Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

Oeuvre

OEUVRE ALFABETISCH

We kunnen hier niet alle composities uitvoerig behandelen. Daartoe is er te weinig plaats. Wil je van een bepaald werk meer informatie hebben, schrijf ons en we zullen u bijna zeker kunnen helpen.
info@adriaenwillaert.be

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.


1.
Kidger D001

AD CENAM AGNI PROVIDI (versie 1)

2. ondertitel:

Tempore Paschali. Ad Vesperas. Hymnus

3. gecomponeerde delen:

2. Cuius corpus
4. Iam Pascha
6. Cum surgit
8. Gloria tibi

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: F (in alle delen)
8. Gloria tibi: c1-c3-c3-[resolutio]-F4

5. aantal stemmen:

2. Cuius corpus: C,A,T,B
4. Iam Pascha: C,A,T
6. Cum surgit: C,A,T,B
8. Gloria : C, A, T1 (Fuga trium temporum in (sub)diapente), T2 (resolutio),B

6. genre :

Hymne

7. reeks :

Hymnorum Musica, nr 6

8. tekst :

liturgie van de vespers

9. vindplaatsen:

ms : I BolSP - PiacD - TrevBC
druk 1542: D Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550: E BarcBC (T) - I BolC (S,A)

10. eerste gedrukte uitgave:

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae.
Herdrukt in 1550.

11. RISM:

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12. CMM:

3-07 p. 41 (bron: 1542b)

DIAMM:

https://www.diamm.ac.uk/compositions/34713/

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Ook met de tekst 1. "Tristes erant Apostoli" 2. "Sermone blando Angelus"

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur
________________
_________________________________________________
2.
Kidger D002

AD CENAM AGNI PROVIDI (versie 2)


2. ondertitel:

Dominica in albis

3. gecomponeerde delen:

2. Cuius corpus
4. Iam Pascha nostrum
6. Cum surgit Christus
8. Gloria tibi

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

hymne

7. reeks :

8. tekst :

liturgie van de vespers

9. vindplaatsen:

ms: I TrevBC

10. eerste gedrukte uitgave:

geen

11. RISM:

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

Weidensaul, Jane Bennett, The polyphonic Hymns of Adriaen Willaert, 1978, p. 237

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur:
_________________________________________________________________
3.
Kidger D003

AD CENAM AGNI PROVIDI (versie 3)


2. ondertitel:

In tempore Paschali. Ad Vesperas

3. gecomponeerde delen:

1. Ad cenam Agni providi
2. Sermone blando (zelfde noten als 1. Ad cenam Agni providi)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: canon: c3-c3-c4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st
canon in altus, resolutio in T1

6. genre :

Hymne

7. reeks :

Hymnorum Musica, nr 11

8. tekst :

liturgie van de vespers

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1542: D Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550: E BarcBC (T) - I BolC (S,A)

10. eerste gedrukte uitgave:


1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae. Herdrukt in 1550.

11. RISM:

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12. CMM:

3-07 p. 71 (bron: 1542b)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur
______________________________________________________________________________

4
Kidger D004

ADESTO SANCTA TRINITAS


2. ondertitel:

In Festo Sanctae Trinitatis. Ad Vesperas. Hymnus

3. gecomponeerde delen:

2. Te coelorum
4. Unum

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-F4 / finalis: A (in beide delen)
in 4: c1 -[resolutio]-[resolutio] -c4-c4-F4

5. aantal stemmen:

2. Te coelorum: C,A,T,B
4. Unum: C1 (canon. Trinitas in unitate),C2 (resolutio) C3(resolutio) A,T,B

6. genre :

hymne

7. reeks :

Hymnorum Musica, nr 13

8. tekst :

liturgie van de vespers

9. vindplaatsen:

ms: I PiacD (3) (Anon.) - TrevBC 13 - BolSP
druk 1542: D Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550: E BarcBC (T) - I BolC (S,A)

10. eerste gedrukte uitgave:

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae.
Herdrukt in 1550.

11. RISM:

1542b - W 1113 / 1550b -W 1114

12. CMM:

3-07 p. 79 (bron: 1542b)

13. andere recente uitgaven:

-facsimile 1542: CMM 3-07 p. XIII Cantus 2de strofe en begin 4de strofe
-Edition Michael Procter EMP261 (samen met Gloria tibi Trinitas)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. op. cit. p. 115: "Gebruik van een 3-stemmige canon als verwijzing naar de H. Drievuldigheid op de woorden Trinitas in unitate in de 4de strofe."

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur

CODE:

_____________________________________________________________________

5.
Kidger f065

ADIEU MES AMOURS (onzeker)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:
 

6-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: D KasL 38 (Willaert)

10. eerste gedrukte uitgave:


11. RISM:

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Josquin, Antoine de Févin en Jean Mouton gebruikten dezelfde volksmelodie.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur

CODE:

_____________________________________________________________

6.
Kidger D005

AD PRECES NOSTRAS


2. ondertitel:

Hymnus tempore quadragesime
MGG : Hymne voor de Mariavespers

3. gecomponeerde delen:

enkel strofe 2. Respice clemens solio
(De overige strofen worden in het gregoriaans gezongen, ofwel worden de andere pare strofen gezongen met de noten van de tweede strofe) (cfr. J.B. Weidensaul)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

hymne

7. reeks :

I sacri e santi salmi, nr 5

8. tekst :

liturgie van het breviarium

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun

10. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “zijn oeuvre – online – oude drukken”

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur
__________________________________________________________

7.
Kidger B105

ADRIACOS NUMERO SI QUIS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Adriacos numero
2. Nobis dum sacros

4. tonal type:

met b /sleutelcombinatie: c2-c4-F3-F3-F4 / finalis: F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

staatsmotet

7. reeks :

Motetta V vocum, nr 7

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: (I)) LucBS
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) – PL Krakow
druk 1550: D Mun - GB Lbl – PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quinque vocum liber primus. Herdrukt in 1550.

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. CMM:

3-03 p. 35 (bron: 1539c)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op.cit. 1985, p. 44 en p. 121:

"bezingt de roemrijke krijgsverrichtingen van de pauselijke gezant kardinaal Ippolito de Medici tegen de Turken in Hongarije in het jaar 1532. Bij zijn terugkeer naar Rome verbleef die van 18 tot 31 oktober in Venetië. Willaerts compositie moet voor deze gelegenheid geschreven en uitgevoerd geweest zijn. Opmerkelijk is de vermelding van twee Hongaarse volkeren, de Pannoniërs en de Geten, voor wie Ippolito tijdens zijn veldtocht een grote verering had opgevat."
p. 124: "een tendens naar syllabisch geprofileerde thematiek primeert, hoewel de imitatieve uitbouw van de thematiek niet is opgegeven."

16. Schiltz op.cit. 2003

p. 169 vn 17; p. 172: compositietechniek: " 'moderne', syllabisch-accentgerichte schrijfwijze
p. 174: "verbonden met andere profane gelegenheidswerken"
p. 186 vn 59: "vrij gecomponeerd, dwz zonder soggetto"

17. Dunning Albert . Die Staatsmotette 1480 – 1555.

Möglich wäre die römische Königswahl Ferdinands am 5. Januar 1531 oder das Staatenbündnis gegen die Türken vom Jahre 1532. Auf dieses hat die nächste Motette Bezug (Adriacos numero …), welche ein verwandtes Stilstadium aufweist.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur

_________________________________________________________________
8.
Kidger B012

AD TE DOMINE PRECES NOSTRAS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Ad te Domine preces nostras (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

4-st. (TTBB)

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum liber primus, nr 22

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: I TrevBC
druk 1539: B KBR (A, T); D Mun (S,A,T,B); I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus

11. RISM:

1539a - W 1106 (niet in de herdruk van 1545b)

12. CMM:

3-01, p. 19 (bron: 1539a)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op.cit.1985:
p 104: "Op illumina Spiritus Sancti, duidelijk voorbeeld van tekstexpressieve declamatiestijl door gebruik van homofonie. Naar het slot, op seu semper columba detineas, herhaling van de tekst op nieuwgecomponeerde muziek en in een opvallende maatverandering naar drieledige maat."
p.170 vb 9: notenvoorbeeld.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur

_________________________________________________________

9.
Kidger B013

AD TUA CONFUGIO SUPPLEX


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c1-c1-c3 / finalis: ?

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: I PiacD
druk 1538: D Mbs - GB Lbm - I Bc, Rvat, PiacD(4);
druk 1540: A
Wn (SAT) - D Rp (ATB)
druk 1549: GB Lbm

10. eerste gedrukte uitgave:

1538, Ferrara, Johannes de Buglhat in zijn bundel Liber cantus vocum quatuor
1540, Neurenberg, Petreius (Forster), Selectissimarum mutetarum partim 4-5 vc
1549, Venetië, Gardano, Musica quatuor vocum, que materna lingua moteta vocantur
1549/9a, Venetië, Girolamo Scotto, Materna lingua moteta 4 vc

11. RISM:

15385 /15406 /15499 / 15499a

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur
_________________________________________________________
10.
Kidger
(niet vermeld)

ADVERSUS EOS QUI TRIBULANT ME


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

9. vindplaatsen:

druk 1554: GB Lbm

10. eerste gedrukte uitgave:

1554, Neurenberg, Montanus (Johann vom Berg) en Ulrich Neuber, Tomus quartus psalmorum selectorum, quatuor et plurium vocum

11. RISM:

155411

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Dit nummer staat enkel vermeld in "The Motet Database Catalogue Online "van Dr. Jennifer Thomas van de Universiteit van Florida. Dus niet bij Kidger en ook niet in de lijst "The Latin Motet" van Harry B. Lincoln.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19: cd’s:

20: duur
_________________________________________________________________

11.
Kidger J001

AFFLITTI SPIRTI MIEI


2. ondertitel:

Al terzo tasto de la sottana

3. gecomponeerde delen:

Afflitti spirti mIei (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutel: c2 / finalis: D

5. aantal stemmen:

stem en luit

6. genre :

intabulatie

7. reeks :

Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, nr 11

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1536: A Wn
druk 1540: GB
Lbl

10. eerste gedrukte uitgave:

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantar et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano.
1540, ongewijzigd herdrukt

11. RISM:

1536b - W 1104 / 1540 - W 1105

12.
CMM:

13. andere recente uitgaven:

-facsimile 1536b: Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1980

-Thomas, Bernard, ed. Intavolatura de li madrigali di Verdelotto: de cantare et sonare nel lauto, 1536. Renaissance Music Prints iii, Londen, 1980 (bron: 1540)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

intabulatie door Adriaen Willaert van de vierstemmige madrigalen van Verdelot

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/6 Opera omnia, 6 - Silvia Piccollo, sopraan

-cd 78 Verdelot. A renaissance songbook 1536 (bew. Willaert) Jacob Heringman, Charles Daniels
LINN RECORDS 2001

-cd 141 Verdelot: Madrigals
Alain Aubin (altus) en Jean-Michel Robert (luit)
SONPACT 2000

20. duur :

1’44

CODE:


_________________________________________________________________
12.
Kidger F053

A LA FONTAINE DU PRES MARGOT


2. ondertitel:

Margot s'est baignée

3. gecomponeerde delen:

A la fontaine (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie g2-c2-c3-c3-c3-F3 / finalis: G

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

A la fontaine du prez Margot s’est baignie,
Son amy passit par la,
qui l’ regardée, hip, qui l’a regardée
Margot marguerite. Belle que faictes vous la?
J’arrouse mon persinet et ma sourriette hip
et ma sourriette.


