Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.

 

RECEDENTIBUS DISCIPULIS = 2de deel van CONGRATULAMINI MIHI


426.
Kidger B082

RECORDARE DOMINE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Recordare Domine
2. Patres nostri peccaverunt

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c4-F4-F3-F5 / finalis: A
2. Patres nostri peccaverunt: finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st. (mannen)

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet nr 4

8. tekst :

Recordare Domine quid acciderit nobis:
intuere, et respice opprobrium nostrum.
Haereditas nostra versa est ad alienos:
domus nostrae ad extraneos.

Pupilli facti sumus absque patre,
matres nostri quasi viduae.

Aquam nostram pecunia bibimus :
ligna nostra pretio comparavimus.

Patres nostri peccaverunt, et non sunt :
et nos iniquitates eorum portavimus.
Servi  dominati sunt nostri :
non fuit qui redimeret de manu eorum.
Converte nos Domine ad te, et convertemur :
innova dies nostros, sicut a principio :
et ne in aeternum obliviscaris nostri,
Domine Deus noster.

Lamentationes Jeremiae Prophetae 5 :1-4,7-8, 21

Gedenk toch, Heer, wat ons is overkomen.
Merk toch op. Zie onze smaad:
Ons eigen land is de vreemdelingen toegevallen.
Ons bezit de buitenlander.
We zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn weduwe geworden.
We moeten betalen om ons eigen water te drinken en ons hout moeten we kopen.

Onze voorouders hebben gezondigd. Ze zijn er niet meer.
Nu dragen wij hun schuld.
Slaven heersen over ons en niemand die ons uit hun greep verlost.

Breng ons terug bij u, HEER, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen.
En in eeuwigheid zult gij ons nooit meer vergeten.
God, onze Heer.

(Nieuwe bijbelvertaling)

9. vindplaatsen:

ms: D RegB 857-60 en 987 - StuttL 2- I ModE C.314
druk 1559 : B KBR Fétis 1702 (zonder A)– D HamSU, Mbs (5 en 7)– E BarcBC (zonder S) – Mc - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)
druk 1561: D Mbs - E Mc – PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.(deel 1)

11. RISM:

1559a - W 1126 / 1561(2) - W 1128

12. CMM:

3-05 p. 23 (bron 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op. cit. 1985: p. 112: "Typisch Nederlands blijft de overwegend contrapuntische schrijftrant, die slechts zelden de plaats ruimt voor meer homofonie, zoals bijv. het noema op de uitroep converte nos Domine."

17. Michele Fromson. Themes of exile in Willaert's Musica Nova.
Journal of the American Musicological Society, Vol. 47, No. 3 (Autumn, 1994),

p. 458. "Savonarolan associations of a different sort arise in another melody Willaert cited: the phrygian soggetto ostinato from Josquin's Miserere mei, Deus, which Patrick Macey has convincingly linked to the cult of Savonarola at the Este court in Ferrara around 1500. This brief soggetto recurs intermittently throughout Musica nova-in the madrigals lo mi rivolgo and Passa la nave, the cantus and bassus of the motet Dilexi, quoniam exaudiet, and the lower three voices of Recordare Domine quid acciderit nobis."

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

20. duur:

8.44

_____________________________________________________________


REDEMISTI NOS DOMINE = 2de deel van IN MANUS TUAS DOMINE


427.
Kidger E006b

REDEMPTIONEM MISIT DOMINUS

 2. ondertitel:

(In II. Vesperis). In Nativitate Domini. Antiphona 2

3. gecomponeerde delen:

Redemptionem misit Dominus (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3-c4 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antifoon

7. reeks :

I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8. tekst :

Redemptionem misit Dominus populo suo:
mandavit in aeternum testamentum suum

2de antifoon voor de 2de vespers “In Nativitate Domini”.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun - I BolC (B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-* cd 21/XII Vespro di Natale nr 10
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae olv Marco Longhini
Stradivarius Dulcimer STR 33373. 1998
knapen (cantus), kornet (cornetto muto) en 3 trombonen

20. duur:

De vijf antifonen bij de vesperpsalmen samen: 3'49"
_____________________________________________________________

428.

 

REGEM REGUM DOMINUM (anoniem)

Kidger -----

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Regem regum Dominum (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-F4-F4 / finalis: F

5.

aantal stemmen:

6-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motetta VI vocum, nr 23

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

druk 1542: A Wn - B KBR twee versies: eerste enkel S, tweede A, T, B, Q, dus geen VI. - D Dresden Katholische Hofkirche (B - onvolledig) -Mbs - Mu (zonder T en B), RegB , Wolfl - F CH (Q), Pn (A), TLc (A) - GB Lbl (zonder 6) - I BolC (5), Bologna , Accademia Filarmonica (zonder S en Q) VEaf (zonder S en 5)

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1542, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert. musicorum sex vocum . liber primus

11.

RISM:

1542a - W 1112

12.

CMM:

3-04, p. 123 (bron: 1542a)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1542a: B KBR microfilm 1060 (bron: A Wn)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

429.

 

REGINA COELI (versie 1 a 4)

Kidger B083

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Regina coeli laetare (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: F

5.

aantal stemmen:

4-st.
canon tussen sopraan en tenor

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motettorum IV vocum . liber secundus, nr 21

8.

tekst:

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1545: A Wn - B Aa - D Mun Bs - F Pn (onvoll.) - GB Lon BL

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert. musica quatuor vocum
(komt dus niet voor in de uitgaven van Scotto van 1539)

11.

RISM:

1545c - W 1109

12.

