Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH


We kunnen hier niet alle composities uitvoerig behandelen. Daartoe is er te weinig plaats. Wil je van een bepaald werk meer informatie hebben, schrijf ons en we zullen u bijna zeker kunnen helpen.
info@adriaenwillaert.be

Structuur van de gegevens
· Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.


LA CANZON DI RUZANTE
= ZOIA ZENTIL


LA COURON(N)E ET FLEUR DES CHANSONS A TROYS

Gedrukte verzameling driestemmige chansons uitgegeven in Venetië in 1536 door Antonio dell'Abate en Andrea Antico. Bevat 41 nummers waarvan 20 van Adriaen Willaert.
Zie ook: "oeuvre-chronologisch" en "oeuvre-genre"

9.

 

vindplaatsen:

ms: GB LonBL - WhalleyS 23 - PL GdńPAN
druk 1560: A Wn - F Pn (second dessus)
druk 1562: D Bochum, Stadtbibliothek (A) - GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow (C, T, B)

10.

 

eerste druk:

1536, Venetië, A. Antico en dell'Abbate, La Couronne et fleur des chansons à troys
1539, Lyon, Moderne, Le Parangon des chansons
1553, Parijs, Le Roy en Ballard, Tiers livre de chansons
1560, Parijs, Le Roy en Ballard, Cincquiesme livre de chansons
1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle muse a tre voci
1569, Leuven, Phalesius, Recueil des fleurs produictes de la divine musique
1574, Leuven, Pierre Phalèse, La Fleur des chansons a trois parties

11.

RISM

15361 / 153919 / 155322 / 1560a - W 1127 / 15629 - W 1129 / 156911

13.

 

andere recente uitgaven:

microfilm: B KBR microfilm 1054 (bron: I BolC (T) - 1043
FlorBN (S) - 1054 (T, S) (bron: I BolC en FlorBN)


-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des
Chansons a Troys. New York, 1984.
(Masters and
Monuments of the Renaissance, 3)


-B. Thomas. Chansons for three voices or instruments.
London Pro Musica. ca 1978. LPM AR5 (bron: druk 1536)

15.

Bossuyt 1985

p. 35, Deze uitgave kende ruime verspreiding en vele chansons, vooral deze van Willaert werden tot laat in de zestiende eeuw geregeld herdrukt.
De chansons, ook die van Willaert, zijn stilistisch zeer verscheiden.
Een aantal, die qua schrijfwijze duidelijk verwijzen naar een type dat populiar was aan het hof van Leo X ("Moutontype"), dateert vermoedelijk uit zijn eerste jaren in Italië (voor 1521).
Enkele ontstonden vermoedelijk in het jaar 1534, toen Renée de France tijdens de maand mei een officieel bezoek bracht aan Venetië, dat zoals gewoonlijk met veel praal gepaard ging.
Interessant vooral is een in moderne stijl geschreven groep, die wijst op cantacten met het hof van Ferrara.
p. 141ss

17.

Bernstein, Lawrence F.

art. "La Courone et fleur des chansons a troys": A mirror of the french Chanson in Italy in the Years between Ottaviano Petrucci and Antonio Gardano. in Journal of the American Musicological Society, Vol. 26, No. 1. (Spring, 1973), pp. 1-68. Ook met JSTOR.

 

LA ELETTA DI TUTTA LA MUSICA INTITOLATE DI DIVERSI NOVAMENTE STAMPATA.
Libro primo

RISM 156920
gedrukt in Venetië. Antonio Gardano

"Antonio Zantani ... also planned the publication of an ambitious collection of madrigals, a

miscellany of different genres with a selection of madrigals from Willaert's Musica nova as the
pièce de resistance."
Iain Fenlon. Music and Culture in late renaissance Italy. OUP. New York. 2002, p. 123.

239.

LAETARE SANCTA MATER ECCLESIA

Kidger B129

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laetare sancta mater ecclesia / Augustine lux doctorum
2. Augustine lux doctorum

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: F (in beide delen)

5.

aantal stemmen:

5-st.
Eerste deel: T: cantus firmus op de tekst: "Augustine lux doctorum"

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motettorum V vocum Liber primus nr 8

8.

tekst:

ter ere van Sint Augustinus (28 augustus)

9.

vindplaatsen:

ms: I PiacD (2) - ModE C.313
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) - PL Krakow
druk 1547: US
NYhs
druk 1550: D
Mun - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum . liber primus nr 8.
Herdrukt in 1550.
1539, Straatsburg, Peter Schäffer, Cantiones quinque vocum selectissimae.

11.

RISM:

1539c - W 1110 (Scotto) / 15398 (Schäffer) / 154725 (intab. - secunda pars voor luit) / 1550a - W 1111

12.

CMM:

3-03 p. 40 (bron: 1539c)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1539c: (bron: GB Lbl) B KBR
-microfilm 1550: (bron: GB Lbl) B KBR
-facsimile 1547, Valladolid, Frenandez de Cordova, Libro de musica de vihuela. (2004. Meindert C. De Heer. Zie Muziekhandel Saul B. Groen)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

Compuesto por 1547, Valladolid,Silva de Sirenas, Libro de musica de vihuela, samengesteld door Enr?quez de Valderrábano .(enkel tweede deel: Augustine lux doctorum)
( vihuela = Spaanse luit )

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 106: "De afzonderlijke woorden, voorbehouden voor de cantus firmus-stem, zijn een gedeelte van de volledige motettekst. Hier werd de tenor op de tekst van de 2a pars Augustine lux doctorum getoonzet."

16.

Schiltz 2003:

p. 172: "compositietechniek: cantus firmus in de T
Augustine, lux doctorum: diminutie in de secunda pars
geen transpositie van de cantus firmus-melodie
p. 174: "de cantus firmus is een aan het gregoriaans ontleende melodie"

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


240.
Kidger C018

LAETATUS SUM (versie 1 a 8)
Jachet en Willaert


2. ondertitel:

psalm 121. Quarti toni

3. gecomponeerde delen:

1. In domum Domini
2. Stantes erant
3. Jerusalem, quae aedificatur
4. Illuc enim
5. Quia illic
6. Rogate quae
7. Fiat pax
8. Propter fratres meos
9. Propter domum Domini
10.Gloria Patri
11.Sicut erat

primus chorus: Jachet
secundus chorus: Willaert
primus chorus: Jachet
secundus chorus: Willaert
primus chorus: Jachet
secundus chorus: Willaert
primus chorus: Jachet
secundus chorus: Willaert
primus chorus: Jachet
secundus chorus: Willaert
primus chorus: Jachet

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: primus chorus: g2-c2-c3-F3 en secundus chorus: c1-c2-c3-F4 / finalis: A (in vers 5: finalis: D)

5. aantal stemmen:


2 x 4-st.
10. Gloria Patri: C (canon in diapente),A,T (resolutio),B
11. Sicut erat: C,A (resolutio),T (canon in diatessaron),B

6. genre :

salmi a versi con le sue risposti nr 10

7. reeks :

I salmi appertinenti alli vesperi

8. tekst :

psalm 121 (nu 122)

9. eerste gedrukte uitgave:

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriani et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriani et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15501 / 15576

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

13. CMM:

3-08 p. 51 (bron: 1550)

14. andere recente uitgaven:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/XI
Opera omnia. vol 11, nr 7, Vespro della beata Vergine
Collegium Vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri
STRADIVARIUS DULCIMER 33326. 1994

-*cd 37 idem
STRADIVARIUS DULCIMER
Sampler 1996

-cd 181
Kompositionen 16.-18. Jh
Collegium Cantorum Rottweil o.l.v. Armin Gaus
EDITION GAUS eG 038
1998

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325
Een kwart lager

20. duur:

6’50” (Capilla Flamenca) – 7’50 (Euterpe)
_____________________________________________________________

241.

LAETATUS SUM
(versie 2 a 4) (Nasco)

Kidger ----

2.

ondertitel

psalm 121. Quinti toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. In domum Domini
3. Jerusalem, quae aedificatur
5. Quia illic sederunt
7. Fiat pax
9. Propter domum
11.Sicut erat (geen canon!)

sec. ch.
sec. ch.
sec. ch.
sec. ch.
sec. ch.
sec. ch.

