE
Opera omnia deel XII.
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae o.l.v. Marco Longhini
STRADIVARIUS Dulcimer STR 33373

luister ook SPOTIFY : albums – Vespro di Natale
luister ook naar IDAGIO:
de ganse cd: https://app.idagio.com/albums/willaert-christmas-vespers

1571-1573
RegB 838-843
handschrift uit Regensburg

-Mirabile misterium genuit nobis salvatorem

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 79-80
Kidger: p. 169

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner en waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.1572

gedrukt Parijs. Adrian Le Roy en Robert Ballard

Mellange de chansons
heruitgave van Livre de meslanges uit 1560, licht gewijzigd en met 24 of 25 composities
van Willaert vermeerderd.

Voor de lijst van alle nummers, zoek op "per genre".

online - BNF Fr.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k992839g/f307.image


RISM B/I 157212
gedrukt te Straatsburg. Bernhard Jobin
Das erste Buch Neuerlessner Fleissiger etlicher viel schöner Lautenstück.

-Joyssance

vindplaats: GB Londen. British Library

digitaal - Londen
http://digirep.rhul.ac.uk/items/104ca5be-8040-415f-9e35-24a563642151/1/

Zie ook: PETRUCCI MUSIC LIBRARY via www.imslp.org

Kidger: p. 298 (= K025)


1572-1579
RegB 863-870

handschrift uit Regensburg

-Homo quidam fecit coenam magnam et misit
ii Christus vere noster cibus Christus

vindplaatsen: D Regensburg. Bischöfliche Zentralbibliothek
Census: 1, III, p. 81-82
Kidger p. 170

Gekopieerd in Regensburg, mogelijk door Cantor Erasmus Zollner en waarschijnlijk
voor het koor van het Gymnasium Poeticum
.Handschriften en drukwerken van na 1572 zijn hier niet meer vermeld.


1593/6 = 1548

zonder datum:


BerlS B357
handschrift, zonder datum

-A la fontaine [a 6]

Kidger p. 123
Census. niet vermeld

BolSP 51-52
handschrift. zonder datum

-Laudate pueri (psalm 112)

vindplaatsen: I, Bologna. Archivio Musicale della Fabbriceria di San Petronio
Kidger:
p. 129
Census: niet vermeld
RISM: niet vermeld


BudOS 16
handschrift. zonder datum

-Allein nach dir Herr Jesu Christ [= Si pur ti guardo]

vindplaatsen: H. Budapest. Országos Széchényi Könyvtár (National Széchényi
Library)
Kidger: p. 129
Census:
1, IV, p. 302CoimU 48

handschrift, zonder datum

-Peccavi super arenam
ii Quoniam iniquitatem meam


vindplaatsen: P
Coimbra. Biblioteca Geral da Universidade
Kidger: p. 132
Census: niet vermeld


WrocS 2

handschrift zonder datum

-Victimae paschali laudes immolent Christiani
ii Dic nobis Maria quid vidisti in via


vindplaats
: D Berlijn. Preussischer Staatsbibliothek
Kidger
: p. 195
Census: niet vermeldTerug naar overzicht oeuvre.

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be