CMM:

3-02, p. 112 (bron: 1545c)

13.

andere recente
uitgaven:

-*Annie Bank, Amsterdam
Serie P,nr 36 (STTB)
met de oorspronkelijke notenwaarden

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

-microfilm 1545c: B KBR microfilm 1067 (bron: GB Lbl)

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985:

p. 105: "Thematiek ontleend aan een Gregoriaanse cantus firmus, geparafraseerd in alle partijen en als thema imitatief verwerkt.
Aanwending ook van een tweestemmige canon, mogelijks met een symbolische bedoeling verwijzend naar Maria als Moeder van Christus, op de tekst Quia quem meruisti portare."

16.

Schiltz 2003:

p. 168: " met gebruik van de canon, hoewel uitzonderlijk voor dit boek".
p. 168 vn 13: "uitzonderlijk een modus met grote terts (finalis F) in het tweede boek van de druk uit 1545".

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

430.
Kidger B084

REGINA COELI (versie 2 a 4)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-c4-F4 / finalis: F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st. (mannenkoor)

6. genre :

motet

7. reeks :

1518, Medici Codex, nr 15

8. tekst :

-Regina coeli
-Resurrexit, sicut dixit

Maria-antifoon voor de completen op zondag in de Paastijd

9. eerste gedrukte uitgave:

1521, Venetië, Andrea Antico, Motetti libro secondo

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15214

12. vindplaatsen:

ms: I BolC A71 - BolQ23 - FlorL 666 (Medici codex) - ModD 9 - ModE (N.1.2.) - GB LonRC
druk 1521: I Fm - Bol (enkel alt)

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:


-online Bologna
zie: zijn oeuvre – online – oude drukken

-Lowinsky, Edward E., ed. The Medici Codex of 1518: a Choirbook of Motets Dedicated to Lorenzo de Medici, Duke of Urbino. Chicago, 1968. (Monuments of Renaissance Music nr 15, p. 114)
met facsimile en met de vertaling in het Engels

-*Edition Music Contact. Transcriptie: Giovanni Acciai (beide delen)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Lowinsky 1968

"The young Willaert is not a very fervent tone painter. Nor does the Marian antiphon invite animated text setting. Nevertheless, the vogue is so strong that Willaert cannot resist forming, at least in the beginning of the composition, a lively contrast between the slow, solemn evocation of the "Queen of Heaven" and the vivacious imperative "rejoice!"
" Deze compositie is niet zeer geslaagd. Wellicht daardoor dat ze niet is opgenomen noch bij Scotto, noch bij Gardano.
Verwijst naar het gregoriaans"

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 63. Jacobus de Kerle: Missa Regina coeli
(gezongen door mannenkoor)


19. cd’s:


-*cd 115
THE MEDICI WEDDING. Ring ensemble
(gezongen door een vrouwenkoor)
http://www.classicsonline.com/

-cd 189 Festival Galuppi 2000
Coenobium Vocale
(gezongen door een mannenkoor)
NALESSO RECORDS VENEZIA
2000
Volledig te beluisteren:
http://www.culturaspettacolovenezia.it/

20. duur:

4’28” (Ring Ensemble)
_____________________________________________________________


431.

 

REGINA COELI LAETARE (versie 3 a 5)

Kidger B145

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c3-F4 / finalis F (in beide delen)

5.

aantal stemmen:

5-st.
1. Regina coeli: Sup-T1 (canon in subdiapenthe), CT-Q (resolutio)-B
2. Resurrexit: Sup-Q(resolutio)-CT-T (canon in epidiapenthe)-B

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motetta V vocum nr 11

8.

tekst:

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

9.

vindplaatsen:

ms: I PiacD (5)
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (A, T, B) - PL Krakow
druk 1542: B KBR Fétis 1682 (A)
druk 1550: D Mun - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1535, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber duodecimus: XVII musicales ad virginem Christiparam salutationes habet
1538, Lyon, Jacques Moderne, Tertius liber mottetorum ad quinque et sex voces. Herdrukt in 1542.
1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum . liber primus.
Herdrukt in 1550.
1541, Venetië, Hieronymus Scotto, Gombert, Pentaphthongos harmonia, liber primus (anoniem)

11.

RISM:

15354 / 15382 /1539c - W 1110 / 15413 - G 2982 /15424 / 1550a - W 1111

12.

CMM:

3-03, p. 56 (bron: 1539c)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1539c: B KBR microfilm 1069 (bron: GB Lbl)

-microfilm 1550: B KBR microfilm 10 (bron: GB Lbl)

-Merritt, A. Tillman, ed. Treize livres de motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535. Vol.12. Paris,1963 , vol. 12, p. 34 (bron: 15354)

-Edition Michael Procter EMP0265 = The Beauchamp Press BP1074, Gloucester, 1995 (Finale)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 105: "Mogelijk heeft de canon, waarbij uit één stem
als het ware een tweede "geboren wordt", een
symbolische bedoeling, aangezien de tekst steeds een
verwijzing inhoudt naar Maria als de moeder van
Christus - Quia quem meruisti portare.


p. 107: "verwerkt een tweestemmige canon op een
Gregoriaanse melodie. Doordat ook de canonische
stemmen vaak aan de polyfone uitwerking van de
thematiek deelnemen, blijven deze canons min of meer
verborgen."

16.

Schiltz 2003:

p. 172: "Compositietechniek: Canon in de kwint tussen
Q en T op een gregoriaanse melodie"

17.

Jane A.
Bernstein
The Scotto Press 1998

Door Bernstein ten onrechte verward met het Regina
Coeli uit de Medici Codex (versie 2) dat slechts
vierstemmig is.
Fout die Kidger overneemt (p. 214)

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

432.

 

REGINA COELI LAETARE (versie 4 a 6)

Kidger B186

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

6-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

9.

vindplaatsen:

ms: I ModE C.314

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

433.