4.

tonal type:

zonder b / sleutelcombinatie: g2-c2-c4-c4 / finalis: A

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

salmi a versi senza risposti nr 7

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi

8.

tekst:

psalm 121 (nu 122)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriani et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriani et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 - 15576

12.

CMM:

3-08 p. 90 (bron: 15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

 

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

242.

LAETATUS SUM (versie 3 a 4)

Kidger C008

2.

ondertitel

psalm 121. Sexti toni

3.

gecomponeerde
delen:

2. Stantes erant
4. Illuc enim
6. Rogate quae
8. Propter fratres meos
10.Gloria Patri

4.

tonal type:

zonder b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4 / finalis C

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8.

tekst:

psalm 121 (nu 122)

9.

vindplaatsen:

ms: D AugS
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11.

RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”


-microfilm 1555: (bron: GB Lbl) B KBR (B)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

243.

LAETETUR MENS FIDELIUM


Kidger -----

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

5-st.

6.

genre:

hymne

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Owens, J.A. en
M. Fromson

art. in NGroveD (2/2001), p. 396

17a.

Wolfgang Horn

In MGG, art. Willaert p. 950 staat "fidelius"

17b.

Tirro, F., ed.

zie: Giovanni Sparato's Choirbooks in the Archive of San Petronio in Bologna.
diss., U. of Chicago, 1974

17c. Edward Elias
Lowinsky
A correspondence of Renaissance musicians. Oxford. 1991, p. 675, n 5.
"Giovanni Spataro laat Pietro Aaron vragen aan
Adriaen Willaert drie strofen te componeren van een hymne ter ere van St Petronius, van wie het feest nu op het einde van de maand valt."

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

LA FONTAINE = A LA FONTAINE DU PRES MARGOT


 

244.

LAGRIME MESTE (Leonardus Barre)


Kidger g060

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

Lagrime meste (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

madrigaal

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1563: B KBR (Fétis) (S,T,B) - F PBn

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1544, Venetië, Antonio Gardano, Il quinto libro di madrigali di Archadelt a quatro voci.
1550, Venetië, Antonio Gardano, Il quinto libro di madrigali di Archadelt a quatro voci.
1563, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert

11.

RISM:

154416 / 155017 / 1563 - W 1130

12.

CMM:

3-14 p. 58 (bron: 154416 en 1563)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Kidger p. 278

Waarschijnlijk, zoals in de andere drukken, toe te schrijven aan Leonardus Barre

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

245.

LA JEUNE DAME VA AU MOULIN

Kidger F012

2.

ondertitel

Dessus son asne Boudvin

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

3-st.

6.

genre:

chanson

7.

reeks:

La Couron(n)e et fleur des chansons a troys

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: GB LonBL - WhalleyS - PL GdńPAN
druk 1560: A Wn - F Pn (second dessus)
druk 1562: D Bochum, Stadtbibliothek (A) - GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow (C, T, B)
druk 1578 : A Wn (sup en 2de sup. = S en T, dus geen B) - D Wüu - USA CA

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1536, Venetië, Andrea Antico en A. dell' Abbate, La Courone et fleur des chansons � troys
1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Cincquiesme Livre de Chansons à troys parties par M. Adrian Willart
1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle muse a tre voci di canzon francese di Adrian Willaert.
1578, Parijs, Le Roy & Ballard, Tiers livre de chansons a trois parties Composé par Ad. Vuillart.

11.

RISM:

15361 / 1560a - W 1127 / 15629 - W 1129 / 157816 - W 1131

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1560a: B KBR microfilm 1059 (bron: A Wn)
-microfilm 1560a: Mc Murtry D493
-microfilm 1562: B KBR microfilm 1054(bron: I BolC (T) - 1043 FlorBN (S) - 1054 (T, S) (bron: I BolC en FlorBN)
-microfilm 1578: B KBR (sup. en 2de sup., geen bas) (bron: A Wn)

-Heugel & Cie, Parijs (SAT)
-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des Chansons a Troys. New York 1984. (Masters and Monuments of the Renaissance, 3)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Bernstein, Lawrence F.

art. "La Courone et Fleur des chansons": Miroir of the French Chanson in Italy in the Year between Ottaviano Petrucci and Antonio Gardano" in Journal of the American Musicological Society vol. 26/1, 1973, p. 66: "In de uitgave van 1536 draagt dit lied de titel "Dessus son asne boudvin, tout chargé de grenade". De tenor en de bas beginnen met de tekst "La jeusne dame va au molin." In sommige latere edities beginnen alle partijen met die tekst."

    17b. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=1922

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

1 min.


 

246.

LAMENTABATUR JACOB

  Kidger B056

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

eendelig

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatei: c1-c3-c4-F4 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: A Wn - D RegB - I Mc

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber primus quinque et viginti musicales quatuor vocum motetos complectitur (anoniem)

11.

RISM:

1534/3

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Smijers, Albert, ed. Treize livres de motets parus chez Attaingnant, Parijs, 1936, dl I, nr 15, p. 124.

--facsimile: 1534 OMI 5449

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

246a

LAMENTATIONES JEREMIAE (eerste reeks)

Kidger E007

2.

ondertitel:

 

3.

gecomponeerde
delen:

Heth. Misericordie domini
Heth. Novi diluculo magna est
Heth. Pars mea dominus
Teth. Bonus est dominus
Teth. Bonum est prestolari
Teth. Bonum est viro
Job. Sedebit solitarius
Jod. Ponet in pulvere
Jerusalem convertere ad dominum

4.

tonal type :

 

5.

aantal stemmen:

 

6.

genre:

 

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Lamentationes Jeremiae III, 22-29

9.

vindplaatsen:

ms I-BolC Q23

10.

eerste gedrukte uitgaven:

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente uitgaven:

 

14.

intabulaties,diminuties, glossa's

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

   

OPNAMEN

18.

   

19.

   

20.

   
 

246b

LAMENTATIES JEREMIAE (tweede reeks)

 

Kidger E008

2.

ondertitel:

 

3.

gecomponeerde
delen:

Jod. Dabit percutienti
[C]aph. [Q]uia non repellet
[C]aph. [Q]uia se abiecit
[C]aph. [n]on enim humiliavit
[L]amech. [U]t convertere ad dominum

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

 

6.

genre:

 

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Lamentationes Jeremiae III, 30-34

9.

vindplaatsen:

ms: I-BolC Q23

10.

eerste gedrukte
uitgaven:

 

11.

RISM/

 

12.

CMM

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

LA ROSE = LE ROSE = LA ROUSEE DU MOYS DE MAY (versie 3 a 6)
_

 

247.

LA ROUSEE DU MOYS DE MAY (versie 1 a 3)

Kidger F013

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

La Rousée du moys de May (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c3-c4-F4 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

3-st.

6.

genre:

chanson (chanson rustique)

7.

reeks:

La Couronne et Fleur des Chansons a troys

8.

tekst:

La rousé du mots de May
M’a gasté ma verde cotte.
Par ung matin m’y levay,
La rousé du mois de May.

En mon jardin m’entray,
Dites vous que je suis sotte ?

La rousé du moys de May
M’a gasté ma verde cotte.

 

9.

vindplaatsen:

ms: D MunBS 1516 (anoniem)- PL GdńPAN 4003
druk 1560: A Wn - F Pn (second dessus)
druk 1562: D Bochum, Stadtbibliothek (A) - GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow (C, T, B)
druk 1578 : A Wn (sup en 2de sup. = S en T, dus geen B)- D Wüu - USA CA

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1536, Venetië, Antonio dell'Abate en Andrea Antico,
La Courone et Fleur des Chansons a troys
1540, Augsburg, Melchior Kriesstein, Selectissimae
necnon familiarissimae cantiones...
1541, Neurenberg, Johann Petreius, Trium vocum
cantiones centum.
1553, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Tiers
Livre de chansons, composés à trois parties par bons
et excellent musiciens. (Richafort)
1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard,
Cincquiesme livre de chansons composées à troys
parties par M. Adrian Willart.
1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle
muse a tre voci di canzon francese di Adrian Willaert.
1578, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard,Second
livre de chansons a trois parties composé par Ad. Vuillart. (Richafort).
1578, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Tiers livre de chansons a trois parties composé par Ad. Vuillart.