Margot was een bad aan ’t nemen in de fontein in de weide
toen haar vriend daar voorbij kwam.
Hij bekeek haar (hip) en vroeg: Margot, mooi marguerietje,
wat doe je daar?
Ik besproei mijn peterselie en mijn sourriette (hip).
(sourriette: een soort kruid)

9. vindplaatsen:

-ms: D BerlS - MunBS 1508 - I BolC - F Paris BNC 851 (Bourdeney ms)
-ms (Bassano): D Hamburg, Staats- und Univ.bibl.
-druk 1545 : B KBR Fétis - GB Lbl


10. eerste gedrukte uitgave:

1545, Antwerpen, Tielman Susato, Le sixiesme livre de chansons
1560, Parijs, Adrian Le Roy & Robert Ballard, Livre de Meslanges, contenant six vingtz chansons.
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons
1588, Venetië, Giacomo Vincenzi, Canzon di diversi per sonar con ogni sorte di stromenti

11. RISM:

154514 / 1560b of 156028/ 15704 (intab.) / 15722 / 15841 (intab.) / 158831 / 15912 (intab.)

12. CMM:

Opera omnia Clemens non Papa: 4-07 p. 43-48: (bron: 158831)

DIAMM:

https://www.diamm.ac.uk/compositions/33232/

13. andere recente uitgaven:

-online – Londen
Zie “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

-partituur CPDL (bron 1545)
http://www0.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

-microfilm: Hewitt Collection D447 (bron: D MunBS 1508)

-facsimile 1545 : Huys, Bernard ed., Brussel 1970 Culture et Civilisation - Corpus of early music vol 1 (7)

*-Renaissance polyphonic choral music (SSAATB)
Transcribed and edited by Jon Dixon
JOED MUSIC W2 1993

*-Thomas, Bernard, ed. Adrian Willaert- Two Chansons for six voices or instruments (bron: 1545)
reeks: ricercate e passaggi improvisation and ornamentation, 1580-1630
London Po Musica Edition LPM REP8a, 1981

-Bernstein, Jane A., ed. Adrian Willaert. The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992

-Gruber, Gernot, ed. Parodiemagnificat aus dem Umkreis der Grazer Hofkapelle: 1564-1619. Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd 133, p. 91, Graz , 1981

-Erig, Richard, en Veronika Gutmann, eds. Italian Diminutions. Zürich, 1979

-2 chansons (A la fontaine du prez and Arousez vous). Published by Magnamusic Distributors Inc. (LPEMREP8A) (SAATTB)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

-1570, Leuven, Phalesius. Selectissima. in guiterna ludenda carmina: Branle à la fontaine du pré

-1584, Venetië, Angelo Gardano, Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti stromenti. di Girolamo dalla Casa detto Da Udene. Libro primo.

-1591, Venetië, Giacomo Vincenti, Motetti, madrigali et canzoni francese, di diversi eccellentissimi auttori. da Giovanni Bassano.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. J.A. Bernstein. 1992. The complete Five- and Six-Voice Chansons, SCC,xxiii
"gebaseerd op een zg. chanson rustique. Gebruikt door Clemens non Papa voor zijn zesstemmige mis "A la fontaine du prez", Phalesius, Leuven, 1558.
Bernard Thomas 1981. Dezelfde volksmelodie inspireerde ook Thomas Crecquillon en ook Didier le Blanc, wiens versie niet meer volledig is bewaard, maar die begint met het contrapunt van Willaert bij het openingsthema.
Gernot Gruber, 1981. bevat ook van Andreas Zweiller: Magnificat "a la fontaine" uit 1580.

17b. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=46

17c.
Jon Dixon. Op. cit. p. 2.

The chanson is of particular interest in relation to the light it throws on the vexed question of what musica ficta accidentals need to be added editorially to the mass.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 32 Adrian Willaert. Romanesque (Bassano)

-*cd 34 Girolama dalla Casa.
Il vero modo di diminuir

-*cd 84 Time Signals (à la Bassano)
Recorder Music from the Netherlands
Loeki Stardust Quartet, Amsterdam
NM Classics 92100
1999 (heruitg. 2001)
te beluisteren: http://www.radio4.nl/zoeken/Willaert

19a. MP3

http://www.adrianbrown.org/MezzalunaMP3/willaert_a_la_fontaine.mp3

20. duur:

1'41 (Mezzaluna) - 5'30"(Loeki)
_________________________________________________________________
13.
Kidger F024

A L’AVENTURE J’ENTREPRIS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

A l'aventure j'entrepris (eendelig)

4. tonal type:
met 1 b / c1 – c3 – c4 – F4 / finalis: g

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

chanson-rondeel

7. reeks :

Canzoni francese

8. tekst :

A l’aventure l’entrepris,
cuidant gagner enfin le prix,
Pour ma maîtresse bien aimer,

Si l’ai servi sur terre et mer,
Mais j’ai mon temps mis, tout….


9. vindplaatsen:

ms: D: MunBS 1508, [no. 74], ff. 45v–46, Anon.

druk 1528 (of 1529 - 1530). D Mbs

druk 1535: D Mbs (AB) - F Pn (A) - USA. University of Virginia (tenor)

druk 1536: GB Oxford Bodleian Libraries
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs
=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph013654017&indx
=1&recIds=oxfaleph013654017&recIdxs=0&elementId=0&renderMode
=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps
=scope%3A%28OX%29&frbg=&tab=local&dstmp=1376915236770&srt
=lso01&mode=Basic&dum=true&vl(254947567UI0)=any&tb
=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(254947564UI1)
=all_items&vl(freeText0)=Willaert&vid=OXVU1


10. eerste gedrukte uitgave:

1528-1530, Parijs, Pierre Attaingnant, Six gaillardes et six pavanes avec treze chansons, vol. 9
1535, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il primo libro de le canzoni franzese (anoniem)
1536, Venetië, Antico en Scotto, Canzoni francese di messer Adriano

11. RISM:

[c1528]9 of 15304 / 15331 (intabulatie) / 15358 / 153617/ 154514 / 15482 (intab.)

12. CMM:

DIAMM:

https://www.diamm.ac.uk/compositions/33192/

13. andere recente uitgaven:

online – München en Virginia
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-Saey, Albert, ed. Thirty Chansons for three and four voices from Attaingnant's Collections. New Haven, Conn. 1960, p. 16-22 (bron: 15304)

-Chansons of the 16th Century
bew. voor gitaar door R. Metzger
ed. Casa Luthier, Barcelona nr 106.500

-The Chansons of Jacques Arcadelt. ed. Everett Helm, 1942.

14. intabulaties, diminuties, tientos:

-1533, Neurenberg, Formschneider, Tabulatur auff due Laudten. Durch Hanns Gerle Luttinisten
-1548, Venetië, Girolamo Scotto, Intavolature di lauto dell'eccellente Pietro Paolo Borrono da Milano

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17a.
Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=57

a l'aventure
OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp.59: The Music of Adrian Willaert
The Ambrosian Singers, dir. Denis Stevens
=cd 151

19. cd’s:

-cd 151 Adrian Willaert
The Ambrosian Singers o.l.v. Denis Stevens
ACCADEMIA MONTEVERDIANA AM 23
=lp 59

20. duur
_________________________________________________________________

14.
Kidger f066

ALLEGEZ-MOY (Josquin?)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

chanson rustique

7. reeks :

8. tekst :

Allégez moy, doulce plaisant' brunette,
Dessoubz la boudinette,
Allégez moy de toutes mes douleurs.
Vostre beaulté me tient en amourette,
Dessoubz la boudinette.

9. vindplaatsen:

ms: DK CopKB
druk 1545: B KBR Fonds Fétis 2311
druk 1572: B KBR Fonds Fétis 2312 (B) - E Mc - F ParisBNN (S)

10. eerste gedrukte uitgave:

1540, Augsburg, Melchior Kriesstein, Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (Antoine Barbé of Johannes Lebrun)
1545, Tylman Susato, La septieme livre contenant vingt et quatre chansons a cinq et a six parties (Josquin).
1549 of 1550, Parijs, Attaingnant, Trente sixiesme livre (Josquin)
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons. (Josquin en in de index :Vuillard)

11. RISM:

15407 / 154515 / 1550j448/ 15722

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

-Werken van Josquin de Pres, uitgegeven door Dr. A. Smijers. Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, Amsterdam, 1922-1969. Wereldlijke Werken 14.

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op.cit. p. 98:  

"Duikt pas op in een Duitse druk van 1540, waar het toegeschreven wordt zowel aan Johannes Lebrun als aan Antoine Barbé.
Een latere Parijse uitgave van 1572 vermeldt zowel Josquin als Adriaen Willaert als auteur!"
Een knap werkje, op een enigszins frivole tekst, waarin een uit het volkse repertoire ontleende melodie kunstvol wordt verwerkt in een zesstemmig imitatief samenspel, waarbij twee stemmen een strenge canon uitvoeren."OPNAMEN:

18. lp’s:

-*lp 74. The Art of the Netherlands
Early Music Consort of London o.l.v. David Munrow
EMI SERAPHIM SIC-6104
1975
zie ook cd 147

19. cd’s:

-cd 20/08: Josquin: Chansons & Motetten
Capella Sancti Michaelis o.l.v. Erik Van Nevel
EUFODA 1167. 1993

-cd 101/04: Pathways of Renaissance
Ensemble Clément Janequin o.l.v. Dominique Visse
HARMONIA MUNDI HMC #2908019
1971

-cd 147: The Art of the Netherlands
Early Music Consort of London o.l.v. David Munrow
VIRGIN EDITION 7243 5 61334 2 6
1997
zie ook lp 74

-cd 148 Renaissance. Josquin des Prez
The King's Singers
BMG Classics
1992/1994

20. duur

2'20" (Ens. Clément Janequin)

CODE:

_________________________________________________________________________

ALLEIN NACH DIR HERR JESU CHRIST(Kidger f073) : contrafactum van Se pur ti guardo

_________________________________________________________________________
15.
Kidger  F039

ALLER MY FAUT SUR LA VERDURE2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: geen

10. eerste gedrukte uitgave:

1560b, Parijs, Adrian Le Roy & Robert Ballard, Livre de Meslanges, contenant six vingtz chansons (toegeschreven aan Arcadelt).
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons

11. RISM:

1560b of 156028/ 15722

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

-Bernstein, Jane A., ed. The Adrian Willaert: The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992

14. intabulaties, diminuties, tientos:

1599, Venetië, Giacomo Vincenti, Il secondo libro de intavolatura di liuto di Gio. Antonio Terzi da Bergamo. (Adriano)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Piet Stryckers.
Toegeschreven aan Arcadelt in 1560b
maar bij Giovanni Antonio Terzi (ca.1558-1617) in zijn Il secondo libro de intavolatura di luto, 1599 staat: Canzon "Allez mi faut di Adriano", bewerkt voor 2 luiten

17b.
Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=272


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

*cd 32 Romanesque. Diminutie van Terzi voor luit en harp

20. duur

4'49 (Terzi)

CODE:

_________________________________________________________________

ALLEZ MI FAUT = ALLER MY FAUT SUR LA VERDURE

___________________________________________________
16.
Kidger F001

ALLONS, ALLONS GAY, GAYEMENT MA MIGNONNE

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Allons, allons gay (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

La Couronne et fleur , nr 1

8. tekst

Allons, allons gay m'amye, ma mignonne,
Allons, allons gay, gayement vous et moy.
Mon père a faict fair ung chasteau,
Il n'est pas grand, mais il est beau!

Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne.
Il n'est pas grand, mais il est beau,
D'or et d'argent sont les crénaulx:

Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne.
Et si a troys beaux chevaulx:
Le roy n'en a point de si beaulx:

Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne.
L'ung est gris, et l'autre est moreau,
Mais le petit est le plus beau:

Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne.
Ce sera pour aller joure,
Pour ma mignonne, et pour moy:

Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne,
J'irons jouer sur le muguet,
Et y ferons ung chappelet
Pour ma mignonne et pour moy:
Et allons, allons gay, gayement, ma mignonne.

9. vindplaatsen:

ms:P GdaPAN 4003 b
druk 1536: A Österreichische Nationalbibliothek (alleen tenor)
druk 1539: GB British Library
druk 1560: A Österreichische Nationalbibliothek - F Pn
druk 1562: I Bologna , Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna

10. eerste gedrukte uitgave:

1536, Venetië, Andrea Antico en A. dell'Abbate, La Courone et fleur des chansons à troys
1538, Lyon, Jacques Moderne
1539, Lyon, Jacques Moderne, Le Parangon des chansons. Livre 4.
1553, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Tiers livre de chansons
1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Cincquiesme livre de chansons composé a troys parties par M. Adrian Willart
1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle muse a tre voci
1569, Leuven, Pierre Phalèse, Recueil des fleurs produictes de la divine musique
1574, Leuven, Pierre Phalèse, La Fleur des chansons a trois parties
1578, Parijs, Le Roy & Ballard, Tiers livre de chansons a trois parties composé par Ad. Vuillart.

11. RISM:


15361 /153818 /153919 /154626 (intab.) /154711 (intab.) /155322 / 1560a -W 1127 / 15629 - W1129 /156911 /15743 /157816 - W 1131

12. CMM:

DIAMM:

https://www.diamm.ac.uk/sources/995/#/ (WhalleyS)

13. andere recente uitgaven:

-online:
-oude druk 1539 online (British Library)
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/8f4721df-4fd0-61b9-53fa-1d29594ab714/1/

-oude druk 1569 online (Österreichische Staatbibliothek)
https://search.onb.ac.at/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=
display&fn=search&doc=ONB_alma21382579460003338&indx=10&recIds=
ONB_alma21382579460003338&recIdxs=9&elementId=9&renderMode=poppedOut&display Mode=full&frbrVersion=&vid=ONB&mode=Basic&tab=onb_digital&dscnt=0&vl(freeText0)=
Willaert&dstmp=1518375391087

-moderne partituur 1539 online (IMSLP)
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/a/a3/IMSLP409155-PMLP494021-13-allons_allons_gay---0-score.pdf

tik: www.IMSLP.org
Schrijf daarna het gezochte in het zoekvenstertje.

IMSLP (1536)
http://imslp.org/wiki/Allons%2C_allons_gai_(Willaert%2C_Adrian)

IMSLP (1553)

-*Heugel & Cie, Alphonse Leduc. Parijs. PJ 21/H. 31886 (bron: 1536)

-Brown, Howard Mayer, ed. Theatrical Chansons of the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. Cambridge, 1963.

-*Adams, Courtney S., French chansons for three voices Part I, p. 65, Madison, in Recent Researches in the Music of the Renaissance (XXXVI-1982) (met vertaling in het Engels)

-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des Chansons a Troys. New York, 1984

-The Schott Recorder Consort Anthology vol.2
Schott ED12388
uitgave voor blokfluiten door Bernard Thomas

14. intabulaties, diminuties, tientos:

-1546, Venetië, Antonio Gardano, Intabolatura di lauto . di messer Giovanni Maria da Crema.
-1547, Leuven, Pierre Phalèse, Des chansons. reduitz en tablature de luc (verloren)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Piet Stryckers: "verwijst nog naar het voorbeeld van Josquin en Mouton"

Courtney S. Adams: p. xiii: "The popular character of the text and melody suggests a borrowed cantus firmus."

17b. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-.asp?numfiche=300

 OPNAMEN:

18. lp’s:

-*lp 02 A French Collection
The King's Singers
EMI CSD 3740
zie ook cd nr 149

-lp 10 De Vlaamse Muziek in de Maatschappij XVde-XVIde eeuw
Vokaal Kwartet van Brussel
DGG 6295 17/8

-*lp 39 = lp 48 = cd 72
Music to Entertain the Kings of Hungary 1490-1526
op blokfluit en dulciaan
Camerata Hungarica olv Laszlo Czidra
DC HUN 11 983/84
DC HUN 11 669/70

19. cd’s:

-*cd 32 Adrian Willaert
Madrigali, chansons, villanelle
uitv.: Romanesque olv Philippe Malfait
zang, 2 vedels, luit, harp en cistre
cd: RICERCAR RIC 151145

-cd 72 Camerata Hungarica = lp 39

-cd 107 Noël de la Renaissance
Ensemble Claude-Gervaise

-cd 149 French Songs
The King's Singers
MOSS MUSIC GROUP CMG 1104
zie ook lp 02

-cd 150 Compadre Cantare
Amici Cantantes o.l.v. Hanna Magnusson
Malmö
2001

-cd 236 CHANSONNETTES FRISQUETTES JOLIETTES ET GODINETTES
Doulce mémoire o.l.v. Denis Raisin-Dadre
ZIG ZAG ZZT339
2014

20. duur:

1' of 2'53 (Romanesque)

_______________________________________________________________
17.
Kidger B157

ALMA REDEMPTORIS MATER


2. ondertitel:

Maria-antifoon voor de completen van de zondag

3. gecomponeerde delen:

1. Alma redemptoris Mater
2. Tu quae genuisti

4. tonal type:

met b /sleutelcombinatie: g2-c1(geen b)-c2-c3-c3-F3 / finalis: A
2. Tu quae genuisti: finalis: F

5. aantal stemmen:

6-st. (canon in T, resolutio in Q)

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet, nr 13

8. tekst :

Alma Redemptoris Mater,
Quae pervia coeli porta manes,
Et stella maris,
Succurre cadenti,
Surgere qui curat populo.

Tu quae genuisti, natura mirante,
Tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore,
Sumens illud Ave,
Peccatorum miserere.

tekst uit de Marialiturgie

Goede Moeder van de Verlosser,
Die de toegangsdeur naar de hemel zijt,
En de ster van de zee:
Help het volk in de problemen,
Dat zich weer wil oprichten.

Uit u werd geboren worden,
Tot verbazing van de natuur,
de heilige Schepper.
Maagd vóór en na de geboorte,
Die uit de mond van Gabriel deze begroeting hoorde:
Heb erbarmen met de zondaars.


9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1559: B KBR (zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7) – E BarcBC (zonder S) – Mc - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)
druk 1561: E Mc – PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Petrus Phalesius, Moteta quatuor, quinque, et sex vocum. Deel 2

11. RISM:

1559a - W 1126 / 1561(2) - W 1128

12. CMM:

3-05, p.109 (bron 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 21 Mariamotetten uit de Renaissance
Utrechts Studentenkamerkoor olv Jan Boogaerts
Eurosound ES 46, 224-313-7

-ook Schwann AMS

19. cd’s:

-*cd 48 The Renaissance Singers olv Edward Wickham
Motets by Willaert e.a.
ASV Quicksilva QS 6228
1998

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592
een kwart lager gezongen

20. duur

7'01 (Ren. Singers) – 7’46 (Singer Pur)
_________________________________________________________________

AMATOREM PAUPERTATIS (versie 1) = 2de deel van MAGNE PATER AUGUSTINE
(versie 1 - Hymnorum Musica)
__________________________________________________________________

AMATOREM PAUPERTATIS (versie 2) = 2de deel van MAGNE PATER AUGUSTINE
(versie 2 - I sacri e santi salmi)
_________________________________________________________________

18.
Kidger G019

AMOR DA CHE TU VUOI


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Amor da che tu vuoi
2. Gentil coppia eccellente

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-c3-F3 / finalis: D
2. Gentil coppia eccellente: finalis: A

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: D Wolfa 293 - F ParisBNC - S Stockholm, Kungliga Bibl. 229

10. eerste gedrukte uitgave:


1548, Venetië, Ottaviano Scotto, Di Cipriano Rore et di altri eccellentissimi musici il terzo libro de madrigali a cinque voci
1548, Venetië, Antonio Gardano, Musica di Cipriano Rore sopra le stanze del Petrarcha in laude della madonna
1552, Venetië, Antonio Gardano, Di Cipriano Rore Il terzo libro de madrigali a cinque voci
1560, Venetië, Antonio Gardano, Cipriano Rore. Il terzo libro de madregali
1562, Venetië, Girolamo Scotto, [Cipriano de Rore] Li madrigali a cinque voci libro quarto

11. RISM:

15489 (Scotto) /154810 (Gardano) /154812 (intab) /155225 /156021 /156221

12. CMM:


3-14, p. 92 (bron: 15489)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:


1548, Venetië, Girolamo Scotto, Intabolatura di lautto . per M. Iulio Abondante

MUSICOLOGISCHE UITLEG:


15. Bossuyt op.cit. 1985
p. 132: "Looft de schoonheid en de prachtige stem van twee niet nader bekende dames: "la signora Basilisca" en "la Sirena".

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:

_________________________________________________________________

19.
Kidger G002

AMOR FORTUNA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Amor fortuna
2. Né spero i dolci

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3-c4 / finalis: G
2. Né spero i dolci: finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st. (SATT of SATB)

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Musica Nova, madrigaal, nr 2

8. tekst :

Amor, Fortuna, e la mia menta schiva
Di quel che vede, e nel passato volta,
M'affligon si, ch'io porto alcuna volta
Invidia a quei che son su l'altra riva

Amor mi strugge'l cor, Fortuna il priva
D'ogni conforto: onde la mente stolta
S'adira, e piange; e cosi in pena molta
Sempre convien che combattendo viva.