 

REGINA COELI LAETARE (versie 5 a 3)

Kidger I012

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Regina coeli (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-F4 / finalis C

5.

aantal stemmen:

3-st.
In het tenorboekje: Questo canto fermo serve per doi = Deze Cantus firmus, te zingen door de tenorpartij, een variante van de gregoriaanse melodie, geldt zowel voor de versie van Willaert als voor die van Cipriano de Rore.

6.

genre:

 

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: F ParisBNC 851
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) - I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasie, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano .
Herdrukt in 1559 en in 1593

11.

RISM:

155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online - München (1559)
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online -IMSLP (1551)
http://imslp.org/wiki/Regina_caeli_(Willaert,_Adrian)

-partituur CPDL (1559)
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

-microfilm R154: http://www.mcgill.ca/music-library/
collections/ links/onlinescores/renmicromss/

(bron: ParisBNC 851)


-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264 (bron: 1559)

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert. "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551),". New York, 1994

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1986

zie voorwoord in de facsimile-uitgave Musica, Peer, 1986

17.

R. Judd 1994

zie uitvoerige bespreking in de uitgave van 1994, New York en Londen

   

Kidger klasseert dit Regina Coeli ten onrechte bij de instrumentale nummers.

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


434.
Kidger E004

REGINA COELI LAETARE (versie 6 a 4)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c1-c1-c3 / finalis: G
2. Resurrexit sicut dixit: finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antiphona

7. reeks :

I sacri e santi salmi

8. tekst :

1. Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
2. Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Omdat Hij, die gij gewaardigd geweest zijt te dragen. Alleluia.
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

online – IMSLP – WIMA (Werner Icking Music Archive)
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a8/IMSLP212352-WIMA.f0b6-Regina.pdf
of
www.icking-music-archive.org

online – cpdl  (een kwint lager)
http://www1.cpdl.org/wiki/images/d/d9/Willaert_-_Regina_caeli.pdf


online - Byrt Janssen (2010)
http://www.ugr.es/~bjanssen/partituras/Willaert-ReginaCoeliLaetare.pdf

microfilm (1555): B KBR microfilm 1065 (B)(bron: GB Lbl)


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
_____________________________________________________________

REGINA COELI LAETARE (versie 7 a 5)

ms: BerlGS 7 Berlin. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz
MS XX. HAStUB Königsberg Nr. 7

Kidger (niet vermeld bij Kidger)

_____________________________________________________________

 

RESPICE CLEMENS = 2de strofe van AD PRECES NOSTRAS

435.

 

REX AUTEM DAVID (onzeker)

Kidger B085

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: CH SGallS - D MunU - I FlorBN

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1538, Wittenberg, Georg Rhaw, Symphoniae iucundae atque adeo breves quatuor vocum

11.

RISM:

15388

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online - München:
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"

-microfilm: ms SGallS: McMurtry microfilm D440
-microfilm: ms BasU: Hewitt Collection D387
-microfilm: ms FlorBN Panc 27: Hewitt Collection D572
-microfilm: ms SGallS 463: Hewitt Collection D441 en D442

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Lockwood:

in "Willaert, Adrian" wordt de authenticiteit betwijfeld op grond van de stijl.

17a

MGG vol. 17

in 9 handschriften anoniem
enkel in CH SGalls aan Willaert toegeschreven

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

RICERCARS

De ricercars of ricercare's van Adriaen Willaert zijn sterk imitatief en leunen door hun polyfone textuur aan bij de schrijfwijze van de vocale muziek, meer bepaald die van het motet.
(Katelijne Schiltz in de bijsluiter van de cd-opname van de VESPRO DELLA BEATA VERGINE.)

Nummers van de ricercars

reeks A: Ricercars a 4 - Musica nova en Musicque de Joye

A.W.F.-
nr

oeuvre
nr

Kidger
nr

Musica Nova
154022

Musicque de Joye ca. 155024

H. Colin Slimm

A1

436

I015

1

3

p. 1

A2

437

I016

10

4

p. 43

A3

438

I017

14

21

p. 66

A4

439

I019

6

8

p. 21

A5

440

I020

13

17 en 20

p. 60

A6

441

I018

-----

7

p. 125

A7

442

-----

-----

24

p. 128


 

 

 

 

 

 

Online een oorspronkelijke versie van de “Musicque de Joye” door Jacques Moderne, gedrukt tussen 1547 en 1556.
Tik hieronder:
SUPERIUS
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
ALTUS
https://imslp.nl/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
TENOR
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
BASSUS
https://imslp.nl/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

 

reeks B: Motecta trium vocum

A.W.F.
nr

oeuvre
nr

Kidger nr

Antonio Gardano
15436 / 15693

Robert Judd

B1

443

I001

XXVI - in re

nr 18 p. 139

B2

444

I002

XXVII - in mi

nr 19 p. 144

B3

445

I003

XXVIII - in fa

nr 20 p. 149

B4

446

I004

XXX - in sol

nr 21 p. 155

 

reeks C: Fantasie et recercari (contrapunti) a tre voci

A.W.F.
nr

oeuvre
nr

Kidger nr

154934

nr / pag.

155116 / 155925 /
1593B

nr / pag. / ondertitel

ed. Judd

nr / pag.

ed. Zenck

nr / pag.

ed. Flor Peeters

jaar / nr / pag.

C1

447.

I013

-----

3 / 5
primo

 

3 / 14-23

1 /
8-10

-----

C2

448.

I010

27/31

4 / 7 segondo

 

4 / 24-32

2 /
11-13

1949 / 14 / 36-39

C3

449.

I009

26/30

5 / 9
terzo

 

5 / 33-42

3 /
13-16

-----

C4

450.