11.

RISM:

15361 / 15407 / 15412 / 155322 / 1560a - W 1127 / 1562 - W 1129 / 157815 / 157816 - W 1131

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-partituur CPDL (1541)
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

partituur petrucci (1536)
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/3/32/IMSLP399221-PMLP646394-Willaert_A_-_La_rous%C3%A9_du_moys_de_May_-_EN260-06(2015).PDF


-microfilm 1560a: B
KBR microfilm 1059 (bron: A Wn)
-microfilm 1560a: Mc Murtry D493
-microfilm 1562: B KBR microfilm 1054(bron: I BolC (T) - 1043 FlorBN (S) - 1054 (T, S) (bron: I BolC en FlorBN)
-microfilm 1578: B KBR (sup. en 2de sup., geen bas) (bron: A Wn)

-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des Chansons a Troys. New York 1984. (Masters and Monuments of the Renaissance, 3)


-*Thomas, Bernard, ed. Adrian Willaert. 13 Chansons for three voices of instruments. Londen , 1978. (bron: 15361)
met de vertaling in het Engels


-Heugel & Cie, Paris, 1973, Plein Jeu 309
Duos et trios de la Renaissance


-Adams, Courtney S., French chansons for three voices Part I, p. 65, Madison, in Recent Researches in the Music of the Renaissance (XXXVI-1982) (met vertaling in het Engels)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

1584, Venetië, Angelo Gardano, Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti stromenti. di Girolamo dalla Casa detto Da Udene. Libro primo.

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 144: "sluit aan bij de parafrasetechniek van het Moutontype"

17.

Lawrence F.
Bernstein (1973)
en Bernard
Thomas (1978)

-wijzen op de verwantschap met de bewerkingen van dezelfde melodie van Jean Crespel, Pierre Moulu en Jean Mouton.
-Eerder Willaert dan Richafort

17a.

Adams S.
Courtney

chanson rustique, van ca. 1515

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-cd 109
A commodo de virtuosi. Landini Consort
HARMONIA MUNDI

-cd 246
Discorsi delle cornete
Ensemble Daimonion
ETCETERA - OLIVE MUSIC KTC1914
diminutie voor cornet in de stijl van Silvestro Ganassi

20.

duur

1'50" - 2'23" (Landini)

 

 

248.

LA ROUSEE DU MOYS DE MAY
(versie 2 a 5) (Mouton)

Kidger f067

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: G2-C2-C3-C3-C4 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

5-st.

6.

genre:

chanson

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: D MunBS 1508 (Willaert) en 1516 - F ParisBNC 851 (Jehan Mouton)
druk 1543: B KBR (Fétis)

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1540, Augsburg, Melchior Kriesstein, Selectissimae necnon familiarissimae cantiones... (Appenzeller)
1543, Antwerpen, Tielman Susato, Vingt et six chansons musicales & nouvelles a cinq parties (Mouton)

11.

RISM:

15407 / 154315

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online - München (1516):
Zie "Zijn oeuvre - online - handschriften"

 

-microfilm: ms MunBS 1508: Hewitt Collection D447

-microfilm: http://www.mcgill.ca/music-library/collections/links/onlinescores/renmicromss/ (bron: Paris BNC 851)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Lawrence F. Bernstein (1973) en Bernard Thomas (1978)

wijzen op de verwantschap met de bewerkingen van dezelfde melodie van Jean Crespel, Pierre Moulu en Jean Mouton.
Bernstein: " A fairly elaborate version of the cantus firmus appears in the superius."

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


249.
Kidger f068

LA ROUSÉE DU MOYS DE MAY (versie 3 a 6)

2. ondertitel:

Le Rose = La Rose

3. gecomponeerde delen:

La Rousée du moys de May / Arousez vos violette (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c1-c3-c3-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

Het lied is ons overgeleverd zonder tekst.

9. eerste gedrukte uitgave:

1588, Vincenti, Canzoni di diversi per sonar con ogni sorti di stromenti (anoniem)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

1584, G. dalla Casa, Il vero modo di diminuir (hier toegeschreven aan Gombert)
1591, Venetië, Giovanni Bassano. Motetti, Madrigali e Canzoni franceses di diverti eccelentissimi autori a quattro, cinque et sei voci. Diminuiti per sonar con ogni sorte di instrumenti, e anco per cantar con la semplice voce. (Willaert)

11. RISM:

15841 (intab.) / 158831 / 15912(intab.)

12. vindplaatsen:

ms: geen

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

*Thomas, Bernard, ed., Adrian Willlaert - Two Chansons for six voices or instruments
reeks: ricercate e passaggi, improvisation and ornamentation, 1580-1630
London Po Musica Edition LPM REP8a, 1986.

-Erig, Richard en Veronika Gutmann eds. Italianische Diminutionen: die zwischen 1553 und 1638 mehrmals bearbeiten Sätze. Zurich, 1979. (met diminuties van dalla Casa en
Bassano)

-2 chansons (A la fontaine du prez and Arousez vous). Published by Magnamusic Distributors Inc. (LPEMREP8A)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Piet Stryckers:

"dubbelzinnige tekst - niet zeker van Willaert"

17a.
 Bernard Thomas. op. cit. 1986

Betwijfelt dat "La Rose" uit de verzameling van Vincenti te maken heeft met La Rousée du Moy de May. De tekst van dit laatste lied past helemaal niet bij La Rose. Beter past de tekst van Arousez vo violette van Benedictus, dat ook thematisch nauw aansluit bij ons lied.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 11 Walter van Hauwe (=Le Rose, Giovanni Bassano)
Blockflutes 3
The early seventeenth century
Moeck
CHANNEL CLASSICS CCS 3392, 1992

-*cd 21/II
Opera omnia, vol. 2
La Rose, diminutie Giovanni Bassano gespeeld op cornet en orgel

-*cd 32 Adrian Willaert
Madrigali, chansons, villanelle
uitv.: Romanesque o.l.v. Philippe Malfayt
zang, 3 getokkelde vedels en luit
RICERCAR RIC 151145

-cd 257
Giovanni Bassano. Mottetti, Madrigali e canzoni francese
TACTUS


256

5

20. duur:

1'24" en 3'10" (Bassano)
_____________________________________________________________

250.
Kidger G010

LASSO CH’IO ARDO


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Lasso ch'io ardo
2. Quest'arder mio

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c4-c5-F4-F5 / finalis: A
2. Quest'arder mio: finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st. (TTBB of TBBB)

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Musica Nova, madrigaal, nr 4

8. tekst :

Lasso, ch'i' ardo, et altri non me 'l crede;
sí crede ogni uom, se non sola colei
che sovr'ogni altra, et ch'i' sola, vorrei:
ella non par che 'l creda, et sí sel vede.

Infinita bellezza et poca fede,
non vedete voi 'l cor nelli occhi mei?
Se non fusse mia stella, i' pur devrei
al fonte di pietà trovar mercede.

Quest'arder mio, di che vi cal sí poco,
e i vostri honori, in mie rime diffusi,
ne porian infiammar fors'anchor mille:

ch'i' veggio nel penser, dolce mio foco,
fredda una lingua et duo belli occhi chiusi
rimaner, dopo noi, pien' di faville.