Né spero i dolci di tornino indietro,
Ma pur di mal in peggio quel ch'avanza,
Et di mio corso hò già passato il mezo.

Lasso, non di diamante, ma d'un vetro
Veggio di man cadermi ogni speranza,
E tutti i miei pensier romper nel mezo.

Francesco Petrarca. Canzoniere nr 124.

Amor, Fortuin, mijn geest die zich afkeert
Van 't heden - want daar ziet hij wat hem schaadt -
Doen mij zo'n pijn dat ik afgunstig praat
Van elk die reeds aan gene zij verkeert.

Fortuin troost niet nu Amor mij verteert
Met liefde, en mijn dwaze geest wordt kwaad
En weent, immers, een zo groot lijden laat
Niet toe dat vrede mijn bestaan regeert.

Ik hoop niet meer op 't keren van het tij,
Maar zie het nu van het kwaad naar erger gaan;
Mijn halve leven ligt al achter mij.

Mijn hoop was niet van diamant maar glas;
Ik heb die mij uit handen laten slaan,
Waarna de geest in mij gebroken was.

Vertaling: Peter Verstegen. Francesco Petrarca. Het Liedboek Canzoniere. Amsterdam. 2008

9. vindplaatsen:

ms : geen
druk 1559 : B KBR (Fétis)(zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7)– E BarcBC (zonder S) – Madrid cons - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)

10. eerste gedrukte uitgave:

-1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)

11. RISM:

1559a - W 1126

12. CMM:

3-13 p. 4 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-partituur IMSLP (1559)
tik: www.IMSLP.org
Schrijf daarna het gezochte in het zoekvenstertje.

-partituur CPDL
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt 1985 op.cit. p. 133: "voor SATT of SATB"

16. Schiltz 2003 op. cit. p. 64 vn 76: "gepubliceerd door Zantani in La eletta"

17. Michele Fromson. Themes of exile in Willaert's Musica Nova.
Journal of the American Musicological Society, Vol. 47, No. 3 (Autumn, 1994)

p. 456. Vergelijk de gregoriaanse melodie In te, Domine, speravi met de cantus van Amor, fortuna, e la mia mente schiva.

p. 463. Other Savonarolan citations function similarly. The alleluia verse In te, Domine, speravi was introduced for the verse "Amor, fortuna, e la mia mente schiva di quel che vede" [Love, fortune, and my mind avoid that which they see], in effect revealing what the singers, or perhaps the audience, wished to forget: Savonarola's martyrdom and, by extension, the downfall of his reform movement.

p. 470. Desperate pleas for liberation, salvation, forgiveness, or peace are especially prevalent in Willaert's motets. (…)
His madrigals more often express overwhelming longing for an inaccessible yet beloved homeland. Amor, Fortuna, et la mia mente, schiva di quel che vede et nel passato volta, m'affligons i.

17b. Zie ook: Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the theory of interval affect. p. 49

OPNAMEN:

18. lp’s:

-*lp 15 L'Amore, L'Amour
Cappella Traiectina olv Jan Boogaerts

19. cd’s:

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592
1/2 toon hoger

20. duur:

4'21 (Singer Pur)
________________________________________________________
20.
Kidger G003

AMOR MI FA MORIRE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Amor mi fa morire (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-c4 / finalis: D

5. aantal stemmen:

4-st. (SAAT)

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Madrigali di Verdelot

8. tekst :

Bonifacio Dragonetto

9. eerste gedrukte uitgave:
  

1534, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro di Madrigali di Verdelot
1536, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro de Madrigali di Verdelot
1537, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro de madrigali di Verdelotto
1540, Venetië, Girolamo Scotto, Di Verdelotto tutti li maderigali
1541, Venetië, Antonio Gardano, Di Verdelot tutti li madrigali
1544, Venetië, Antonio Gardano, Verdelot a quatro voci.
1545, Venetië, Verdelot tutti li madrigali
1556, Venetië, Antonio Gardano, Tutti li madrigali . di Verdelot
1563, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert
1565, Venetië, Antonio Gardano, Di Verdelot tutti li madrigali
1589, Venetië, Angelo Gardano, Musicale essercitio di Ludovico Balbi

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

153416 /15367/153710 /154020 /154118 /154418 /154519 /155627 /1563 - W 1130 /
156520 /158912

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1563: B KBR - F Pn

13. CMM:

3-14, p. 4 (bron: 153416 en 15367)

14. andere recente uitgaven:

-Einstein, Alfred, The Italian Madrigal. Princeton, 1949 en 1971 (met de Engelse vertaling)

-*Harman, Alec, ed. The Oxford Book of Italian Madrigals, p. 7 Oxford University Press. 1983
(bron: 1536 - met de Engelse vertaling)
te bestellen via SHEETMUSICplus (OU.9780193436473)

-*onbekend handgeschreven kopie in ons bezit

-fotokopie van de bassus (=vierde stem) p.1 in CMM 3-14, p. XIV

-partituur CPDL
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.
Lionel Pike. Hexachords in Late-renaissance Music. Aldershot. 1998

p. 29. ... solmisatie: op "amor mi fa morire" zingt de tenor: fa-sol-mi-fa-sol-mi(-re).
p. 72. ... the repetition of the opening solmisation of the text is repeated later in the piece so as to recall, like a leitmotif, the main burden of the poem.

17a. Zie ook: Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the theory of interval affect. p. 192

17c. Martha Feldman. City Culture and the Madrigal at Venice. Berkeley. 1995

p. 211-212
In Amor mi fa morire, then, Willaert put northern contrapuntal skills to novel expressive use. Pitch emphases, voice leading, and modal relationships all quietly shape prosodic structures at the two levels of verses and periods. The madrigal's new coloristic expressivity — the cross relation between ee-flat and e at the very opening (m. 3) and cross relations highlighting the "bitter fate" in mm. 24-25 noted earlier — introduces a refined dramatic tension into the handling of the verse structure. Some of the madrigal's rhetorical gestures, like the abrupt pause and textural shift to near-homorhythm at the exclamatory "Deh, voi ch'udite 'l mio grave lamento" in the midst of otherwise staggered declamation, are boldly new. Its imaginative transitions between verses call to mind the formal subtlety often heard in Arcadelt's madrigals of the 1530s, most famously Il bianco e dolce cignofrom the Primo libro of 1539. And yet with all this, musical accents are allied to words in melodies free enough to allow a virtually infallible diction.
Despite these novelties, Willaert's Amor mi fa morire is closer to Verdelot's style than to anything Willaert composed in later years. The music remains syllabic with many short phrases, cadences (including many Landini cadences) at the end of nearly every verse, minimal text repetition, frequent four-square metric patterns, enlivened chordal textures built mainly around tenor and cantus, and a rounded formal structure. The musical treatment of vv. 1-2 as a single bipartite unit — the latter part essentially a variation of the former with a "half cadence" separating the two (m. 4) — recalls the handling of seven-syllable couplets typical in the repertories of both frottola and early madrigal. These qualities serve as a reminder that Willaert largely preserved the formalistic approach that Howard Mayer Brown identified in likening one of his chansons to a madrigal of Verdelot's. What is more, the novelties I have noted in Amor mi fa morire move it farther from Verdelot's style than any of the other madrigals in the 1534 collection do.

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 33 *Die schönsten Madrigale
Wolfgang Fromme, Collegium Vocale Köln
CBS Masterworks 79333
(zingen een halve toon lager)
= cd nr 01

19. cd’s:

-cd01 *Madrigals
Wolfgang Fromme, Collegium Vocale, Keulen
CBS Masterworks 45622
(zingen een halve toon lager)
=lp nr 33

-cd 46 *O Bene mio
Roeselaars Kamerkoor olv Hans Van Daele
1997

-cd 103 = cd nr 01=lp nr 33

20. duur:

2'57" of 3'11"
_____________________________________________________________


 

21.

AMOR SE D'HOR IN HOR LA DOGLIA CRESCE

Kidger J002

2.

ondertitel

al terzo de la Sottana

3.

gecomponeerde delen:

Amor se d'hor (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutel: c2 / finalis: D

5.

aantal stemmen:

stem en luit

6.

genre:

intabulatie

7.

reeks:

Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, nr 8

8.

tekst:

Bandello

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1536: A Wn
druk 1540: GB
Lbl

10.

eerste gedrukte uitgave 

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantar et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano.
1540, ongewijzigd herdrukt

11.

RISM:

1536b - W 1104 / 1540 - W 1105

12.

CMM:

13.

andere recente uitgaven:

--facsimile 1536b: Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1980
-Thomas, Bernard, ed. Intavolatura de li madrigali di Verdelotto: de cantare et sonare nel lauto, 1536. Renaissance Music Prints iii, Londen, 1980 (bron: 1540)

14.

intabulaties, diminuties, tientos:

intabulatie door Adriaen Willaert van de vierstemmige madrigalen van Verdelot

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 21/VI
Opera omnia deel 6:
"Il Desiderio"
Silvia Piccollo, sopraan
Massimo Lonardi, luit
STRADIVARIUS


-cd 87 'Voice and Lute in Venice in the 16th century'
Giuseppe Zambon, contratenor
Massimo Lonardi, luit
Edelweiss ED 1016


-cd 141
Verdelot: Madrigals
Alain Aubin (altus) en Jean-Michel Robert (luit)
SONPACT 2000

20.

duur

1'04


22.
Kidger  g056

AMOR TU SAI PUR FARE (onzeker)

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:
4-st.

6. genre :
madrigaal

7. reeks : Madrigali a quatro voci

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: B BrusC 27731. nr 21, f. 17v
druk 1563: B KBR (S,T,B; zonder A) - F PBn

10. eerste gedrukte uitgave:

1563, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert con alcune Napolitane

11. RISM:

1563 - W 1130

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:

_________________________________________________________________

23. ANGELUS AD PASTORES AIT Kidger B002

24.

ANGELUS DOMINI DESCENDIT

Kidger B014

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Angelus descendit (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie c1-c2-c3-F3 / finalis: G
bij Gardano: sleutelcombinatie: c1-c3-c3-F3 / finalis C

5.

aantal stemmen:

4-st

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motettorum IV vocum liber primus nr 6

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: I TrevBC
druk 1539: D Mun; I BolC, PLn, VIb(S); PL Krakow (A, T)
druk 1545: A Wn (S,A,T,B) - D Hs, LÜh, Mbs, - F Pn(A) - GB Lbl - I Rvat-sistina, VIb(S) - P C (A); PL Krakow

10.

eerste gedrukte
uitgaven: 

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus
In 1545 herdrukt door Antonio Gardano, in een gewijzigde tonaliteit

11.