I007

24/28

6 / 11
quarto

 

6 / 43-54

4 /
16-19

-----

C5

451.

I005

22/26

7 / 13
quinto

7 / 55-65

5 /
19-22

-----

C6

452.

I006

23/27

8 / 15
sesto

 

8 / 66-73

6 /
23-25

1938 / 10 / 24-27

C7

453.

I011

28/32

9 / 17
settimo

 

9 / 74-81

7 /
25-27

1945 / 15 / 36-39

C8

454.

I008

25/29

10 / 19
ottavo

 

10 /
82-99

8 /
27-30

------

C9

455.

I014

-----

12 / 23 decimo

 

12 /
100-104

9 /
30-31

1938 / 9 / 22-23

C10* = C5

 

457

-----

29/33

-----

-----

-----

-----


*C10 is hetzelfde ricercar als C05, maar een kwart lager.
-fotokopie van de titelpagina in de herdruk van 1559 in Bossuyt 1985 p. 48, afb. 16.

reeks D: RICERCAR a 5 - D1

slechts één compositie

D1

456.

i021

-----

-----

 

-----

-----

----

 

436.
Kidger I015

RICERCAR (A1 a 4)

Musica Nova nr 1
Musicque de Joye nr 3


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen wijzigingstekens / sleutels: c1 – c3 – c4 – F4 : finalis: D

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 1 en Musicque de Joye nr 3

8. tekst :

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1540. Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale. R152

10. eerste gedrukte uitgave:

-1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra
organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici. Nr 1.

-Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye. nr 3.

11. RISM:

154022 / c155024

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

-online - Bologna
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"
(enkel titelbladzijde en p.1 van de bas van A1 a 4)

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4
instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-*Robert Deleersnyder.Documentatiecentrum voor orgel, Vleeshouwersstraat 23, 8480
Veurne.1985

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-ISMLP http://imslp.org/wiki/File:PMLP567090-Willaert,_Adrian_-_Fantasia_21_(Jacques_Moderne-1550)_-Git.pdf

-http://anaigeon.free.fr/

14. intabulaties, diminuties, tientos:

Intavolierung voor 4 luiten door Anton Höger (Fantasie, MJ 3) – zie online IMSLP.org

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op. cit 1985. p. 147 en p. 195 (notenvoorbeeld nr 34)

17. Beatrice Barazzoni, 1993. Zie tekst bij de cd 21/VII

17a. E. Lowinsky. Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/I
opera omnia, 1993,
vol I, nr 5,
gespeeld op klavecimbel door Milena Frigè

-*cd 21/VII
opera omnia, 1993,
vol. VII, nr 1,
gespeeld op klavecimbel door Danilo Lorenzini

-*cd 39
Musica Nova accomodata per cantar et sonar...
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995

-*cd 40
Musica Nova accomodata per cantar et sonar...
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano
blokfluitenkwartet: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni
Toffano
TACTUS TC 540002, 1996

-*cd 62
Jean De Castro
Polyphony in a European Perspective nr 6
Wim Diepenhorst, orgel
PASSACAILLE 931 (2000)

-*cd 223
Vespro della beata Vergine (anno 1550)
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

20. duur:

tussen 3'00" (Giovanni Toffano) en 4'35” (Joris Verdin)
_____________________________________________________________


437.
Kidger I016

RICERCAR A2 a 4

Musica Nova nr 10
Musicque de Joye nr 4


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen wijzigingstekens / sleutels: c1 – c3 – c4 – F4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 10 en Musicque de Joye nr 4

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

-1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.
-Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154022 / c155024

12. vindplaatsen:


ms:
geen

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-internet:
www.laymusic.org
of http://serpentpublications.org/music/willaert/X/allparts.pdf

-ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

- Fantasie e ricercari
bew. voor gitaar door Possiedi
ed. Casa Luthier, Barcelona, nr 105.103
ed. Edizioni Suvini Zerboni, Milano

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.
Beartice Barazzoni. op.cit. 1993.  Zie tekst bij de cd 21/VII

17a. E Lowinsky. Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

Voor nog meer informatie over dit werk, klik bovenaan deze tekst op “toplist”.

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 13: Hespèrion XX. 1978
-lp 55 = lp 13 = cd 4, 60, 100
-lp 59 The Ambrosian Singers = cd 151

19. cd’s:

-*cd 4 Musique de Joye, nr 16
Hespèrion XX, Jordi Savall,
ASTRÉE AUVIDIS 1978
cd 60 en cd 100
ook SPOTIFY

-*cd 19 Venetian Music for double choir, nr 3
Currende olv Eric Van Nevel (uitgevoerd op koperblazers)
=cd 110

-*cd 21/I
opera omnia, vol. I, nr 15, 1993, op klavecimbel door Milena Frigè

- *cd 21/VII
opera omnia, vol VII, nr 8, 1993, op 2 orgels door Riccardo Villani en Giuseppe Azzarelli

- *cd 29 Chansons et Danceries, nr 16
Piffaro. gespeeld op blokfluitkwartet
ARCHIV 1996

-*cd 32 Villanelle, chansons, madrigali, nr 21
Romanesque olv Philippe Malfayt, gespeeld op fluit en 3 vedels
RICERCAR 151145, 1994

- *cd 39 Musica Nova accomodata per cantar et sonar... , nr 8
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995

-*cd 40 Musica Nova accomodata per cantar et sonar, nr 8
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano flauti dolci: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni Toffano, dulciana: Paolo Tognon
TACTUS TC 540002, 1996

-*cd 60 = cd 4

-cd 100 = cd 4

-cd 151 Adrian Willaert
The Ambrosian Singers o.l.v. Denis Stevens
AC

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA  BEATA VERGINE
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
https://outhere-music.com/store-RIC_325

20. duur:

3’08 (Hespèrion XX) - 5’15”(Joris Verdin)
_____________________________________________________________

438.