Francesco Petrarca (1304-1374), Canzoniere 203

English translation
Alas, I burn, and others will not believe me: if all believed she who's above all others still does not, she who alone I wish to do so: she does not seem to believe, and yet she sees. Infinite beauty, yet of such little faith, do you not see my heart in my eyes? If my fate were not otherwise, I surely must find mercy at the fountain of pity? My passion, for which you care so little, and your praises that pervade my verses, may yet perhaps set thousands on fire: since, my sweet flame, in my thoughts, I see, long after us, this tongue, grown cold, yet your two lovely closed eyes, there, glowing still. (A. S. Kline)

German translation
Weh, daß ich glüh, und eine nicht will trauen! Es traut mir alle Welt, nur nicht die eine; Sie, hoch vor allen, die erwählte meine, Sie, scheint es, traut mir nicht, und kann's doch schauen. Endlose Schönheit und gering Vertrauen, Seht ihr mein Herz nicht in der Augen Scheine? Wär's nicht mein Stern, so sollte doch, ich meine, Vom Born des Mitleids mir Erbarmen tauen. Dies mein Erglühn, das euch so wenig teuer, Und euer Ruhm, durch meine Vers' ergossen, Könnten noch Tausende vielleicht entzünden; Im Geiste seh ich schon, mein süßes Feuer, Wie eine kalte Zung und, fest verschlossen, Ein Augenpaar nach uns viel Glut entbinden. (Karl Förster)

overgenomen van CPDL.org

9. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1559: B KBR (zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7) – E BarcBC (zonder S) – Mc - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)
druk 1561: E Mc – PL WrocU (zonder T, B)

10. eerste gedrukte uitgaven:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Wilaert, madrigalen
Herdrukt in 1569 (verloren)

1569, Venetië, Antonio Gardano, La eletta di tutta la musica intitolata corona

11. RISM:

1559a - W 1126 / 156920

12.
CMM:

3-13 p. 11 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-online: http://jcsu.jesus.cam.ac.uk/~csr21/music/scores/will-las.pdf
(enkel eerste deel)

-online: http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Lasso_ch%27i_ardo _(Adrian_Willaert)
(enkel eerste deel)

-online:
http://www2.cpdl.org/wiki/images/4/46/458.pdf (enkel eerste deel)
Ed. Briann Russell in pdf.

-online: http://www2.cpdl.org/wiki/images/9/92/LassoChIArdo.pdf (twee delen)
ed. Harald Wellman

-online: http://www2.cpdl.org/wiki/images/sheet/will-las.pdf (enkel eerste deel)
Ed. Claudio Macchi in pdf of Finale 2000.

-online: http://cantitriestini.altervista.org/polifonia/lasso.pdf  (enkel eerste deel)

-Cieri, D., ed. Tre Madrigali a 4 Voci. Fondazione Guido d'Arezzo
Corso Italia 102 - 52100 AREZZO (Italia) (1984)

-*McClary, Susan. Modal subjectivities: self-fashioning in the Italian madrigal. Londen,
2004, p. 273-282

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt 1965 op. cit.: p. 133: "klankkleur door het gebruik van de lage tessituur!"

16. Schiltz 2003 op.cit. p. 64, vn 76: over de bedoeling van Zantani om dit en andere madrigalen uit de Musica Nova op te nemen in La eletta.

17. Susan McClary. "For his setting of this sonnet, Willaert turned to the most extreme of the modal types available: namely, Hypophrygian - an option that usually lies dormant within the system but that can be conjured up de profundis when called upon to help spew out particularly harsh affective states or, in the case of Verdelot's Machiavelli settings, extreme equivocation."
Modal subjectivities: self-fashioning in the Italian madrigal. Londen, 2004, p. 96.
Verdere ontleding: p. 95 - 100

17a. Seth J. Coluzzi betwijfelt of het hier in dit madrigaal wel echt over een frygische
modus gaat.
Zie zijn art. Black Sheep. The Phrygian mode and a misplaced Madrigal in Marenzio's
Seventh Book (1595).
The Journal of Musicology. Vol. 30. Nr 2, Spring 2013. p. 129-179.

17b. Besproken in : Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the theory of interval affect. p. 192

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 51 Ens. Vocal de Bruxelles
ERATO STU 70602

19. cd’s:

-cd 178 Ganassi
Pierre Boragno e.a.
ZIG ZAG ZZT081002. 2008
in bew. voor instrumenten van Silvestro Ganassi
http://www.musicweb-international.com/classrev/2009/Apr09/Ganassi_zzt081002.htm

-*cd 210 MUSICA NOVA
The Petrarca Madrigals
Singer Pur
Oehms Classics OC 814
2009
een halve toon hoger

20. duur:

3'31 (Pierre Boragno, blokfluit) – 5’03 (Singer Pur)
________________________________________________________________

251.

LAUDA ANIMA MEA DOMINUM (psalm 145)

 

Kidger c033

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

8-st. (dubbelkorig)

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

 

8.

tekst:

psalm 145

9.

vindplaatsen:

ms: I TrevBC

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Carver, Anthony F.

Cori spezzati: the Development of Sacred Polychoral Music to the Time of Sch�tz. Cambridge, 1988: second choir only, attributed to Willaert on basis of style

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

252.

LAUDA JERUSALEM (versie 1 a 4 e 5) (Jachet)

 

Kidger -----

2.

ondertitel

psalm 147, Octavi toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Lauda Deum
3. Qui posuit
5. Qui dat nivem
7. Emittet verbum
9. Non fecit taliter
11.Sicut erat

primus chorus
primus chorus
primus chorus
primus chorus
primus chorus
primus chorus

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-F3 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

4- en 5-st
11. Sicut erat: C (canon in diapason), A,T,Q (resolutio),B

6.

genre:

salmi a versi senza risposti

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi , nr 13

8.

tekst:

psalm 147

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 / 15576

12.

CMM:

3-08 p. 72 (bron: 15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


253.
Kidger C027

LAUDA JERUSALEM (versie 2 a 8)


2. ondertitel:

psalm 147, secundi toni

3. gecomponeerde delen:

1. Lauda Deum tuum Sion
2. Quoniam confortavit
3. Qui posuit
4. Qui emittit
5. Qui dat nivem
6. Mittit crystallum
7. Emittet verbum
8. Qui annuntiat
9. Non fecit taliter
10.Gloria Patri
11.Sicut erat

primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
primus en secundus chorus
primus en secundus chorus

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: primus chorus: c2-c3-c3-F3 en secundus chorus: c1-c3-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

8-st., dubbelkorig

6. genre :

salmi spezzadi

7. reeks :

I salmi appertinenti alli vesperi, nr 26

8. tekst :

psalm 147 (huidige telling: 147B)

gregroriaanse intonatie: Lauda Jerusalem Dominum

1. polyfonie: Lauda Deum tuum Sion.

2. Quoniam confortavit seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.

1. Qui posuit fines tuos pacem:
et adipe frumenti satiat te.

2. Qui emittit eloquium suum terrae:
velociter currit sermo ejus.

1. Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit

2. Mittit crystallum suam sicut buccellas:
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit

1. Emittet verbum suum et liquefaciet ea:
flabit spiritus ejus, et fluent aquae.

2. Qui annuntiat verbum suum Jacob:
justitias et judicia sua Israel.

1. Non fecit taliter omni nationi:
et judicia sua non manifestavit eis.

1+2. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Jerusalem, loof de Heer.
Sion, loof uw God!

Uw poorten heeft Hij immers stevig versterkt,
en uw kinderen gezegend.

Uw gebieden kennen vrede
en voortdurend brengen ze tarwebloem voort.

Hij laat zijn stem over de aarde klinken
en Zijn bevelen verspreiden zich snel.

De sneeuw valt als vlokken wol,
de nevel zet zich neer als as.

De hagel strooit Hij uit als korrels.
Wie kan de koelte van Zijn gezicht trotseren?

Hij opent zijn mond en alles wordt vloeibaar:
Hij blaast er op en het water smelt.

Hij richt Zijn woord tot Jacob:
en eist gerechtigheid in Israël.

Met geen enkele natie deed Hij zo iets,
en aan niemand heeft Hij zo zijn eisen gesteld.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

9. eerste gedrukte uitgave:

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15501 /15576

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

13. CMM:

3-08 p. 115 (bron: 15501)

14. andere recente uitgaven:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt. op.cit. 1994, p. 118

"De psalm 'Lauda Jerusalem' illustreert duidelijk alle kenmerken van Willaerts salmi spezzadi. Het werk begint met de gregoriaanse intonatio, waarna koor één het eerste vers afsluit, met in de bovenstem een melodische verwijzing naar de liturgische melodie. Geregeld duikt het gregoriaans origineel in een of andere stem op. Vooral de intonatie is goed herkenbaar (zoals op "quid emittit eloquium, quid dat nivem" en in de doxologie op "sicut erat in principio et nunc et semper"). De psalmtekst wordt bijna doorlopend syllabisch voorgedragen, met respect voor het woordaccent. In deze functionele muziek, ter opluistering van de vesperliturgie, streeft Willaert naar een zo verstaanbaar mogelijke tekstvoordracht, die overigens kadert in de stijlvernieuwing die hij heeft doorgevoerd."