RISM:

1539a - W 1108 / 1545b - W 1107

12.

CMM:

3-01, nr 6, p. 41 (bron: 1545b)

13.

andere recente
uitgaven:

digitaal:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039843/images/
(bron: 1539a - W1106 D MBS)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

*-cd 21/II Accademia della Selva olv Luigi Collarille (altus en orgel)
versie Gardano: 11/2 toon lager.

20.

duur

3'51"

 

25.
Kidger B015

ANTONI PASTOR INCLYTE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Antoni pastor inclyte (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c3-c3-F3 / finalis: G
bij Gardano: sleutelcombinatie: g2-c2-c3-F3

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum liber primus, nr 4

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: I TrevBC
druk 1539: B KBR (A, T); D Mbs ; I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)
druk 1545: A Wn (S,A,T,B) - D Hs, LÜh, Mbs, - F Pn(A) - GB Lbl - I Rvat-sistina, VIb(S) - P C (A); PL Krakow

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus
In 1545 herdrukt door Antonio Gardano

11. RISM:

1539a - W 1106 / 1545b - W 1107

12. CMM:

3-01, nr 4, p. 30 (bron: 1545b)

13. andere recente uitgaven:

digitaal:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039843/images/

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt 1985 op.cit.
p. 103: "tussenvorm, waarbij de vier stemmen twee per twee samengebracht zijn door een gelijktijdige inzet, hier zelfs in hetzelfde ritme"

p. 168 vb 3: notenvoorbeeld

16. Schiltz 2003 op. cit. p. 169: "over St. Antonius van Padua"


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:
OD1

_________________________________________________________________

26.
Kidger E006

APUD DOMINUM MISERICORDIA


2. ondertitel:

(In II. Vesperis). In Nativitate Domini. Antiphona 4 bij psalm 124

3. gecomponeerde delen:

Apud Dominum misericordia (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1 – c2 – c3 – c4 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antifoon

7. reeks :

I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8. tekst :

Apud Dominum misericordia,
Et copiosa apud eum redemptio

4de van vijf antifonen bij de vijf psalmen in de 2de vespers ‘In Nativitate Domini’

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B
KBR (T) - GB Lbl (B) – I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München (1571):
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

*-cd 21/XII Vespro di Natale nr 10 Tecum principium
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae o.l.v. Marco Longhini
Stradivarius Dulcimer STR 33373. 1998
Knapen (cantus), kornet (cornetto muto) en 3 trombonen

20. duur:

De vijf antifonen samen: 3'49"
_____________________________________________________________


27.
Kidger H009

A QUANDO A QUANDO HAVEVA2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

A quando, a quando haveva (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st. (SATB of ATTB)
cantus: "in diapason si placet" = de hoogste stem, die in feite de melodie heeft, kan een octaaf lager

6. genre :

villanesca

7. reeks :

canzone villanesche alla napolitana

8. tekst :

A quand'a quand'haveva una vicina
Ch'era a vedere la stella Diana.
Tu la vedevi
Tu li parlavi
Beato te se la basciavi tu.

Che veramente pare una regina
Ogn'uno ne faria inamorare
Tu la vedevi …

Che quando se levava la matina
Phebo per scorno se ne ritornava.
Tu la vedevi …

Mo mi credeva starne contento
Et trovomi le mani pien di vento.
Tu la vedevi …


(vertaling)

Ooit had ik een buurvrouw
Zo mooi als de ster Diana.
Je kon haar bekijken
Je kon met haar praten
Het leukste was haar te zoenen.

Ze straalde echt als een koningin
en niemand kon haar vergeten
Je kon haar..

Telkens ze 's morgens verscheen
trok Phebus, de maan, zich beschaamd terug.
Je kon haar…

Ik dacht dat ik in de hoogste hemel was,
maar in mijn handen had ik enkel wind.
Je kon haar…

4 strofen (de laatste strofe ontbreekt in RISM 154520 en latere drukken)

9. eerste gedrukte uitgave:

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci
1544, Venetië, Girolamo Scotto, Canzone villanesche alla napolitana
1545, Venetië, Antonio Gardano, Canzone villanesche alla napolitana
1548, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana
1548, Venetië, Girolamo Scotto, Canzon villanesche alla napolitana
1553, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana
1563, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert con alcune napolitane

10. intabulaties, diminuties, tientos:

-1548, Venetië, Scotto, Intabolatura di lautto. per lo excellentissimo M. Julio Abondante (1546-1587)
-1552, Salamanca, de Spaanse vihuelaspeler Diegi Pisador, Libro de Música de Vihuela
(libro septimo. folio lxxxix)

11. RISM:

154219 / 1544b - W 1114b / 1545a =154520 - W 1115 / 1548a+b - W 1116 + W 1117 / 154812 (intab.) / 155235 (intab.) / 155329 - W 1118 / 1563 - W 1130

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1542: B KBR Fonds Fétis 2212 – I Bol (C)
druk 1544 (Scotto): I Pistoia. Bibl. Arch. Capit. (A - onvolledig )
druk 1545: A
Wn (T) - D Mün , Wolf - PL - Krakow (B)
druk 1548 (Scotto): A
Wn - F Pn(A)
druk 1548 (Gardano): I BolC (A)
druk 1552 USA Rochester (intab. - T)
druk 1553: D Wolf - GB Lbl (A,T,B)- US Pitsb (S, A, T)
druk 1563: B KBR (S.T.B.) - F Pn

13. CMM:

3-14, p. 165 (bron: 154219 en 154520)

14. andere recente uitgaven:

online - München (1545) – Rochester (1552)
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

partituur IMSLP (1545)
tik: www.IMSLP.org
Schrijf daarna het gezochte in het zoekvenstertje.

online partituur - cpdl
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert   

-ed. Donna G. Cardamone, Adrian Willaert and his Circle. Canzone Villanesche alla Napolitana and Villotte, Madison, 1978 (bron 154219)
met vertaling in het Engels
met de luittabulatuur van Giulio Abondante
met de intabulatie voor stem en luit van Diego Pisador

-Lawson-Gould Music (VS), LG 52425

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1985.

p. 137: "in diapason si placet"
p. 138: "over de nostalgische zanger"

16. Schiltz op.cit. 2003

17. G. Cardamone, M.S. Lewis en J.A. Bernstein
Canzone Villanesche alla Napolitana and Villotte. 1978
Antonio Gardano. 1988
Music Printing in Renaissance Venice. 1998

A.W.F. –A.W.S.: Meer uitleg: klik bovenaan deze tekst op “toplijn”

OPNAMEN:

18. lp’s:

lp 39 *Viragh
Ars Renata Vokalensemble. sopraan en vihuela
DC HUN 11 983/84
=cd 72

19. cd’s:

-*cd.15 THE ART OF FLEMISH SONG in the Courts of Europe
LiveOak
Nancy Knowles, sopraan, fluit
Frank Wallace, bariton, vihuela de mano (bew. Pisador)
CENTAUR CRC 2109, 1991

-*cd 18 Musica Mediterranea. Music of the Italian & Spanish Renaissance
Kithara
CHANDOS RECORDS CHAN 0562, 1994

-*cd 21/1 opera omnia, vol 1, nr 13

-*cd 26 CANZONI VILLANESCHE ALLA NAPOLITANA
Ensemble Daedalus, 1994
Maria Christina Kier, sopraan en slagwerk
Hugh Sandilands, vedel. Federico Marincola, luit
Mara Galassi, arpa doppia
ACCENT ACC 94107 D

-*cd 32 Adrian Willaert. Madrigali, chansons, villanelle
uitv.: Romanesque olv Philippe Malfait
bew. Giulio Abondante (1546-1587)
zang, luit, harp en 3 vedels
RICERCAR RIC 151145

-*cd 46 O BENE MIO
Roeselaars Kamerkoor o.l.v. Hans Van Daele
in eigen beheer, 1997

-*cd 54 Musik kring Vasa
Westra Aros Pijpare olv Bertil Färnlöf
Caprice Cap 21 567. 1997

-cd 72 = lp 39

-cd 129
The Glory of Venice
Concordia o.l.v. Mark Levy

-cd 145 Love & Reconquest
Music from Renaissance Spain
Fires of Love
DELPHIAN DCD 34003 (2006)
bewerking van Diego Pisador (c.1509-c.1557)

20. duur:

2'45" tot 3'53".
5'32 (Romanesque bew. Abondante)
_____________________________________________________________


28.
Kidger  B016

ARMORUM FORTISSIME DUCTOR SEBASTIANE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Armorum fortissime ductor Sebastiane
2. Te igitur martyr, egregie, supplices

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c4-F3-F4 / finalis: C (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum quatuor vocum liber primus, nr 19

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: I ModD - TrevBC
druk 1539: B KBR (A, T); D Mun (S,A,T,B); I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)
druk 1545: A
Wn - B Aa - D Eichstätt,. Staats- und Seminarbibliothek (T) – Fup (A) – Mun – E VallaC (A) - F Pn (A – onvolledig) - GB Lbl - – PL Krakow

10. eerste gedrukte uitgave:


1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus
In 1545 door Antonio Gardano in Venetië herdrukt

11. RISM:

1539a - W 1106 / 1545c - W 1109

12. CMM:

3-02, p. 107 (bron: 1545c)

13. andere recente uitgaven:

 digitaal:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039843/images/
(bron: 1539a - W1106 D MBS)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz 2001 op. cit. p. 239-241: "motivicitytechniek"

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_________________________________________________________________

AROUSEZ VOS VIOLETTES = LA ROSE of LE ROSE = LA ROUSEE DU MOYS DE MAY

_________________________________________________________________

29. ASCENDENS CHRISTUS IN ALTUM Kidger B017

30.
Kidger B158

ASPICE DOMINE QUIA FACTA EST2. ondertitel:

Maria-antifoon voor de completen

3. gecomponeerde delen:

1. Aspice Domine quia facta est
2. Plorans ploravit in nocte

4. tonal type:

met 2 b / sleutelcombinatie: c4-c4 (met slechts 1 b)-F3-F4-F4-F5 / finalis: C (in beide
delen)

5. aantal stemmen:

6-st.
prima pars: T: Fuga trium temporum in diapente intensum.
V: resolutio (=canon)
Dus zes lage mannenstemmen. De hoogste noot voor de 1ste tenor is es. De laagste
noot voor de onderste bas is ook es.

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet nr 17

8. tekst :

Aspice Domine,
quia facta est desolata civitas plena divitiis:
Sedet in tristitia Domina gentium :
non est qui consoletur eam,
Nisi tu Deus noster.

Plorans ploravit in nocte,
Et lacrimae ejus in maxillis ejus :
Non est qui consoletur eam, nisi tu Deus noster.

(Lamentationes Jeremiae Prophetae 1, 1-2)

Kijk toch, Heer: Hoe eenzaam zit zij neer,
de eens zo rijke stad.
Zij die groot was onder de volken.
Niemand is er die haar kan troosten,
tenzij Gij, onze God.