 

RICERCAR a 4 - A3

Musica Nova nr 14
Musicque de Joye nr 21

Kidger I017

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

ricercar

7.

reeks:

Musica Nova nr 14 en Musicque de Joye nr 21

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.
Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

11.

RISM:

154022 / c155024

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964) p. 66

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-*Ed. Anton Höger, Boosey & Hawkes, Bonn, 1978 (B & H G. 26)
bewerkt voor twee gitaren

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

Intavolierung voor 4 luiten door Anton Höger
(Fantasie, MJ 21) – zie online IMSLP.org

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

 

E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

 

19.

cd's

-*cd 21/VII
opera omnia, vol. VII, nr12, 1993
gespeeld op klavecimbel door Riccardo Villani en op orgel door Giuseppe Azzarelli

-*cd 39 Musica Nova nr 10
accomodata per cantar et sonar...
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995
YouTube:
http://miihow.com/videos/video/DPjZP-MG8Vs&feature=youtube_gdata_player

-*cd 40 Musica Nova nr 12
accomodata per cantar et sonar...
Consort Veneto op blokfluiten en dulciaan
Roberto Loreggian, spinet
TACTUS TC 540002, 1996
YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=DPjZP-MG8Vs

20.

duur

5'19" (Villani-Azzarelli); 7'16" (Tamminga)


 

439.

 

RICERCAR a 4 - A4
(Julio da
Modena)

Musica Nova nr 6
Musicque de Joye nr 8

Kidger i019

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

ricercar

7.

reeks:

Musica Nova nr 6 en Musicque de Joye nr 8

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.

Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

11.

RISM:

154022 / c155024

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985:

p. 147: "ook toegeschreven aan Julio da Modena"

17.

Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

 

E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 04 Musicque de Joye nr 21
Hespérion XX
ASTRÉE AUVIDIS 1978
=cd 60 en cd 100

-*cd 21/VII
opera omnia, vol VII, nr 4, 1993
gespeeld op orgel door Antonio Eros Negri


-*cd 39 Musica Nova
accomodata per cantar et sonar nr 3
Liuwe Tamminga, orgel
TACTUS TC 540001, 1995


-*cd 40 Musica Nova
accomodata per cantar et sonar nr 4
Spinetta: Roberto Loreggian
TACTUS TC 540002, 1996


-*cd 60 = cd 4 = cd 100


-cd 100 = cd 4 = cd 60

20.

duur

tussen 2'28 (Hespérion XX) en 3'06 (Negri)


 

 

 

440.

 

RICERCAR a 4 - A5
(Julio da
Modena)

Musica Nova nr 13
Musicque de Joye nr 17 en 20

Kidger i020

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

ricercar

7.

reeks:

Musica Nova nr 5 en Musicque de Joye nr 17 en 20

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.

Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

In 1557, Venegas de Henestrosa "Libro de Cifra Nueva" toegeschreven aan Antonio Cabezón

11.

RISM:

154022 / c155024

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

Intavolierung voor 4 luiten door Anton Höger
(Fantasie, MJ 20) – zie online IMSLP.org

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985:

p. 147: "ook toegeschreven aan Julio da Modena"

17.

Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

 

E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

 

OPNAMEN

18.

lp's

-*lp 4 Arte Antiqua, Praag
gespeeld op strijkers


-*lp 39 Music to Entertain the Kings of Hungary 1490-1526
Camerata Hungarica olv Laszlo Czidra
gespeeld op vihuela
=cd 72

 

19.

cd's

-*cd 4 musique de joye nr 15 (toegeschreven aan Cabezón)
Hespérion xx, Jordi Savall
ASTRÉE AUVIDIS, 1978
=cd 60 en 100

-*cd 21/vii
opera omnia, vol vii, nr 11, 1933
gespeeld op klavecimbel door Riccardo Villano


-*cd 39 musica nova, nr 11
accomodata per cantar et sonar
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS tc 540001 1995

-*cd 40 musica nova, nr 11
accomodata per cantar et sonar...
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano
flauti dolci: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo Capuzzo, Giovanni Toffano
dulciana: Paolo Tognon
TACTUS tc 540002 1996


-*cd 60 = cd 4 = cd 100


-cd 72 = lp 39


-cd 100 = cd 4 = cd 60

20.

duur

tussen 1'22 (Consort Veneto) en 2'33" (Hespérion XX)


 

441.

 

RICERCAR a 4 - A6

Musica Nova nr -----
Musicque de Joye nr 7

Kidger I018

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

ricercar

7.

reeks:

Musicque de Joye nr 7

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

11.

RISM:

c155024

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)


-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991


-Thomas, Bernard, ed. Five Italian Ricercars of the Mid-sixteenth Century: For Four instruments ATTB. London Pro Musica, TM31, 1981.
bron: c155024
een terts verhoogd

--Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc. 2004.

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985:

p. 147: "ook toegeschreven aan Julio da Modena"

17.

Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

 

E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN

18.

lp's

-*lp 39 Music to Entertain the Kings of Hungary 1490-1526
Camerata Hungarica
gespeeld op blokfluiten
=cd 72

19.

cd's

-*cd 21/VII
Opera omnia, vol. VII, nr 20
gespeeld op orgel door Giuseppe Azzarelli

-cd 72 = lp 39

20.

duur

2'31"


 

442.

 

RICERCAR a 4 - A7
(Gabriel Coste)

Musica Nova nr -----
Musicque de Joye nr 24

Kidger -----

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

ricercar

7.

reeks:

Musicque de Joye nr 24

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

11.