16. Voor nog meer informatie over dit werk, klik bovenaan deze tekst op “toplijst”.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 19 Currende en Concerto Palatino o.l.v.. Erik Van Nevel
Venetian Music for double Choir
ACCENT ACC 93101 D
RIC 101
1993

=cd 53 en 110

-*cd 20 Capella Sancti Michaelis
Adriaan Willaert en Italië
EUFODA 1160. 1993

-*cd 21/XI
L'Opera omnia di Adrian Willaert. Volume 11: Vespro della beata Vergine
Collegium Vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri
STRADIVARIUS DULCIMER 33326. 1994

-cd 53 = cd 19 en cd 110

-cd 88 Venezianische Vesper
Winterthur Vokalensemble o.l.v. Beat Merz
1996

-cd 110 =cd 19 en cd 53

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPERO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
RICERCAR RIC 235
https://outhere-music.com/store-RIC_235

20. duur:

4'45” (Capilla Flamenca) - 5'07"
_____________________________________________________________

254.

LAUDA JERUSALEM (versie 3 a 4)

 

Kidger C013

2.

ondertitel

psalm 147, Octavi toni

3.

gecomponeerde
delen:

2. Quoniam confortavit
4. Qui emittit
6. Mittit crystallum
8. Qui annuntiat
10. Gloria Patri

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

I sacri e santi salmi, nr 9

8.

tekst:

psalm 147

9.

vindplaatsen:

ms: D AugsS
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB
Lcm
druk 1571: D
Mun

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11.

RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”


-microfilm (1555): (bron: GB Lbl) B KBR (B)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

LAUDATE DEUM = zie MISSA 'LAUDATE DEUM'


255.

LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES (a 4)
(Jachet en Willaert)

 

Kidger C017

2.

ondertitel

psalm 116, Sexti toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laudate
2. Quoniam
3. Gloria Patri
4. Sicut erat

pr. chorus: Jachet
sec. ch. : Willaert
pr. chorus : Jachet
sec. ch. : Willaert

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: primus chorus: c1-c3-c3-F3 en secundus chorus: c2-c2-c3-F3 / finalis: F (in alle delen)

5.

aantal stemmen:

2 x 4-st.
4. Sicut erat: C (resolutio),A,T (canon in diatessaron),B

6.

genre:

versi con le sue risposti

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi ), nr 7

8.

tekst:

psalm 116 (nu 117)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 / 15576

12.

CMM:

3-08 p. 40 (bron:15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

256.

LAUDATE DOMINUM QUONIAM BONUM PSALMUS (psalm 146)

Kidger c034

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

8-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

 

8.

tekst:

psalm 146 (nu 147)

9.

vindplaatsen:

ms: I TrevBC

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Carver, Anthon
F.

Cori spezzati: the Development of Sacred Polychoral
Music to the Time of Schütz.
Cambridge, 1988: second
choir only, attributed to Willaert on basis of style

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

257.

LAUDATE PUERI DOMINUM
(versie 1 a 4 e 5) (Jachet)

Kidger -----

2.

ondertitel

psalm 112, Quarti ton

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laudate pueri
2. Sit nomen
3. A solis ortu
4. Excelsus super
5. Quis sicut
6. Suscitans a terra
7. Ut collocet eum
8. Qui habitare
9. Gloria Patri
10.Sicut erat

primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-F3 voor beide koren / finalis: E, behalve in 2. Sit nomen Domini, 5. Quis sicut Dominus en 8. Qui habitare facit, waar finalis: A

5.

aantal stemmen:

4- of 5-st.
9. Gloria Patri: C,A,T (canon in diapente),Q
(resolutio),B

6.

genre:

salmi a versi con le sue risposti nr 5

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi

8.

tekst:

psalm 112 (nu 113)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 / 15576

12.

CMM:

3-08 p. 23 (bron: 15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

258.

LAUDATE PUERI DOMINUM
(versie 2 a 4) (Jachet)

Kidger -----

2.

ondertitel

psalm 112, Octavi toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laudate pueri
2. Sit nomen
3. A solis ortu
4. Excelsus super
5. Quis sicut
6. Suscitans a terra
7. Ut collocet eum
8. Qui habitare
9. Gloria Patri
10.Sicut erat

primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: primus chorus: g2-c3-c3-F3 en secundus chorus: c2-c3-c3-F3 / finalis: G (in alle delen)

5.

aantal stemmen:

4-st.
In geen van de laatste twee delen komt een canon voor.
Ze blijven dus ook 4-st.

6.

genre:

salmi a versi con le sue risposti nr 9

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi

8.

tekst:

psalm 112 (nu 113)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 / 15576

12.

CMM:

3-08 p. 47 (bron:15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

259.

LAUDATE PUERI DOMINUM
(versie 3 a 4 e 5)(Jachet)

Kidger -----

2.

ondertitel

psalm 112, Secundi toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laudate pueri
3. A solis ortu
5. Quis sicut
7. Ut collocet eum
9. Gloria Patri

secundus chorus
secundus chorus
secundus chorus
secundus chorus
secundus chorus

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-F3 / finalis: A (in alle delen)

5.

aantal stemmen:

4-5 st.
9. Gloria Patri: C,A,T (canon in diapason),Q (resolutio),B

6.

genre:

salmi a versi senza risposti

7.

reeks:

I salmi appertinenti alli vesperi nr 18

8.

tekst:

psalm 112

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriano et di Iachet. I salmi apertinenti alli Vesperi.

11.

RISM:

15501 / 15576

12.

CMM:

3-08 p. 47 (bron:15501)

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


260.
Kidger C021

LAUDATE PUERI DOMINUM (versie 4 a 8)


2. ondertitel:

psalm 112, Primi toni

3. gecomponeerde delen:

1. Laudate nomen Domini
2. Sit nomen Domini
3. A solis ortu
4. Excelsus super omnes
5. Quis sicut Dominus
6. Suscitans a terra
7. Ut collocet eum
8. Qui habitare
9. Gloria Patri
10. Et Spiritui Sancto
11. Sicut erat...

primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
primus chorus
secundus chorus
pr. en sec. chorus

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: primus chorus: c2-c3-c3-F3 en secundus chorus: g2-c2-c3-F3 / finalis: G

5. aantal stemmen:

8-st., dubbelkorig

6. genre :

salmi spezzati nr 1

7. reeks :

I salmi appertinenti alli vesperi

8. tekst :


psalm 112 (nu 113)

9. eerste gedrukte uitgave:

1550, Venetië, Antonio Gardano, Di Adriani et di Iachet. I salmi appertinenti alli vesperi
1557, Venetië, idem

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15501 /15576

12. vindplaatsen

ms: geen
druk 1550: D-Rp (volledig)
druk 1557: D-Rp (zonder de C van koor I )

13. CMM:

3-08 p. 102 (bron: 15501)

14. andere recente uitgaven:

-facsimile 1550: CMM 3-08 p. XVII: tenor van het eerste koor

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt, op. cit., 1985: p. 64 (afb.28)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/XI
L'Opera omnia di Adrian Willaert. Volume 11: Vespro della beata Vergine
Collegium Vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri
STRADIVARIUS DULCIMER 33326. 1994
-cd 88 Venezianische Vesper
Winterthur Vokalensemble o.l.v. Beat Merz
1996

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
RICERCAR RIC 235
2012
een kwart lager

20. duur:

3’54” (Capilla Famenca) - 4’16” (Euterpe)
_____________________________________________________________

261.