Heel de nacht zit zij te wenen,
haar wangen zijn nat van tranen.
Niemand is er die haar kan troosten,
tenzij Gij, onze God

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1559: B KBR (zonder A) – D HamSU, Mbs (enkel 5 en 7) – E BarcBC (zonder S) – Mc
- Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q),
Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6),
VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE(A, Q, 6, 7)
druk 1561: E Mc – PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Petrus Phalesius, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta. (deel 2)

11. RISM:

1559a - W 1126 / 1561[2] - W 1128

12. CMM:

3-05, p. 144 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.
Schiltz. op. cit. 2003: p. 128: "experimentele stijl"

17. tekstexpressie!

OPNAMEN:

18. lp’s:

-*lp 40 Klebel, Wiener Motettenchor
Chr. SC GLX 73 910
1979

19. cd’s:

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

20. duur:

8’38 (Singer Pur)

_____________________________________________________________
31.
Kidger G043

ASPRO CORE E SELVAGGIO


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Aspro core e selvaggio
2. Vivo sol di speranza

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4-c4-F4 / finalis: D
2. Vivo sol di speranza: finalis: G

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Musica Nova, madrigaal

8. tekst :

Aspro core e selvaggio, e cruda voglia
In dolce, humile, angelica figura,
Se l'impreso rigor gran tempo dura,
Havran di me poco honorata spoglia;


Ché quando nasce e mor fior, herba e foglia,
Quando è 'l dí chiaro, e quando è notte oscura,
Piango ad ogni hor: Ben hò di mia ventura,
Di Madonna e d'Amore onde mi doglia.


Vivo sol di speranza, rimembrando
Che poco humor già per continua prova
Consumar vidi marmi e pietre salde.


Non è sí duro cor, che lagrimando,
Pregando, amando, talhor non si smova,
Né sí freddo voler, che non si scalde.


Francesco Petrarca. Canzoniere. 265

Een wrede wil, een hart dat met mij spot
in een beschroomde, engelzachte Vrouwe;
als haar hardvochtigheid mij blijft benauwen,
rest straks van mij een pover overschot.

Of de Natuur nu bloeit of wordt beknot,
des nachts of als ik daglicht mag aanschouwen,
ik ween aldoor, met reden om te rouwen
om Amor, om mijn Vrouwe, om mijn lot.

Ik leef van hoop alleen, omdat ik weet
hoe een straal water zich door marmer vreet:
de druppel kan de hardste steen doorboren.

Geen wil zo kil dat niets hem warmen kan,
geen hart zo hard dat het de bede van
mijn liefdestranen koelweg aan kan horen.

vertaling: Peter Verstegen. Francesco Petrarca. Het Liedboek Canzoniere. 2008

9. vindplaatsen:

ms : geen
druk 1559 : B KBR (Fétis)(zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7)– E BarcBC (zonder S) – Madrid cons - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)

10. eerste gedrukte uitgave:

-1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)

11. RISM:

1559a - W 1126 / 15682 = G145 (intab.)

12. CMM:

3-13 p. 54 - 60 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-*Palisca, Claude V., ed. Norton, Anthology of Western Music Ancient to Baroque, New
York - Londen, 1988. p. 264 - 271. Met vertaling in het Engels.

-http://www.handlo-music.com/scores/handlo_list_w.htm

14. intabulaties, diminuties, tientos:

1568, Venetië, Girolamo Scotto, Fronimo dialogo di Vincentio Galilei Fiorentino nel quale si
contengono le vere e necessarie regole del intavolare la musica nel liuto

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.
Schiltz 2003 op.cit.

p. 86: "Zarlino pleit voor een juiste uitspraak van de tekst",
p. 95 vn 192: "Zarlino: harde effecten door vrijheid in de toepassing van de harmonische
regels",
p. 127 vn. 294: "met gebruik van het gravitasconcept".

17.
Claude V. Palisca e.a. A HISTORY OF WESTERN MUSIC. 7th edition.

Adrian Willaert
Associated major thirds and sixths with harshness or bitterness, and minor intervals with sweetness or grief

Aspro core e selvaggio, Petrarch's poem about a "harsh and savage heart," uses major intervals and whole steps for harshness and minor intervals to portray the lover's "sweet, humble, angelic face".
http://www.wwnorton.com/college/music/grout7/outlines/ch11.htm

Zie ook: Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the theory of interval affect. (wordt uitvoerig besproken).

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-cd 033 The Norton Recorded Anthology of Western Music
Collegium Musicum Yalensis o.l.v. James Keller
www.songsofpeace.com/ncmcmusic/Mus213/mus213.htm
1/2 toon hoger

-*cd 210 MUSICA NOVA
The Petrarca Madrigals
Singer Pur
Oehms Classics OC 814. 2009
1/2 toon hoger

-*cd 231 L’ AURA MIA SACRA
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Betous
LABIA
Lidi 0202260-13
2013
2de en 4de stem: instrumentaal

20. duur:

5'05 (Singer pur) - 5'43 (Coll. Musicum Yalensis)
________________________________________________________________

AS TU POINT VU LA VISCONTINE = N'as tu point veu la viscontine


ATHLETA CHRISTI BELLIGER


deel 2: Vicisti hic carnifices: contrafact van "Ad cenam Agni providi" met toegevoegde
tiende strofe (niet bij Kidger)
Zie Weidensaul, Jane Bennett, The polyphonic Hymns of Adriaen Willaert, 1978, p. 248,
waar uitgeschreven partituur.

2. Vicisti hic (a 4)
4. Primus fidem (a 3)
6. Et Tyrenems (a 4)
8. Nos ergo (a 5 - Fuga trium temporum in dyapenthe)
10. Summa sacerdos (a 6 - Fuga trium temporum in diapente intensum)

ms: I-Trev
___________________________________________________________________________________

32.
Kidger B159

AUDITE INSULAE2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Audite insulae
2. Et posuit

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-c4-F4 / finalis: G (in beide delen)

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet, nr 16

8. tekst :

Audite insulae, et attendite populi de longe:
Dominus ab utero vocavit me,
De ventre matris meae recordatus est nominis mei.

Et posuit os meum quasi gladium acutum :
Et in umbra manus suae protexit me.
Et dixit mihi :
Dedi te in lucem gentium,
ut sis salus mea usque ad extremum terrae.

(Jesaja 49: 1, 2, 6)

Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de Heer  mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam

Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard,
Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
En Hij sprak tot mij:
‘Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die Ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’

9. vindplaatsen:

ms: S Stockholm, Kungliga Bibl. 229
druk 1559: B KBR (zonder A) – D HamSU, Mbs (enkel 5 en 7) – E BarcBC (zonder S) – Mc - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE(A, Q, 6, 7)
druk 1561: E Mc – PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.(deel 2)

11. RISM:

1559a - W 1126 / 1561[2] - W 1128

12. CMM:

3-05, p. 135 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online - Bologna en München:
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

 -*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

20. duur:

6’23”
____________________________________________________________________

AUGUSTINE, LUX DOCTORUM = 2de deel van LAETARE SANCTA MATER ECCLESIAE

____________________________________________________________________

33. AULE LUCIDE Kidger B018

34.

AUREA LUCE ET DECORE ROSEO (versie 1 a 5)

Kidger D006


34a

AUREA LUCE ET DECORE ROSEO (versie 2 a 4)

Kidger D007

35. AURES AD NOSTRAS DEITATIS Kidger D008
36. AUXILIENTUR MIHI DOMINE JESU CHRISTE Kidger B019


37.
Kidger B020

AVE DULCISSIME DOMINE JESU CHRISTE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Ave dulcissime (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4 / finalis: D

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum liber primus, nr 7

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: vernetigd in Treviso
druk 1539: B KBR (A, T); D Mun (S,A,T,B); GB Lbl; I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum

11. RISM:

1539a - W 1106 (niet in de herdruk van 1545)

12. CMM:

3-01, p. 4 (bron 1539a)

13. andere recente uitgaven:

digitaal:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039843/images/
(bron: 1539a - W1106 D MBS)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:

_________________________________________________________________


38. AVE ET GAUDE Kidger B106

39.
Kidger B107

AVE MARIA, ANCILLA SANCTAE TRINITATIS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Ave Maria, Ancilla Sanctae Trinitatis / Ave Maria gratia plena
2. Ave Maria, fons et pulchritudo / Ave Maria gratia plena

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c3-c4-c4-c4-F4 / finalis E (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st.
In beide delen in de Q: enkel cantus firmus "Ave Maria gratia plena"

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta V vocum nr 22

8. tekst :

I. Ave Maria, ancilla Sanctae Trinitatis. Sponsa Spiritus Sancti,     mater Domini nostri Jesu Christi, soror angelorum, promissio prophetarum, regina patriarcharum, magistra evangelistarum, doctrix apostolorum, confortatrix martyrum.
II. Ave Maria, fons et pulchritudo confessorum decus et corona
virginum, salus et consolatrix vivorum et mortuorum, mecum sis in   omnibus tentationibus necessitatibus, angustiis et infirmitatibus meis   et impetra mihi veniam, omnium delictorum meorum et maxime in   hora exitus mei non desis mihi. O piissima virgo Maria!

9. vindplaatsen:

ms: I PiacD - RomeV
druk 1532: A Wenen. Österr. Nat. Bibl. - D MBS - GB Lbm
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) - PL Krakow
druk 1550: D MBS - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

10. eerste gedrukte uitgave:

1532, Lyon, Jacobus Modernus, Motteti del fiore. Secundus liber cum quinque vocibus
1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quinque vocum vulgo motecta liber primus.
Ongewijzigd herdrukt in 1550

11. RISM:

15329/ 1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. CMM:

3-03, p. 114 (bron: 1539c)

13. andere recente uitgaven:

-internet: http://www.avemariasongs.org/ Geert Cuypers

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz 2003 op.cit. p. 27: "de cantus firmus is gebaseerd op een gregoriaanse melodie, die diverse malen wordt getransponeerd: c-g-c-g-c / g-c-g-c-g-c."
p. 127: "compositietechniek: Ave Maris, ancilla: cantus firmus in de Q
Ave Maria, fons: diminutie aan het slot van de secunda pars."

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:
ND1

_________________________________________________________________
40.
Kidger B021

AVE MARIA, GRATIA PLENA (versie 1 a 4)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Ave Maria, gratia plena (eendelig)

4. tonal type:

Geen b / sleutelcombinatie: c2-c2-c3-c4 / finalis: D
Tielman Susato: een kwart hoger getransponeerd

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta IV vocum liber primus, nr 1

8. tekst :

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum (...) Sancta Maria, Regina coeli, dulcis et pia... O mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus ut cum electis te videamus.

