Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.

1. STRUCTUUR VAN DE GEGEVENS

Het is niet onze bedoeling volledig te zijn. Verdere gegevens zijn te vinden in het boek van DAVID M. KIDGER. ADRIAN WILAERT. A GUIDE TO RESEARCH. New York. 2005.

1. Kidger-nummer

Zie: David M. Kidger. Adrian Willaert. A guide to research. New York – London, 2005
Onzekere en foutieve toeschrijvingen zijn hier ook in onze lijst overgenomen.

2. ondertitel:Sommige werken hebben een ondertitel die aanduidt wanneer of hoe het werk best wordt uitgevoerd.

3. gecomponeerde delen:

Van sommige liturgische composities, zoals hymnen en psalmen, zijn niet alle strofen gecomponeerd. De niet-gecomponeerde strofen worden dan in het gregoriaans gezongen. Ook komt het voor dat de muziek van de eerste strofe eveneens voor de volgende strofen geldt.

4. tonal type:

Enkel de voortekening, de sleutelcombinatie en de finalis zijn vermeld.

5. aantal stemmen:

Het aantal stemmen, soms per onderdeel, zijn met een cijfer aangegeven.
Het soort stemmen wordt het best afgeleid uit de sleutelcombinatie.

6. genre:7. reeks:8. tekst:

VINDPLAATSEN EN UITGAVEN

9. eerste gedrukte uitgave(n):

Stad, datum, drukker, titel van het drukwerk. (lijst beperkt tot ca. 1562).

10. RISM:

Klik hier om de RISM-lijst te bekomen (Répertoire International des Sources Musicales)
"N" duidt aan dat dit werk in die uitgave zijn eerste publicatie kent.
"O" duidt aan dat dit werk reeds elders werd gepubliceerd.
11. CMM:Klik hier om de lijst van de CORPUS MENSURABILIS MUSICAE - OPERA OMNIA te bekomen.

12. vindplaatsen van manuscripten of eerste drukken

Klik hier om de lijst van de sigla te bekomen.

13. andere recente uitgave(n):14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE INFORMATIE 

Klik hier om de bibliografische lijst te bekomen.

15. Bossuyt 1985, 1994:16. Schiltz 2001, 2003, 2004:17. andere:

OPNAMEN

18. lp:

Klik hier om de discografische lijst van de lp’s te bekomen
Titels met een * zijn aanwezig in ons infocenter.

19. cd:

Klik hier om de discografische lijst van de cd’s te bekomen
Titels met een * zijn aanwezig in ons infocenter.

We trachten zoveel mogelijk te verwijzen naar YOUTUBE, SPOTIFY en IDAGIO, waardoor de werken van Willaert via internet te beluisteren zijn.

20. duur:


De duur van het nummer wordt afgeleid van de lp- of cd-opnamen. Wanneer er van het besproken nummer verschillende opnamen bestaan, waarvan de duur nogal verschillend is, vermelden we de langzaamste én de snelste uitvoering.

21. Franse nummers krijgen wat meer uitleg in :

Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance (univ-tours.fr)

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be