 

LAUDATE PUERI DOMINUM (versie 5 a 4)

Kidger C007

2.

ondertitel

psalm 112, Quarti toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laudate pueri Dominum
3. A solis ortu
5. Quis sicut Dominus
7. Ut collocet eum
9. Gloria Patri

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4 / finalis: A
5. Quis sicut en 7. Ut collocet: finalis: D

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

I sacri e santi salmi

8.

tekst:

psalm 112 (nu 113)

9.

vindplaatsen:

ms: D AugsS
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB
Lcm
druk 1571: D
Mun

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11.

RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

online - München
Zie: "oeuvre- online - oude drukken"


14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

in de verzen 5 en 7, duidelijke vormen van modulatie

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 262.
Kidger G025

L’AURA MIA SACRA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. L'aura mia sacra
2. Ella si tace

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c3-c4-c4-F3-F4 / finalis: A
2. Ella si tace: finalis: F

5. aantal stemmen:

5-st. (mannenkoor)

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Musica Nova. madrigaal, nr 8

8. tekst :

L'aura mia sacra al mio stamco riposo
Spira sì spesso, ch'i prendo ardimento
Di dirle il mal, ch'i hò sentito e sento,
Che vivendo ella non sarei stato oso.                                   


Lo incomincio da quel guardo amoroso,
Che fu principio a sì lungo tormento,
Poi seguo, come misero e contento,
Di dì in dì, d'hora in hora, Amor m'ha roso.                             


Ella si tace, e di pietà dipinta,
Fiso mira pur me; parte sospira,
E di lagrime honeste il viso adorna.                                         


Onde l'anima mia dal dolor vinta,
Mentre piangendo allhor seco s'adira,
Sciolta dal sonno a sé stessa ritorna.  


Petrarca, Canzoniere nr 356

Door mijn moeheid rustte mijn heilige ziel,
ze straalde zo vaak dat ik onverschrokken werd
en ik vertelde haar over de pijn die ik gevoeld had en voel;
wat ik nooit gedurfd had wanneer ze levendig was geweest.

Ik begon bij die verliefde blik,
die het begin was van een zo lange kwelling;
dan vervolgde ik hoe, ongelukkig en tevreden,
de Liefde mij heeft verteerd van dag tot dag,
van uur tot uur.

Zij zweeg, en uit medelijden
richtte ze zich vastberaden tot mij, ze zuchtte,
en haar gezicht hulde zich in eerlijke tranen.

Waarom was mijn ziel overspoeld door pijn?
Terwijl ze huilde, nam ze afscheid,
ongedwongen door de slaap keerde ze in zichzelf terug.

(vertaling: Linguapolis)

9. vindplaatsen:


ms : geen

druk 1559 : B
KBR (Fétis)(zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7)– E BarcBC (zonder S) – Madrid cons - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)

10. eerste gedrukte uitgave:

-1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)

11. RISM:

1559a - W 1126
http://opac.rism.info/search?documentid=451003344

12. CMM:

3-13 p. 28 - 31 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

Zie ook: Timothy R. Mc Kinney. Adrian Willaert and the theory of Interval Affect - The Musica Nova Madrigals and the Novel Theories of Zarlino and Vicentino. Surrey, 2010. p. 124 - 137.

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.
Timothy McKinney. Uitvoerig besproken in: Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect. The Musica Nova and the Novel Theories of Zarlino and Vicetino. Surrey, 2009. Baylor University 2007

In “L’aura mia sacra” Petrarch dreams of speaking with the late Laura; in his vision she can respond only by weeping. Willaert’s shattering of diatonic stability through the fifth cycle opening the seconda parte accompanies the description of Laura’s silence and weeping; through tonal distortion he graphically depicts the distance between Petrarch and Laura in the separate planes of existence they now inhabit and her inability to speak.

17a. Michele Fromson. Themes of exile in Willaert's Musica Nova. p. 447

De eerste maten van het madrigaal zijn gebaseerd op de eerste noten van het gekende Credo I.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 210 MUSICA NOVA
The Petrarca Madrigals
Singer Pur
Oehms Classics OC 814
2009
halve toon hoger

-*cd 231 L’ AURA MIA SACRA
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Betous
LABIA
Lidi 0202260-13
2013
1 toon hoger.
Bij de 1ste en 6de stem speelt een viola colla parte mee.

-YouTube: Mannenkoor Oxymore o.l.v. Maud Hamon-Loisance
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&p=YouTube+Willaert#id=5&vid=417248467015d5356392cdd3441b4d4d&action=view

20. duur:

4'57 (Singer Pur) - 5'01 (La Main Harmonique)
_______________________________________________________________

LAUS DEO PATRI = 2de deel van TE DEUM PATREM INGENITUM


 

263.

LAUS TIBI,
SACRA RUBENS

  Kidger B 130

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1. Laus tibi sacra rubens
2. Basilii felix aedes

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: D
2. Basilii felix aedes: finalis: G

5.

aantal stemmen:

5-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Stephanus Comes (Stefaan De Grave).
DE SACROSANCTO CHRISTI SANGUINE QUI BRUGIS VENERATUR

Laus tibi sacra rubens divini gutta Cruoris
Quam Christo a loto spongia pressa tulit.
Cuius servatae est Arimathes auctor Joseph,
Ut quina emundans vulnera proluerat.

Basilij foelix aedes, foelicia Brugae
Maenia, thesauro hoc facta beata sacro.
Quem dudum e Solymis tulit huc Bertinicus abbas
Concessum Comiti munus ab Elsatia*.
Laus tibi sancte cruor nullis peritura diebus,
Laus tibi qui es famulis sancta medela tuis.

 

Graaf Diederik van den Elzas.


Lof aan u, heilige rode druppel van het goddelijk bloed,
dat de uitgeperste spons na de wassing van Christus heeft overgedragen.
Jozef van Arimathea heeft ervoor gezorgd dat die behouden bleef, 
toen hij de vijf wonden reinigend had schoongewassen.
Gezegend heiligdom van Basilius, gezegende muren van Brugge,
gelukkig gemaakt door deze heilige schat,
die de abt Bertinicus lang geleden vanuit Jeruzalem hierheen heeft gebracht,
nadat het ten geschenke was gegeven aan de graaf uit de Elzas*.
Lof aan u, heilig bloed, lof die nimmer verloren zal gaan.
Lof aan u, die voor uw dienaren een heilig geneesmiddel bent.

(vertaling: Prof. Dr. Em. Daan den Hengst, Universiteit van Amsterdam)

 

9.

vindplaatsen:

ms: I LucBS 775 - ModE MS mus. C313 - TurBN IV.45 - D WolfA 293
druk 1544: GB Lbm

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1544, Venetië, Antonio Gardano, Cipriani musici eccelentissimi... motectorum... liber primus quinque vocum

11.

RISM:

15446

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-*Gerstenberg, Walter, ed. Adrian Willaert; Drei Motetten zu fünf Stimmen. Das Chorwerk nr 59 p 13-21. Wolfenbüttel

-partituur IMSLP
http://imslp.org/wiki/3_Motets_(Willaert,_Adrian)


-fotokopie van het ms uit Modena (deel I - alt) in Bossuyt 1985
p. 20, afb. 3.

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 19: "gecomponeerd in 1542, naar aanleiding van Willaerts eerste bezoek aan Vlaanderen, waar het in de collegiale kerk van St. Donaas tijdens de hoogmis op zondag 22 november van dat jaar voor het eerst werd uitgevoerd."

16.

Schiltz 2003

p. 210-222: "analyse om de grote gevoeligheid voor de verbondenheid tussen de betekenis van een woord en de erin voorkomende klanken aan te tonen"

16a

Katelijne Schiltz
Tekst bij de cd van Cinquecento
2010

The motet is based on a poem by Stephanus Comes which was published in the collection Sylvula carminum, non minus docta quam iucunda (Bruges, 1544). The text is written in elegiac distichs and offers a brief survey of the history of the Holy Blood, from Christ’s crucifixion to its arrival in Bruges. It is a very expressive poem, both in terms of content and word-sound. In his setting, Willaert intensifies these qualities by effective musical means.