9.vindplaatsen:

ms: B BrusC - I TrevBC
druk 1539: B KBR (A, T); D Mun (S,A,T,B); I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus
1554, Antwerpen, Tielman Susato, Liber quartus ecclesiasticarum cantionum quatuor vocum (Ave Maria als 2de deel van Pater Noster van Philippe de Vuildre) - een kwart hoger getransponeerd

11. RISM:

1539a - W 1106 / 15548

12.
CMM:

3-01 p. 1 (bron: 1539a)

13. andere recente uitgaven:

internet: http://www.avemariasongs.org/ (Geert Cuypers)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
_____________________________________________________________________

AVE MARIA, GRATIA PLENA. BEATA VIRGO, CUJUS VISCERA (versie 2 a 4)
=2de deel van O MAGNUM MYSTERIUM

_____________________________________________________________________

AVE MARIA, GRATIA PLENA (versie 3 a 4)
=2de deel van PATER NOSTER (versie 1 a 4)

_____________________________________________________________________

AVE MARIA, GRATIA PLENA. DULCIS ET PIA (versie 4 a 6)
= 2de deel van PATER NOSTER (versie 2 a 6)

_____________________________________________________________________
41.
Kidger  B108


AVE MARIS STELLA (versie 1)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Ave Maris stella / Ave Maris stella
2. Monstra te esse matrem / Ave Maris stella

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: D (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st.
In de Q voortdurend de cantus firmus « Ave Maris stella »

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica quinque vocum liber primus nr 21

8. tekst :

hymne van de Mariavespers

9. vindplaatsen:

ms: I ModD - ModE - RomeV - D MunU 401
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) – PL Krakow
druk 1550: D Mun - GB Lbl – PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

10. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert . musica quinque vocum liber primus
ongewijzigd herdrukt in 1550

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. CMM:

3-03, p. 107 (bron: 1550a)

13. andere recente uitgaven:

online - München Univ. :
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt 1985 op.cit. blz. 106: "De tekst van het eerste onderdeel van de prima pars fungeert als tenortekst."

16. Schiltz 2003 op.cit.

p. 171: "vertrekt van een cantus-firmusmelodie in 'Monstra te esse'. Deze wordt in de loop van het werk weliswaar niet getransponeerd -zoals wel het geval is bij de drie soggetto cavato-werken-, maar in de secunda pars telkens aan een tweevoudige ritmische diminutie onderworpen.
p. 172: "compositietechniek: Ave maris stella: cantus firmus in de Q Monstra te esse matrem: tweevoudige diminutie in de secunda pars.
[Ave maris stella]: geen transpositie

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_____________________________________________________________________

42.
Kidger D009

AVE MARIS STELLA (versie 2 a 6)


2. ondertitel:

In Assumptione Beatae Mariae Virginis. Ad Vesperas. Hymnus

3. gecomponeerde delen:

1. Ave Maris stella
3. Solve vincla reis
5. Virgo singularis
7. Sit laus Deo Patris

4. tonal type:

Geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: D (in alle delen)
bij 3.: c3-c4-F4
bij 5.: met b enkel voor Cantus1/ sleutelcombinatie: c3-[resolutio]-c3-c4-F4
bij 7.: c1-c3-c3-c4-c4-F4

5. aantal stemmen:


1. Ave Maris stella:
3. Solve vincla reis:
5. Virgo singularis:
7. Sit laus Deo Patris:


C,A,T,B
A,T,B
C1 (canon), C2 (resolutio, met b), A, T, B
C, A1, A2, T1, T2, B (zonder canon)

6. genre :

hymne

7. reeks :

Hymnorum Musica, nr 18

8. tekst :

hymne van de Mariavespers

1. polyfoon
Ave Maris Stella, Dei Mater alma,
Atque semper Virgo, Felix caeli porta.


2. gregoriaans:
Sumens illud Ave Gabrielis ore,
Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen.


3. polyfoon
Solve vincla reis, Profer lumen caecis:
Mala nostra pelle, Bona cuncta posce.

4. gregoriaans
Monstra te esse matrem: Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus, tulit esse tuus.

5. polyfoon
Virgo singularis, Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos, Mites fac et castos.


6. gregoriaans
Vitam praesta puram, Iter para tutum:
Ut videntes Jesum Semper collaetemur.


7. polyfoon
Sit laus Deo Patri Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,Tribus honor unus. Amen.


9. vindplaatsen:

ms: I PiacD (3)
druk 1542: D Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550: E BarcBC (T) - I BolC (S,A)

10. eerste gedrukte uitgave:

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae
In 1550 herdrukt

11. RISM:

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12. CMM:

3-07 p. 107 (bron: 1542b)

13. andere recente uitgaven:

-Edition Michael Procter EMP321

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.
Schiltz. op.cit. 2003, p. 82

…vermeld door Lanfranco…

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/11
L'Opera omnia di Adrian Willaert. Volume 11: Vespro della beata Vergine
Collegium Vocale e strumentale Euterpe olv Antonio Eros Negri
Stradivarius Dulcimer 33326. 1994

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
RICERCAR RIC 325
https://outhere-music.com/store-RIC_325
een toon lager

20. duur:

7’42” (Capilla Flamenca) - 8’54
___________________________________________________________

43.

AVE MARIS STELLA (versie 3 a 4)

Kidger D010

2.

ondertitel

In festibus Beate Marie virginis. Hymnus

3.

gecomponeerde
delen:

2. Sumens illud ave
(De overige strofen werden in het gregoriaans gezongen, ofwel werden de andere pare strofen gezongen met de noten van de tweede strofe) (cfr. J.B. Weidensaul)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-F3 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

hymne

7.

reeks:

I sacri e santi salmi

8.

tekst:

hymne van de Mariavespers

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11.

RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE INFORMATIE

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

43a.
Kidger: niet vermeld

AVE MARIS STELLA (versie 4)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

2. Sumens illud ave

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

7. reeks :

8. tekst :

9.vindplaatsen:

10. eerste gedrukte uitgave:


11. RISM:

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. MGG Verwijst naar Weidensaul 1978, p.. 235 ss

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


_________________________________________________________________

 

44.

AVE REGINA COELORUM (versie 1)

Kidger B022

2.

ondertitel

Salutatio communis beatae Mariae (bij Attaingnant)

3.

gecomponeerde
delen:

1. Ave Regina coelorum. Ave Domina angelorum
2. Gaude [virgo] gloriosa

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c4-F3-F4 / finalis: F (in beide delen)
Attaingnant: c2-c4-c5-F4

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

motet (Maria-antifoon)

7.

reeks:

Motettorum IV vocum liber primus nr 17

8.

tekst:

liturgie

9.

vindplaatsen:

ms: D BerlGS - GöttSA - MBS PadBC - E BarcBC - GB LonRC
druk 1539: B KBR (A, T); D Mun (S,A,T,B); I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)
druk 1545: A Wn (S,A,T,B) - D Hs, LÃœh, Mbs, - F Pn(A) - GB Lbl - I Rvat-sistina, VIb(S) - P C (A); PL Krakow

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Treize livres de Motets. Liber secundus nr 18
1539, Venetië, Girolamo Scotto, Musica quatuor vocum liber primus
In 1545 herdrukt door Antonio Gardano

11.

RISM:

15344 / 1539a - W 1106 / 1545b - W 1107

12.

CMM:

3-01, p. 91(bron: 1545b)

13.

andere recente
uitgaven:

digitaal:
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039843/images/
(bron: 1539a - W1106 D MBS)


-Smijers, Albert, ed. Treize livres de motets parus chez Attaingnant, Parijs, 1936, vol. 2, p. 134
-Laaber Verlag, Duitsland. AV 28

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE INFORMATIE

17.

andere auteurs

met gebruik van de gregoriaanse melodie

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 21/II
Opera omnia. deel II: Accademia della Selva (altus, cornet, 3 trb en orgel)
STRADIVARIUS 2003


-*cd 120
Capilla Flamenca.
Eufoda 1359

20.

duur

3'18 of 4'39


 

45.

AVE REGINA COELORUM (versie 2)


Kidger B023

2.

ondertitel

canon duorum temporum fuga in subdiapente

3.

gecomponeerde
delen:

Ave Regina coelorum. Mater Regis angelorum (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: A

5.

aantal stemmen:

4-st
S: Canon duorum temporum fuga in subdiapente
Alt: ad longum (resolutio)

6.

genre:

motet (Maria-antifoon)

7.

reeks:

Motettorum IV vocum liber secundus nr 12

8.

tekst:

liturgie

9.

vindplaatsen:

ms: D BerlGS - GöttSA - KönsSU - GB LonRC - I ModE N.1.2
druk 1539: D Mun; I BolC, PLn, VIb(S); PL Krakow (A, T)
druk 1545: A Wn - B Aa - D Eichstätt,. Staats- und Seminarbibliothek (T) - Fup (A) - Mun - E VallaC (A) - F Pn (A - onvolledig) - GB Lbl - - PL Krakow

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1539, Venetië, Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti libro secondo a quattro voci
In 1545 herdrukt door Antonio Gardano

11.

RISM:

1539b - W 1108 / 1545c - W 1109

12.

CMM:

3-02, p. 35 (met fotokopie van het manuscript uit Modena) (bron 1545c)

13.

andere recente
uitgaven:

-*K.G. Fellerer
Altklassische Polyphonie.
Das Musikwerk nr 28 p. 31

-partituur CPDL
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE INFORMATIE

15.

Bossuyt 1985:

p. 105:
Aanwending ook van een tweestemmige canon, mogelijk met een symbolische bedoeling, verwijzend naar Maria als de moeder van Christus, op de tekst Mater Regis angelorum

16.

Schiltz 2003

p. 168: "canontechniek hoewel zeer uitzonderlijk in dit boek"

17.

andere auteurs

 

OPNAMEN

18.

lp's

-*lp 1 Ave Regina
Archiv 2533 361
Pro Cantione Antiqua, Bruno Turner
(1976-1977)
zie cd nr 10 en nr 25

19.

cd's

-*cd 10 Motets of the Renaissance Era
Pro Cantione Antiqua, Bruno Turner
ARCHIV F20A 20075
1973/1978
= lp nr 1 en cd nr 25


-*cd 25 zelfde opname als lp 1 en cd 10
THE FLOWERING OF RENAISSANCE CHORAL MUSIC
Pro Cantione Antiqua, Bruno Turner
ARCHIV 445 667
= lp nr 1 en cd nr 10

20.

duur

3'18"

    CODE: ND1

46.
Kidger B160

AVERTATUR OBSECRO DOMINE FUROR TUUS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1.Avertatur obsecro Domine furor tuus
2.Inclina, Deus meus aurem tuam et audi

4. tonal type:

met b /sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-c4-F4 / finalis: D
2. Inclina, Deus: finalis: G

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet nr 12

8. tekst :

Avertatur obsecro, Domine, furor tuus
et ira tua a civitate tua:
Quia propter peccata nostra ipsa et populus tuus
In opprobrium sunt cunctis in circuitu nostro.