RISM:

c155024

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

 

E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 04 Musicque de Joye nr 14
Hespérion XX
ASTRÉE AUVIDIS 1978
=cd 60 en cd 100

-*cd 21/VII
Opera omnia, vol. VII, nr 21
gespeeld op orgel door Giuseppe Azzarelli

20.

duur

1'15 (Azzarelli) of 1'36" (Hespérion XX)


443.
Kidger I001

RICERCAR a 3 in re – B1


2. ondertitel:

Tertius del Re

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie C1-C4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15436 / 15513 / 15693

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München
Zie: “Zijn oeuvre – online - alfabetisch

-online:
"home.planet.nl"
Arnold den Teuling - notenwaarden gehalveerd
Bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York, 1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-bewerkt voor 1 trp en 2 trb in THE CATHEDRAL BRASS door Michel Rondeau, 2007 (notenwaarde op 1/4)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

- cd 192. Clamavi
Capilla Antiqua de Chinchilla
ARS HARMONICA 2008

http://www.deezer.com/album/6269125

20. duur:

2’59
_____________________________________________________________

444.
Kidger I002

RICERCAR a 3 in mi – B2


2. ondertitel:

Tertius del Mi

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: C1-C3-F3 / finalis: E

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15436 / 15513 / 15693

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München
Zie: “Zijn oeuvre – online - alfabetisch

-online:
"home.planet.nl"
Arnold den Teuling - notenwaarden gehalveerd
Bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

online
www.icking-music-archive.org/ByComposer/Willaert.php (bron 1543) (notenwaarden: 1/2)

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York, 1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

2'29 (Stolz)

YouTube:
Ernst Stolz speelt dit ricercar op viola da gamba:
http://www.youtube.com/watch?v=9scqzdmwhbw
_____________________________________________________________
445.
Kidger I003

RICERCAR a 3 in fa – B3


2. ondertitel:

Tertius del Fa

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: C2-C4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15436 / 15513 / 15693

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München
Zie: “Zijn oeuvre – online - alfabetisch

-online:
"home.planet.nl"
Arnold den Teuling - notenwaarden gehalveerd
Bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

online
www.icking-music-archive.org/ByComposer/Willaert.php (bron 1543) (notenwaarden: 1/2)

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York, 1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel. Vol. 1. Brussel, 1938

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

21. MP3:

gespeeld op drie gitaren: http://www.jsayles.com/familypages/earlymusic.htm

_____________________________________________________________
446.
Kidger I004

RICERCAR a 3 in sol – B4


2. ondertitel:

Tertius del Sol

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: C1-C4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15436 / 15513 / 15693

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München
Zie: “Zijn oeuvre – online - alfabetisch

online:
"home.planet.nl"
Arnold den Teuling - notenwaarden gehalveerd
Bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

online:
www.icking-music-archive.org/ByComposer/Willaert.php (bron 1543) (notenwaarden: 1/2)

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York, 1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_____________________________________________________________

447.
Kidger I013

RICERCAR (C1 a 3)


2. ondertitel:

recercar primo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met 1b / sleutelcombinatie c1-c3-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

Ontbreekt in de uitgave van 1549.
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano &
de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 3
(onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-online – Alain Naigeon
http://anaigeon.free.fr (notenwaarden: ½. - tweede stem met c-sleutel)

-online: petrucci - IMSLP
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/9/9a/IMSLP275152-PMLP446831-01-recercar---0-score.pdf


online – IMSLP
http://imslp.org/wiki/9_Ricercari_a_3_Voci_%28Willaert%2C_Adrian%29

-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Schott, Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3
instruments. Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986

vermeldt twee ricercars in de uitgave van 1551, die nieuw zijn en niet in de uitgave van
1549 voorkomen. Onze nummering C1 en C9.
Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/I
Opera omnia. Vol. 1, 1993
gespeeld op klavecimbel
STRADIVARIUS DULCIMER
1993

-*cd 21/XII
Opera omnia. Vol. 12, 1998, Vespro di Natale, nr 12
gespeeld op cornet, tenortrombone en bastrombone
Delitiae Musicae olv Marco Longhini

-*cd 46 O BENE MIO, nr 4
Roeselaars Kamerkoor
1997
Marcel Ketels, fluit
Bart Roose, luit
Martin Bauer, viola da gamba

-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE, nr 13
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba olv Ekkehard Weber
ARS MUSICI AM 1168-2 1996
gespeeld op drie viola da gamba's

-*cd 221 La déclinaison de la femme
Hannelore De Vaere, harp
In Flanders' Fields
PHAEDRA 69
2010

-*cd 223 ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

-*cd 231 L’ AURA MIA SACRA
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Betous
LABIA
2013

20. duur:

3'51" (Ketels-Roose-Bauer) - 4'37" (Toffetti)
_____________________________________________________________

448.
Kidger I010

RICERCAR C2 a 3


2. ondertitel:

recercar segondo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 27, p. 31
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano &
de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4
(onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11.
RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online - petrucci - IMSLP
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/f/f6/IMSLP275165-PMLP446831-02-recercar---0-score.pdf

online – Mesa Music Publishing
http://home.scarlet.be/mesamus/ftest.htm
-bew. voor 2 alto's en contrabas of 2 gamba's en violone door Alfred Planyavsky.

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari
for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel.. Brussel, 1949, vol. 3, nr 14

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 059
The Music of Adrian Willaert
The Ambrosian Singers olv Denis Stevens
CBS. 1968
=cd 151

19. cd’s:

-cd 151 Adrian Willaert
The Ambrosian Singers o.l.v. Denis Stevens
ACCADEMIA MONTEVERDIANA AM 23
=lp 59

20. duur:

_________________________________________________________

449.
Kidger I009

RICERCAR C3 a 3


2. ondertitel:

recercar terzo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano &
de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online - petrucci - IMSLP
http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/e/e4/IMSLP276659-PMLP446831-03-recercar---0-score.pdf

online – Mesa Music Publishing
http://home.scarlet.be/mesamus/ftest.htm
-bew. voor 2 alto's en contrabas of 2 gamba's en violone door Alfred Planyavsky.