16b

Katelijne Schiltz

Polyphony and Word-Sound in Adrian Willaert’s Laus tibi sacra rubens, artikel in: Yearbook of the Alamire Foundation 6 (2008), 61-75.
online: http://alamirefoundation.org/en/publications/6th-yearbook-alamire-foundation
P. 69: Verse 2 - quam Christo a loto spongia pressa tulit - is mainly characterised by the presence of hard-sounding consonants or consonantal combinations, that perfectly support the meaning of the text. If we now take a closer look at the music, we can see that Willaert has carefully tried to imitate this poetic effect, more exactly through a specific organisation of the rhythm.

17.

Nele Gabriëls en Simon Van

Damme
tekst bij cd 123

Willaert creëert met vijf stemmen een volle klank. De rijkdom aan klinkers, tweeklanken en medeklinkers van de neolatijnse tekst vormt de aanzet voor een subtiele en doordachte organisatie van de muziek die bij de luisteraar een warme sonoriteit nalaat.

OPNAMEN

18.

lp's

-*lp 23 I Fiamminghi in Europa (Ljubljana)
LMV 30 005. 1970

19.

cd's

-*cd 121 Die van Muziken gheerne horen
The Clercks'Group o.l.v. Edward Wickham

-*cd 123 Laus tibi
Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein

-*cd 214 Willaert: Missa Mente tota & Motets
Cinquecento
Hyperion CDA67749
http://www.hyperion-records.co.uk/dc.asp?dc=D_CDA67749&f=67749&vw=dc

20.

duur

3'33" (Ljubljana) of 7'08 (Cinquecento)


 

264.

LE BERGIER ET LA BERGIERE (N. REUEZ?)

 

Kidger -----

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

3-st.

6.

genre:

chanson

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

 

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle Muse a tre Voci di Canzon Francese di Adrian Willaert, nuovamente con alcune d'altri Autori insieme ristampate. nr 10

11.

RISM:

1562 - W 1129

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1562: B KBR microfilm 1054(bron: I BolC (T) - 1043 FlorBN (S) - 1054 (T, S) (bron: I BolC en FlorBN)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

265.

LE DUR TRAVEIL OU MON COEUR

 

Kidger F032

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: F

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

chanson

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1544: B KBR (Fétis)(B)
druk 1547: PL Biblioteka Jagiellońska (zowel de Latijnse als de Franse versie)

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1544, Antwerpen, Tylman Susato, Le Quatrièsme livre des chansons à quatre parties

11.

RISM:

154412 / 154624 (Gardano - intab.) / 154631 (intab.) / 154711(intab.)

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-partituur CPDL (1544)
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

 

-facsimile Susato: 1970, Brussel, Editions culture et civilisation. (Corpus of Early Music, 5)

-facsimile Bianchini: 1977, Neuss: P�ffgen, Institutio pro arte testudinis. Serie A ; Band 4


-London Pro Musica MCR1
Muziek voor kromhoorns
bron: 1544 en 154624

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

-1546, Venetië, Antonio Gardano, Intabolatura da lauto di Dominico Bianchini ditto Rossetto
-1546, Neurenberg, Hieronymus Formschneider, Musica und Tablatur
-1547, Leuven, Pierre Phalèse, Carminum pro Testudine, in quo continentur excellentissima carmina... (Latijnse versie en Franse versie "Des chansons. reduitz en tablature de lut")

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

266.

LE GRAND DESIR (Jean Mouton?)

 

Kidger f070

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

3-st.

6.

genre:

chanson

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1562: D
Bochum, Stadtbibliothek (A) - GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow
druk 1569: A Wn

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle Muse a tre voci (Mouton)
1569, Leuven, Pierre Phalèse, Recueil des fleurs produictes de la divine musique a trois parties.

11.

RISM:

15629 - W 1129 / 156911

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-online: Österreichische Staatsbibliothek (zie online)

-microfilm 1560a: B KBR microfilm 1059 (bron: A Wn)
-microfilm 1560a: Mc Murtry D493
-microfilm 1562: B KBR microfilm 1054(bron: I BolC (T) – 1043 FlorBN (S) - 1054 (T, S) (bron: I BolC en FlorBN)
-microfilm 1569: (bron:A Wn) B KBR
-microfilm 1578?: B KBR (sup. en 2de sup., geen bas) (bron: A Wn)
-facsimile: Minkoff Reprint, 1981 (bron: 1546)

-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des Chansons a Troys. New York, 1984

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Honegger op.cit.

Oorspronkelijk een middeleeuwse melodie.
Driestemmige versie van Loyset Compère (Petrucci
1502) en een eveneens driestemmige versie van
Willaert of Mouton (?) (Phalesius, 1569, Recueil des Fleurs.)

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 LEIDSE KOORBOEKEN

Bij de beeldenstorm van 1566 moesten niet alleen beelden en afbeeldingen het ontgelden. Ook vrijwel alle fraai ingekleurde koorboeken gingen verloren, boeken die inzicht zouden hebben verschaft in het repertoire binnen de kerkelijke muziekpraktijk in de Noordelijke Nederlanden. Alleen de koorboeken van de St. Pieterskerk in Leiden wisten de dans van de verwoesting te ontspringen. Jarenlang waren zij vrijwel uitsluitend bekend in kleine meest wetenschappelijke kring.
In deze boeken stonden koorwerken van verschillende componisten in notenschrift opgetekend. De muziek is van hoge kwaliteit.
De historische waarde van deze bewaard gebleven boeken is enorm. Dagelijks werd er in de 16e eeuw uit deze boeken gezongen door een klein
gezelschap. De boeken waren immens van omvang.

Bron: Peter de Groot, Egidius Kwartet, Leiden

De 6 Leidse Koorboeken, handgeschreven tussen 1540 en 1560, bevatten drie werken van Adriaen Willaert:

- LeidGA 1441:

-Infirmitatem nostram quesumus domine / Fors seulement

LeidGA 1442:

-Pater noster qui es in celis
-Magnificat quarti toni
(versie 5 a 4)LE ROSE
= LA ROUSÉE DU MOYS DE MAY


 

267.

LE VECCHIE PER INVIDIA SONO PAZZE
(Corteccia? Willaert?)

Kidger g061

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: C

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

villanesca

7.

reeks:

Canzoni villanesche alla napolitana

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1544 (Scotto): I Pistoia. Bibl. Arch. Capit. (A - onvolledig)
druk 1545: A Wn (T) - D Mbs, Wolf - PL Krakow
druk 1548 Scotto: A Wn - F Pn(A)
druk 1548 Gardano: I BolC(A)
druk 1553: D Wolf - GB Lbl(A,T,B)- US Pitsb(S, A, T)

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

[1544, Venetië, Girolamo Scotto, Canzone villanesche alla napolitana]
1545, Venetië, Antonio Gardano, Canzone villanesche alla napolitana
1548b, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana
1548a, Venetië, Girolamo Scotto, Canzon villanesche alla napolitana
1553, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana

11.

RISM:

1544b - W 1114b / 1545a =154520 - W 1115 / 1548a+b - W 1116 + W 1117 / 155329 - W 1118

12.

CMM:

3-14 p. 173 (bron : 1545a en 1548a)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1545: (bron: D Mbs) B KBR microfilm 1107
-Cardamone, Donna G., Adrian Willaert and his Circle. Canzone Villanesche alla Napolitana and Villotte, Madison, 1978. (RRMR, 30)

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

 

 

 

 

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 21/I
L'opera omnia di Adrian Willaert. Le Villanesche
STRADIVARIUS DULCIMER

-*cd 50 Ensemble Syntagma Musicum
ARTS 47504-2
www.passionato.com/release/475042/lassus-willaert-tromboncino-and-others/

-cd 166 FUTURO ANTICO IV
Angelo Branduardi
2007

20.

duur

2'45" (Syntagma Musicum) of 5'11"

21.

YouTube

Different version of the same tune.
Diverse versioni della stessa melodia.