Inclina, Deus meus, aurem tuam, et audi:
Aperi oculos tuos,
Et vide desolationes nostras et civitates,
Super quam invocatum est nomen tuum :
Domine exaudi,
Domine parce,
Et ne moreris :
Quia peccavimus tibi.

(Daniel, 9: 16, 18-19)

Heer, bevrijd uw stad van uw hevige woede en uw toorn,
Want om onze zonden wordt uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen.
Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister:
Open uw ogen en zie de verwoesting van de steden waaraan uw naam verbonden is.
Heer, luister naar ons!
Heer, spaar ons!
Wacht niet langer,
want wij hebben tegen U gezondigd.

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1559: B KBR (zonder A) - D HamSU, Mbs (enkel 5 en 7)- E BarcBC (zonder S) - Mc - Mn(S) - F Pn, Psg - GB Lbl, - I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), - PL Krakow (Q) - US BE(A, Q, 6, 7)
druk 1561: E Mc - PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.(deel 2)

11. RISM:

1559a - W 1126 / 1561[2] - W 1128

12. CMM:

3-05, p. 100 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1985: blz. 99:

Tekst uit het boek Daniel, maar aangepast. Alle rechtstreekse referenties naar de stad Jeruzalem werden geweerd en het woord "civitatem" verschijnt in het meervoud "civitates", zodat dit werk overkomt als een smeking tot God om hulp in verband met een heel concrete vreselijke gebeurtenis (de aanvallen van de Turken?).

17. M. Fromson. (Zie bibliografie): Zarlino's Modal Analysis of Willaert's Avertatur obsecro

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

20. duur:

6’52” (Singer Pur)
_____________________________________________________________

AVE SOLEM GENUISTI = 2de deel van VERBUM BONUM ET SUAVE

47. AVE VERUM CORPUS (onzeker) Kidger b200

48.

AVE VIRGINUM GEMMA SANCTA CATHARINA

Kidger B024

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Ave virginum gemma (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-g2-c1-c2 / finalis: F

5.

aantal stemmen:

4-st. (SSSA)

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motettorum IV vocum liber secundus nr 15

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: GB LonRC - I TrevBC
druk 1539: D Mun; I BolC, PLn, VIb(S); PL Krakow (A, T)

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1539, Venetië, Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti di Adrian Willaert. Libro secondo a quattro voci

11.

RISM:

1539b - W 1108

12.

CMM:

3-02, p. 8 (bron: 1539b)

13.

andere recente
uitgaven:

-*Annie Bank, Amsterdam G.P.L 108
(SSSA)


-Mottetti a 4 voci. Fondazione Guido d'Arezzo
Corso Italia 102 - 52100 AREZZO (Italia) (1984)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN:

18.

lp's

 

19.

cd's

-cd 132. Muziek in de San Marco.
Consortium Locale o.l.v. Fokko Oldenhuis

20.

duur

 
    CODE: ND149.
Kidger:
niet vermeld

AVE VIRGO GRATIOSA
(Jachet?)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Ave virgo gratiosa (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3 (tenor: O clemens, o pia) -c4-c4-F3-F4 / finalis: D

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta VI vocum liber primus, nr 22

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: E Vall - GB Ed 64 - I RomeV - Trev
druk 1542: A Wn - B KBR (zonder 6) - D Dresden Katholische Hofkirche (B – onvolledig) -Mbs - Mu (zonder T en B), RegB , Wolfl - F CH (Q), Pn (A), TLc (A) - GB Lbl (zonder 6) - I BolC (5), Bologna , Accademia Filarmonica (zonder S en Q) VEaf (zonder S en 5)

10. eerste gedrukte uitgave:

1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber tertius viginti musicales quinque, sex vel octo vocum motetos habet
1542, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert Musicorum sex vocum

11. RISM:

15345 / 1542a - W 1112

12. CMM:

3-04, p. 117 (bron: 1542a)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
____________________________________________________________


50.
Kidger B161

AVE VIRGO SPONSA DEI


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Ave virgo sponsa Dei
2. O Maria benedicta
3. Igitur nos merito

4. tonal type:

met b /sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4 (tenor: Inviolata; integra)-c4-F4 / finalis: C
2. O Maria: finalis: A
3. Igitur nos merito: finalis: F

5. aantal stemmen:

zesstemmig
In tenor: voortdurend herhalen van de cantus firmus op een verwante tekst: "Inviolata integra"

6. genre :


motet

7. reeks :

Motetta VI vocum, liber primus, nr 8

8. tekst :

Ave virgo, sponsa Dei, Sancti Spiritus Sacrarium ,
in quo praeter ordinem mirabili mysterio verbum caro factum est,
et tu Christi Redemptoris immaculata genitrix. 

O Maria, benedicta in mulieribus,
tu sola es fons pietatis et foelix coeli porta.
Tu sola es mater gratiae.
Tu spes sola pauperum
et advocata nostra ante conspectum Domini.

Igitur nos merito errata nostra flentes
in hac lacrimarum valle ad te confugimus!

Ora pro nobis Dominum
quia paenitet peccasse, ora eum jugiter,
ut nobis indulgeat sola ejus clementia.
Amen.

tezelfdertijd de tenor:
Inviolata, integra et casta es, Maria

Gegroet, o maagd, o bruid van God
en schrijn van de Heilige Geest,
waarin buiten de natuur,
door wonderbaar geheim,
het Woord is vlees geworden
en gij de vlekkeloze moeder
van Christus, onze Redder.

O Maria,
gezegende onder de vrouwen,
gij alleen zijt bron van deugd
en zalige hemelpoort,
gij alleen zijt moeder van genade,
gij alleen de hoop der armen
en onze voorspreekster
voor het aanschijn van de Heer.

Daarom nemen wij, die onze misstappen
bewenen in dit dal van tranen,
terecht tot u onze toevlucht.
Bid voor ons tot de Heer,
want wij rouwen om onze zonden.
Bid tot hem voortdurend,
dat zijn mildheid alleen ons genadig zij. Amen.
Ongeschonden, ongerept en kuis zijt gij, Maria.

(vertaling: Andries Welkenhuysen, uit cd 53)

9. vindplaatsen:

ms: I ModE C.314 - PiacD (3 en 4)
druk 1542: A Wn - B KBR (zonder 6) - D Dresden Katholische Hofkirche (B – onvolledig) -Mbs - Mu (zonder T en B), RegB , Wolfl - F CH (Q), Pn (A), TLc (A) - GB Lbl (zonder 6) - I BolC (5), Bologna , Accademia Filarmonica (zonder S en Q) VEaf (zonder S en 5)

10. eerste gedrukte uitgave:


1542, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musicorum sex vocum liber primus

11. RISM:

1542a - W 1112

12. CMM:

3-04, p. 37 (bron: 1542a)

13. andere recente uitgaven:

fotokopie van de eerste bladzijde van de cantuspartij en van de tenorstem (tekst: Inviolata ... ) uit 1542 in Bossuyt 1985 p. 108, afb. 37

partituur CPDL
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op. cit. 1985:

p. 107: cantus firmus uitgewerkt volgens het principe van de diminutio
p. 108: "Tenor op een tekstfragment uit de 2a pars. Door zijn beknoptheid heeft de cantus firmus het karakter van een ostinato op de tekst Inviolata, integra et casta es Maria. Verder een opvallende symmetrische structuur." (afb. 37 en 38)
p. 109 "hier uitzonderlijk noema op de uitroep O Maria in de 2a pars"
p. 174 (notenvoorbeeld 15),p. 175 (notenvoorbeeld 16)

Bossuyt op.cit. 1994

p. 118: "Het is een schitterende staalkaart van oud en nieuw. Traditioneel is de aanwezigheid van een gregoriaanse cantus firmus op een tekst die niet tot de eigenlijke motettekst behoort en die fungeert als de symbolische kernidee die het hele werk in enkele woorden samenvat, namelijk de onbevlektheid van Maria ("inviolata, integra et casta es"). Willaerts constructieve geest blijkt uit de bijna matematische vormgeving: de verschillende voorstellingen van de cantus firmus in brede notenwaarden worden onderbroken door telkens evenveel maten rust als de cantus firmus lang is. In de tertia pars grijpt de componist naar het procédé van de diminutio: de notenwaarden van de cantus firmus worden gehalveerd met als resultaat een soort ritmische climax naar het einde toe. Een ander overgeleverd compositieprincipe dat Willaert hier aanwendt, is de inversie, de melodische omkering van de melodie. Deze onderliggende strenge structuur op basis van rationele verhoudingen en complexe contrapuntische technieken verhindert evenwel niet een eindproduct af te leveren dat uitmunt door een rijkdom aan melodische vinding, door afwisseling in het harmonische patroon en door een respect voor de tekst dat voor zijn tijd ongeëvenaard is. Enkele malen accentueert hij nadrukkelijk centrale ideeën: de homofone declamatie aan het begin van de secunda pars zet de uitroep "O Maria" kracht bij en een lange, dalende melodische lijn in de bassen illustreert de treurige diepten op "in hac lacrimarum valle."('in dit tranendal')."

A.W.F.-A.W.S: Voor nog meer informatie over dit werk, klik op onze website op “toplijst”.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 12 La Dolce Vita
The King's Singers
EMI Classics CDC 7 54191 2. 1991

-*cd 20 Capella Sancti MIchaelis
Adriaan Willaert en Italië.
EUFODA 1160
1993
=cd 53

-*cd 53 Carolus. Muziek aan het Hof van Keizer Karel
Capella Sancti Michaelis. Currende Consort, Erik Van Nevel
EUFODA 1314
1999
=cd 20

20. duur:

5'47"  (Currende Consort) - 8'38" (The King's Singers)

_____________________________________________________________

51.
Kidger F025

A VOUS ME RENDS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

A vous me rends (eendelig)

4. tonal type:

met 1b / c2 – c4 – c4 – F4 / finalis F

5. aantal stemmen:

4 st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

canzoni francese

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms. F CambraiBM 125 (toegeschreven aan Gheerkin de Hondt)(alle stemmen).  PL
GdanPAN 4003 (Anon.)
druk 1535: D Mbs (AB) - F Pn (A) - USA. University of Virginia (tenor)
druk 1536: GB Oxford Bodleian Libraries
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/dl
Display.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph013654017


10. eerste gedrukte uitgave:

1535, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il primo libro de le canzoni franzese
1536, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Canzoni francese di messer Adriano

11. RISM:

15358 / 153617

12. CMM:

DIAMM:

https://www.diamm.ac.uk/compositions/27451/

13. andere recente uitgaven:

online – Cambrai,  München en Virginia
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17a.
Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance (Gheerkin)

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=149a vous me rends

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

Gheerkin De Hondt. A portrait.
Egidius Kwartet
ET’CETERA KTC 1300
2006

20. duur:

2’39
______________________________________________________________

Plaatsgebrek verhindert ons alle composities uitvoerig te vermelden.

Terug naar het overzicht van het oeuvre

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be