Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.

 

 

149.

ECCE DOMINUS VENIET

Kidger B118

2.

ondertitel

De Adventu Domini (Attaingnant)

3.

gecomponeerde
delen:

Ecce Dominus veniet (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3- c4 (canon)-F3 / finalis: G

5.

aantal stemmen:

5-st.
(canon één toon lager in de tenor: 5 stemmen uit 4)

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

breviarium - 1ste zondag van de Advent

9.

vindplaatsen:

ms: I ModE C.313 - PiacD (5) - RomeV - TrevBC - VAT VatVM - VS Newberry Library, Chicago (zonder A)
druk 1532: A Wn- B KBR Fétis 1682 (A) - D Mbs - GB Lbm
druk 1534: A
Wn

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1532, Lyon, Jacques Moderne, Secundus liber cum quinque vocibus
1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber septimus XXIIII trium, quatuor, quinque, sexve vocum modulos dominici adventus nativitatisque eius, ac sanctorum eo tempore occurentium habet ... 

11.

RISM:

15329 / 15349

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Smijers, Albert, ed. Treize Livres de Motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535, vol. VII, p. 20, Parijs, 1962 (bron: 15349, maar een toon lager)


-Sherr, Richard ed. The Moderne Motet Anthologies: Five- and More-Voice Motets from the Motteti del Fiore Series.
Routledge 1999.

-Slim, Harry Colin, A gift of madrigals and motets, Chicago-Londen, 1972, vol. 2, p. 208-214 (bron: 15329)


-internet
(bron:1532 D Mbs) http://daten.digitale-sammlungen.de/...
D Jena (1539)


14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Colin Slim, Harry, 1972

zie: A gift of madrigals and motets, Chicago-Londen, 1972, met de tekst en de vertaling in het Engels.

OPNAMEN

18.

lp's:

 

19.

cd's:

cd 160 A Gift for a King
Magdala-koor o.l.v. David Skinner
2006

20.

duur:

 

150.
Kidger B119

ECCE LIGNUM CRUCIS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Ecce lignum crucis
2. Crux fidelis inter omnes

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: A
2. Crux fidelis: finalis: D

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum V vocum liber primus nr 14

8. tekst :

Liturgie Goede Vrijdag

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert... Musica quinque vocum liber primus.
Herdrukt in 1550.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. vindplaatsen:

ms: I TrevBC 5 PiacD - RomeV
druk 1539: D Mun (A,T), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) - PL Krakow
druk 1550: D Mun - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

13. CMM:

3-03 p. 72 (bron: 1539c)

14. andere recente uitgaven:

online - München 1550
zie: zijn oeuvre - online - oude drukken

-microfilm 1539: (bron: GB Lbl) B KBR

-partituur CPDL
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

-Edition Peters, New York,

-Ed. Buxton, Notre Dame Choral Edition NDC 039 (SATTB)
te bestellen bij SHEETMUSICplus

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz 2003.

De bundel vijfstemmige motetten.(.) De eerste helft (nrs. 1-13) is geschreven in cantus mollis, de tweede helft (nrs. 14-23) in cantus durus. De precieze plaats waar deze scheiding wordt aangebracht, kan - op zijn minst gezegd - symbolisch geladen worden genoemd. De overgang tussen beide helften wordt immers gemarkeerd door twee motetten waarin de thematiek van het kruis centraal staat: O crux splendidior - Dulce lignum (nr. 13), het laatste werk in cantus mollis, en Ecce lignum crucis - Crux fidelis (nr 14), het eerste motet van de cantus durus-sectie, bevinden zich hiermee letterlijk en figuurlijk op het kruispunt van de bundel. De symboliek gaat evenwel nog verder en dringt zelfs door tot het niveau van de compositietechnische details.
Ik wijs hier, voor wat Ecce lignum crucis - Crux fidelis betreft, op
1) de eenmalige stemkruising tussen quintus en bassus op de aanvangswoorden "ecce lignum crucis" (m. 14-16),
2) de simultane combinatie van twee hexachorden aan het begin van de secunda pars. (.)
3) het zigzag-motief, dat in de secunda pars zowel op de woorden "arbor una nobilis" als op "dulce lignum, dulces clavos" (in ritmische augmentatie) voorkomt, en in de polyfonie vaak wordt geassocieerd met de thematiek van het kruis.