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution
Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_________________________________________________

450.
Kidger I007

RICERCAR C4 a 3


2. ondertitel:

recercar quarto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per
Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online - petrucci - IMSLP
http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/9/9f/IMSLP276757-PMLP446831-04-recercar---0-score.pdf

online – Mesa Music Publishing
http://home.scarlet.be/mesamus/ftest.htm
-bew. voor 2 alto's en contrabas of 2 gamba's en violone door Alfred Planyavsky.

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_______________________________________________________________________________________________
451.
Kidger I005

RICERCAR C5 a 3


2. ondertitel:

recercar quinto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F3 / finalis: A
Wordt in de uitgave van Scotto uit 1549 tweemaal afgedrukt, de tweede keer, een kwart lager (zie hieronder C10)

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per
Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online - petrucci - IMSLP
http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/54/IMSLP283114-PMLP459491-05-recercar---0-score.pdf

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

cd 243. MASTERWORKS AND MINIATURES
Richard Lester, orgel en klavecimbel
met werken uit de renaissance van Venetië
NIMBUS 5931: partituur, 2 cd’s en dvd
2015
www.prestoclassical.co.uk/r/nimbus/NI5931

20. duur:

_______________________________________________________________________________________________
452.
Kidger I006

RICERCAR C6 a 3


2. ondertitel:

recercar sesto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2 – c3 – F3 / finalis: A

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per
Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 1
(notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel. Vol. 1. Brussel, 1938, nr 10

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE nr 15
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba olv Ekkehard Weber (gespeeld op drie viola da gamba's)
ARS MUSICI AM 1168-2 1996


-cd 83 IL VIAGGIO NELLE FIANDRE
Girolamo Frescobaldi
op orgel door Maurizio Croci
TACTUS RECORDS 2002


20. duur:

3'42"
_______________________________________________________________________________________________

453.
Kidger I011

RICERCAR C7 a 3


2. ondertitel:

recercar settimo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2 – c3 – F3 / finalis: g

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf

-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor Orgel. Vol. 2. Brussel, 1938, nr 15

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 44 Kidger P067
HISTORY OF MUSIC IN SOUND
VOLUME IV:THE AGE OF HUMANISM (1540-1630)
Schola Cantorum Basel
HIS MASTER'S VOICE HLP 9 (uitgavedatum voor 1963)


19. cd’s:

-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE nr 15
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba olv Ekkehard Weber (gespeeld op drie viola da gamba's)
ARS MUSICI AM 1168-2 1996

-cd 197 Collegium Musicum
the State University of New Jersey,
2004


-*cd 223 ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

-cd 229 THE BIRTH OF THE VIOLIN
Miroir de Musique o.l.v. Baptiste Romain
RICERCAR RIC333
2013
http://miroirdemusique.com/fileadmin/user_upload/fotos/La_naissance_du_violon_TOC.pdf-*cd 231 L’ AURA MIA SACRA
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Betous
LABIA
Lidi 0202260-13
2013
kleine terts lager

20. duur:

3’25” (La Gamba) - 4'12 (Capilla Flamenca)
_____________________________________________________________________________

454.
Kidger I008

RICERCAR C8 a 3


2. ondertitel:

recercar ottavo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F3 / finalis: d

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26, p. 30
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano
Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen,
1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42.
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3
instruments. Magnamusic Distribution Inc.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

______________________________________________________________________________________

455.
Kidger I014

RICERCAR C9 a 3


2. ondertitel:

recercar decimo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 27, p. 31
1551, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B)
druk 1551: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) – I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - München
Zie: "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

online – Mesa Music Publishing
http://home.scarlet.be/mesamus/ftest.htm
-bew. voor 2 alto's en contrabas of 2 gamba's en violone door Alfred Planyavsky.

online – IMSLP
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1 (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel.. Brussel, 1938, vol. 1, nr 9.

-bew. voor koperblazerstrio: trompet, hoorn en trombone door Lewis Waldeck. Uitgave Wiltshire Music/Cor Publishing Co.
Bestellen bij SHEETMUSICplus (WS.BE63)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt op.cit. 1986.

Vermeldt twee ricercars in de uitgave van 1551, die nieuw zijn en niet in de uitgave van 1549 voorkomen.
Zie onze nummering C1 en C9.
Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

-*lp 8 Kamiel D'Hooghe op orgelpositief
-lp 9: Old Netherlands Masters. Flor Peeters
-lp 14 Wiener Blockflötenensemble
= cd63

-lp 67 Historical Anthology of Music in Performance
University of Chicago Collegium Musicum/Southern Illinois University Collegium Musicum
Pleiades Records. 1969

19. cd’s:

-*cd 21/XII
Opera omnia, Vol. 12, Vespro di Natale, nr 5
gespeeld op 2 viola tenore en 1 viola bassa

-*cd 63 Venice Music, nr 2
Celestial Harmonies
Wiener Blockflötenensemble
=lp 14

-cd 159
Musica a Padova al tempo di Alvise Cornaro (1484-1566)
Consort Veneto o.l.v. Giovanni Toffano
TACTUS TC 500004
2007

20. duur:

1'38 (Wiener Blockflötenensemble). 2'36" (Opera omnia)
______________________________________________________________________________________________

456.
Kidger: geen nummer, wel vermeld op p. 98 nr 29

RICERCAR C10 a 3


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie, recercari, contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

1549, Venetië, Girolamo Scotto. Fantasie et recerchari a tre voci, nr 29, p. 33.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

154934 nr 29

12. vindplaatsen:

druk 1549: B KBR (T, B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

niet bij Zenck en Judd

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Bij Scotto: Zelfde ricercar als nr 22, maar hier een kwart lager (zie hierboven C5)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
_____________________________________________________________

457.
Kidger i021

RICERCAR a 5 – D1


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaatsen:

ms: GB York Minster Library MS. M91(S)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

McCoy, Stewart, ed. Adrianus fantasie a 5. anonymous (Willaert?). Londen, 1981

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
_____________________________________________________________

 

458.