LE VECCHIE PER LINVIDIA
Adrian Willaert (Bruges 1490 - Venezia 1562)
from "Canzoni villanesche", 1545.

excerpts from:
- Syntagma Musicum of Amsterdam: "Le vecchie per invidia" (album: "Vecchie Letrose: Italian Renaissance Music", 1998)
- ensemble Scintille di Musica directed by Francesca Torelli
- Angelo Branduardi: "Lo scherzo: le vecchie per invidia" (album: "Futuro antico IV: Venezia e il carnevale", 2007)

http://www.youtube.com/watch?v=RePxuOBhvYk&
feature=related268.
Kidger G053

LIETE E PENSOSE


2. ondertitel:

dialogo a sette

3. gecomponeerde delen:

Liete e pensose (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c1-c3-c3-c4-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

7-st.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Musica Nova. madrigaal, nr 23

8. tekst :

- Liete, e pensose, accompagnate, e sole,
donne, che ragionando ite per via,
ove è la vita, ove la morte mia?
perché non è con voi, com'ella sòle?

- Liete siam per memoria di quel sole;
dogliose per sua dolce compagnia,
la qual ne toglie invidia e gelosia,
che d'altrui ben, quasi suo mal, si dole.

- Chi pon freno a li amanti, o dà lor legge?
- Nessun a l'alma; al corpo ira et asprezza:
questo or in lei, tal or si prova in noi.

- Ma spesso ne la fronte il cor si legge:
sì vedemmo oscurar l'alta bellezza,
e tutti rugiadosi li occhi suoi.


(Francesco Petrarca. Canzon 222)

9. vindplaatsen:

ms : S Stockholm, Kungliga Bibl. 229
druk 1559 : B KBR (Fétis)(zonder A) – D HamSU, Mbs (5 en 7)– E BarcBC (zonder S) – Madrid cons - Mn(S) – F Pn, Psg – GB Lbl, – I Ac, BolC, Fabriano (7 [onvolledig]), MOe (zonder A en Q), Nc (T [onvolledig]), PAc(S), Rc(A,Q), Tn(A,Q) , Tvco (zonder A), Veaf (zonder A en 6), VIb(S), Vnm (T,B), – PL Krakow (Q) - US BE (A, Q, 6, 7)

10. eerste gedrukte uitgave:

-1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)

11. RISM:

1559a - W 1126
http://opac.rism.info/search?documentid=190014046

12. CMM:

3-13 p. 108 (bron: 1559a)

13. andere recente uitgaven:

online 1559 - Bologna en München
Zie "Zijn oeuvre - online – oude drukken"

-Einstein, Alfred, The Italian Madrigal. Princeton 1949 . Herdrukt in 1971.

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
Bossuyt. op.cit. 1985. p. 133:

Het koor is verdeeld in een vier- en een driestemmig ensemble. Dit madrigaal illustreert de door Bembo verdedigde leer van de "varietà", waarbij men vaststelt dat én in de poëzie én in de muziek de voortdurende verandering van "numero" en "suono" nu eens de "piacevolezza", dan weer de "gravità" weergeeft. Begrijpelijkerwijze worden beide begrippen doorgaans geassocieerd met hetzij vreugdevolle (piacevolezza), hetzij droevige (gravità) affecten. In Liete e pensose bereikt Willaert deze "varietà" o.m. door het expressief-affectief gebruik van grote en kleine tertsen. In de eerste maten volgen er op twee samenklanken met grote terts (liete) drie met kleine terts (pensose). In de derde versregel wordt de tegenstelling vita en morte (ov'è la vita, ov'è la morte) op dezelfde wijze uitgedrukt. Bovendien schrijft Willaert in de hoogste - en dus duidelijkst hoorbare partij - een stijgende melodie op ov'è la vita ("positief begrip"), een dalende melodie daarentegen op ov'è la morte mia ("negatief begrip"). Tevens kan gewezen worden op de chromatische alteratie si b op la morte, een opvallende wending, die de componist subtiel acc(vb. 30)entueert én door juist dan de tweede partij als hoogste stem te laten klinken - de bovenstem pauzeert even - én door deze si b in de bas te verdubbelen." p. 134, 191 (vb. 30)

17. Uitvoerig besproken in: Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect. The Musica Nova and the Novel Theories of Zarlino and Vicetino. Surrey, 2009.


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 36 Vasakungarnas hov
The Royal Court of the Vasa Kings. Hortus Musicus, Tallinn o.l.v. Andres Mutonen
Mikael Bellini contratenor
Lennart Loewgren contratenor
Carl Unandar-Scharin tenor
Jaan Arder tenor
Joosep Vahermägi tenor
Riho Ridbeck bas
Sven-Anders Benktsson bas
MSCD 202. 1993

-*cd 85 Le Siècle du Titien. Vénise, 1490-1576
Doulce Mémoire, direction Denis Raisin Dadre
ASTRÉE NAÏVE E 8847

-*cd 108 Titian and the Music of Love
Concordia o.l.v. Mark Levy
Metronome 2003
=cd 129

-cd 129 The Glory of Venice
Metronome 2003
=cd 108

-*cd 210 MUSICA NOVA
The Petrarca Madrigals
Singer Pur
Oehms Classics OC 814
2009
halve toon hoger

20. duur:

3'52" of 4'55 (Singer Pur)
_______________________________________________________________

LIVRE DE MESLANGES

een Parijse verzameldruk met 120 Franse chansons, verzorgd door Le Roy en Ballard.
Deze bevat o.m. een 25-tal vijf- en zesstemmige composities van Willaert, waarvan
ongeveer de helft tot dan toe nooit verschenen was.
Uitgegeven in 1560 maar niet bewaard gebleven.
Heruitgegeven in 1572. Zie Mellange de chansons

Bossuyt, op. cit. 1985, p. 141-142

Zie "oeuvre per genre"

269.

LOCUTI SUNT ADVERSUM ME

 

Kidger B131

2.

ondertitel

De passione Christi

3.

gecomponeerde
delen:

1. Locuti sunt adversum me
2. Et posuerunt adversum me

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: E (in beide delen)

5.

aantal stemmen:

5-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Motetta V vocum, 1539, nr 16

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: I ModE C.313
druk 1539: GB Lbl
druk 1554: B KBR Fétis 1685
druk 1555: D Mbs

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum . liber primus. Herdrukt in 1550.
1554, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Evangelia dominicorum et festorum dierum musicis numeris
1555, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Quartus tomus Evangeliorum.

11.

RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111 /155410/ 155512

12.

CMM:

3-03 p. 82 (bron: 1550a)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1539c: (bron: GB Lbl) B KBR
-microfilm 1550a: (bron: GB Lbl) B KBR

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

16.

Schiltz 2003

p. 171-172: "Compositietechniek: 'moderne', syllabisch-accentgerichte schrijfwijze"

p. 173: "te verbinden met de nrs 4-7 vanwege hun moderne factuur, maar daarbij ook om hun religieuze thematiek"

p. 185-189, 199 en 208: "het gebruik van het soggetto"

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

270.

LUCIS CREATOR OPTIME

 

Kidger D026

2.

ondertitel

In Dominicis diebus. Ad Vesperas. Hymnus

3.

gecomponeerde
delen:

2. Qui mane junctum
4. Coelorum pulset

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-F3 / finalis: G (in beide delen)
in BolSP 45: g2-c2-c2-F3

5.

aantal stemmen:

2. Qui mane: C,A,T,B
4. Coelorum: C,A,T[I] (canon: ecco la fuga cum 5 vocibus),T[II] [resolutio: ] Fuga in diapente remisse),B

6.

genre:

hymne

7.

reeks:

Hymnorum Musica, nr 21

8.

tekst:

liturgie van de vespers

9.

vindplaatsen:

ms: I BolSP 43 en BolSP 45 (twee versies in 45) - PiacD - TrevBC 13 en TrevBC 25
druk 1542: D Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550
: E BarcBC - I BolC (S, A)

10.

eerste gedrukte
uitgaven 

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae. Herdrukt in 1550.

11.

RISM:

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12.

CMM:

3-07 p. 123 (bron: 1542b)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1542b: (bron: I BolC) B KBR

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 114

17.

 

Het handschrift MS 13 in de Biblioteca Capitolare del Duomo te Treviso werd gekopieerd in 1563 naar de "libri del messer Adriano", die Willaert geschonken had aan zijn leerling en vriend Antonino Barges, kapelmeester aan de dom te Treviso. Het omvat 19 werken van Willaert waarvan 10 in Hymnorum musica te vinden zijn.

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 


 

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be