p. 172: "compositietechniek: vrije omspeling van het gregoriaans

17. NDC Editions

Conceived on the broadest scale, this motet paraphrases in succession two liturgical chants traditionally sung during the Veneration of the Cross on Good Friday. Each section of the motet leisurely unfolds in a series of overlapping polyphonic arches that build to and ebb from a climactic moment.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:
_____________________________________________________________

151.
Kidger B043

ECCE MARIA GENUIT (versie 1)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

antifoon voor het Feest van de Besnijdenis van de Heer (1 januari)

9. vindplaatsen:

D BerlGS 7 (enkel de bas)

10. eerste gedrukte uitgaven:


11. RISM:

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:
ND2


________________________________________________________________

152.

ECCE NUNC BENEDICITE (versie 1)

Kidger C012

2.

ondertitel

Ad completorium. psalm 133, Sexti toni

3.

gecomponeerde
delen:

1. Omnes servi domini
3. In noctibus extollite
5. Gloria Patri

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F3 / finalis F

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

I sacri e santi salmi

8.

tekst:

psalm 133 (nu 134)

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555 : B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565 : GB Lcm
druk 1571 : D Mun

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano, in 1565 door Francesco Rampazetto en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

11.

RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

Online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's  

19.

cd's  

20.

duur

ECCE MARIA GENUIT (versie 2) = 5de deel van O ADMIRABILE COMMERCIUM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153.

ECCE NUNC BENEDICITE (versie 2) (onzeker)

Kidger c032

2.

ondertitel

psalm 133

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

8-st.

6.

genre:

psalm

7.

reeks:

 

8.

tekst:

psalm 133

9.

vindplaatsen:

druk 1564: B KBR (Fétis)
druk 1568: B KBR

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1564, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber. Thesaurus Musicus

11.

RISM:

15641

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Carver, Anthony F.

Cori spezzati: the Development of Sacred Polychoral Music to the time of Schütz. Cambridge, 1988 (betwijfelt het auteurschap van Willaert)

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

154.

EGO INFELIX PECCATOR

Kidger B044

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: D BerlGS 7 (enkel de bas)

10.

eerste gedrukte
uitgave 

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur:

 

 

155.
EMENDEMUS IN MELIUS (onzeker)

Kidger B045

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1.Emendemus in melius
2.Peccavimus cum patribus nostris

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

4-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

Eerste deel: responsorium voor aswoensdag bij de asoplegging

9.

vindplaatsen:

ms: I BergBC

10.

eerste gedrukte
uitgave

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Lockwood, Lewis e.a.

Betwijfelt het auteurschap van Willaert op stilistische grond.

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

156.
Kidger F056

EN DOULEUR ET TRISTESSE


2. ondertitel:

Languiray-je toujours

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6-st. In T: canon in subdyathessarum, ad longum.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

Door smart word ik geslagen en door droefheid verwond,
Liefde kwelt mij en onheil is mijn troost,
Verlangen loopt mij achterna, maar helpen kan hij niet:
Mij is het genot ontzegd van een kostbaar goed, mij toegewenst.
Mijn God, dat men me wegrukt uit een bestaan als dit!

9. vindplaatsen:

manuscript: F Parijs Bibliothèque Nationale C 851 ‘Bourdeney manuscript’ pp. 500 – 501

microfilm: http://www.mcgill.ca/music-library/collections/links/onlinescores/renmicromss/
en McMurtry D462 www.library.unt.edu

druk 1572: B KBR (B) -  F Bnf  - E Madrid. Biblioteca del Conservatorio.