 

ROMPI DE L'EMPIO COR

Kidger G051

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Rompi de l'empio cor (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-F4-F5 / finalis: E

5.

aantal stemmen:

6-st.

6.

genre:

madrigaal

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Rompi dell'empio cor il duro scoglio                  
Depon gli sdegn'e l'ire                                     
Hormai, donna crudel, depon l'orgoglio,          
Nè ti rincresc'udire,                                         
Com'io, giont'al morire,                                  
Non più di te d'amor del ciel mi doglio.          
Ma sol qual cign'in trist'accenti chieggio,           
Che se m'odiast'in vita                                     
Non mi niegh'un sospir alla partita.                  
Ah, dove folle son, come vaneggio?                                                      
Qui non m'od'o risponde                                 
Altri che de Mugnon le riv'e l'onde.   
             

Filippo Strozzi

Break the hard reef of your evil heart,
Put down your ire and your disdain,
Now, cruel lady, swallow your pride;
Don't be unhappy to hear
How I, having arrived at death,                            
No longer grieve for you, for love of Heaven;
But only like a swan in sad tones ask
That if you hated me in life,
You not deny me a sigh at my departure.
Ah, where am I going mad, why do I rave on?                                                
Here no one hears or answers me
But the shores and waves of Mugnone.


(vertaling: City Culture and the Madrigal at Venice)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1541: D Wolfenbüttel; GB Lbl

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

1541, Venetië, Antonio Gardano, La piu divina, et piu bella musica
1546, Venetië, Antonio Gardano, Madrigali di Verdelot et de altri autori a sei voci.
1561, Venetië, Antonio Gardano, Madrigali di Verdelot a sei insieme altri madregali de diversi eccellentissimi autori.

11.

RISM:

154116 /154619 / 156116

12.

CMM:

3-14, p. 136 (bron: 154116 )

13.

andere recente
uitgaven:

-Luisi, Francesco, ed. Quattro madrigali a cinque e sei voci misti - Adriano Willaert, Cipriano de Rore. (Florilegio Musicale, 7) Roma 1980.

-Luisi, Francesco, ed. Due Madrigali. Fondazione Guido d'Arezzo
Corso Italia 102 - 52100 AREZZO (Italia)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

16.

Schiltz 2003:

p. 57: "Het gedicht is een heftig protest tegen zijn (=Strozzi) gevangenschap door de Medici"
p. 57, vn 46: "getuigt van een sterke band met de Florentijnse fuorusciti, een nauwere relatie dan tevoren werd voorgesteld." "Adriaen Willaert neemt stelling tegen de Medici en beklaagt zich over de achteruitgang van Florence. Rompi de l'empio cor is min of meer een muzikaal pleidooi voor een ideale Florentijnse republiek zoals die zich in de jaren 1527-1530 nog ontwikkeld heeft. Tien jaar later, ca. 1541, componeert Adriaen Willaert dit madrigaal. De tekstschrijver Filippo Strozzi was met zijn zoon Ruberto verbannen. Beiden probeerden dan vanuit Venetië met hun privaat legertje Firenze te veroveren. Dat mislukte en de twee werden opgesloten. Filippo Strozzi pleegde zelfmoord. Met het componeren van zijn Rompi... beklaagt Willaert zich voor een goed verstaander over de arrestatie door de Medici".
art. in Die Musikforschung, 2003, p. 50.

17.

Martha Feldman, 1995

The six-voice Rompi dell'empio core il duro scoglio, published the year after Le dotte in Verdelot's six-voice print La più divina musica (154116 ), set Strozzi's invective on his incarceration by the Medici. By 1541 Filippo had been dead for about three years (as noted in Chapter 2), but his trusted nephew Neri Capponi and sons Piero and Ruberto maintained a Strozzi presence in Venice. Since Festa benefited from Filippo's patronage and set his poems to music,] it is tempting to consider whether Willaert may have reset texts set by Festa because they were Strozzi's. (...) In lieu of such additive development, Rompi dell'empio cor weaves a bitter address to a "cruel lady" into the theme of Filippo's imprisonment.
(City Culture and the Madrigal at Venice, p. 219)

17a. Lassus heeft op dit madrigaal van Willaert een mis gecomponeerd
17b. besproken in : Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect. The Musica Nova and the Novel Theories of Zarlino and Vicentino. Surrey, 2009.

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

Rusconi Codex, gemaakt ca. 1518 ofwel in Noord-Italië of in Frankrijk. Genoemd naar de 18de-eeuwse bezitter markies Rusconi, is een koorboek, ontstaan in Bologna, Modena of Ferrara, met een kleine honderd nummers. Adriaen Willaert is er vertegenwoordigd met drie motetten.

vindplaats: Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale. BolC Q19
facsimile: Owens, Jessie Ann, ed. Bologna. Civico museo bibliografico musicale, MS. Q19: The Rusconi codex. New York, 1988 (Renaissance Music in Facsimile, 1) (te raadplegen in de KULeuven)
microfilm: ms BolC Q19: Hewitt Collection D498
Kidger: p.123
Census: I, 73
RISM: B IV5 p. 50

 

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be