10. eerste gedrukte uitgaven:

1560, Parijs, Adrian Le Roy & Robert Ballard, Livre de Meslanges, contenant six vingtz chansons.
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons

11. RISM:

1560b of 156028/ 15722

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

digitaal: http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=42169675&SN1=0&SN2=0&host=catalogue
bron: Bibliothèque Nationale de France

-Bernstein, Jane A., Adrian Willaert: The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992, nr
6, pp. 44-56

-Thomas, Bernard, ed. 2 Motto Motets from the Copenhagen MS:For 5 Instruments. Londen 1995

-zelfde uitgave bij: Magnamusic Distributors (EML0559)

- London Pro Musica. MM.LPM0559

-http://www.sheetmusicplus.com/title/En-Douleur-Et-Tristesse-Score-and-parts/5667132

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Bernard Thomas
This chanson is printed after Le Roy and Ballards famous Mellange de chansons des vieux
autheurs que des modernes a cinq. six. sept. et huict parties, published in Paris in 1572, a
strangely retrospective collection that contains music by Josquin des Pres (d.1521), as well as
many pieces by Willaert , who died in 1562, though it does include some more up-to-date
pieces, notably those of Claude de Jeune. In this setting the melody appears in all the parts,
shared fairly evenly. The two parts that have the least additional material are the tenor and
sexta pars, but neither is a cantus firmus. The composer exploits the harmonic ambiguity
created by the imitation of the melody at the fourth. Like certain chansons by Josquin des Pres,
this piece has an ending which is designed to avoid a major third in the final chord.

17b. Capella Alamire. Cambridge. Massachusetts
A student of Mouton, Adrian Willaert made a practice of expanding works by his predecessors,
especially Josquin, but also more obscure composers like Noel Bauldeweyn, choirmaster of
Mechelen. Willaert would often retain the canonic scaffolding of his model, as with En douleur et
tristesse, but would enrich and thicken the harmony, regularizing the rhythm and piquant
dissonance of the Franco-flemish style with his bass-oriented harmonic approach, which led
directly to the style of baroque music.
(tekst uit de bijsluiter van een concertprogramma)

17c. Katelijne Schiltz, Bonnie J. Blackburn. Canons and canonic techniques, 14th-16th centuries:
theory, practice, and ...

17b. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=2412

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

CODE:
  ND2

________________________________________________________________
EN GRATULEMUR HODIE - Francisci patris emulus = Contrafactum van SPOLIATIS AEGYPTIIS,
2de strofe van PROLES DE COELO PRODIIT
Zie Weidensaul, Jane Bennett, The polyphonic Hymns of Adriaen Willaert, 1978,
_________________________________________________________________

 

157.

ENIXA EST PUERPERA

Kidger B168

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

1. Enixa est puerpera
2. Parvoque lacte pastus est

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c2-c3-F3-F3

5.

aantal stemmen:

6-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

De strofen 5, 6 en 7 van de alfabetische hymne "A solis ortus cardine" van Caelius Sedilius (Vde eeuw), met toevoeging van de woorden 'Fulget dies ista, celebrat ecclesia diei solennia' als refrein.

9.

vindplaatsen:

ms: D RegB - Vat VatS 46
druk 1540: A Wn

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1540, Augsburg, Melchior Kriesstein, Selectissimae necnon familiarissimae cantiones

11.

RISM:

15407

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm: McMurtry D458 (bron: 1540)
-microfilm: Hewitt Collection D457 (bron: 1540)
-facsimile: Jeffrey J Dean. Biblioteca apostolica vaticana. Renaissance music in facsimile

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Dean, Jeffrey ed.

Renaissance Music in Facsimile, 21: Vatican City.

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 52 MUSICA VATICANA
Musik aus den Vatikan-Manuskripten (1503/XV34)
Pomerium olv Alexander Blachly
GLISSANDO 779 001-2. 1998
(met de vertaling in het Frans en het Engels)
http://www.pomerium.com/ /

 

20.

duur

7'54


 

158.

EQUALIS ETERNO PATRI


Kidger B007

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c3-c4-F4 / finale:

5.

aantal stemmen:

3-st.

6.

genre:

motet

7.

reeks:

Libro secondo de li motetti a tre voce

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1549: B KBR (T, B); GB Lbm

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1549, Venetië, Girolamo Scotto, Libro secondo de li motetti a tre voce

11.

RISM:

154914

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Heugel & Cie (SSA of TTB) - Alphonse Leduc, Parijs, 1976

-digitaal:
(Londen)http://digirep.rhul.ac.uk/items/d6f6bb4d-0fb1-b25a-afba-2e717e2417e5/1/

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

1'50"


 

159.

E QUAND' FA (waarschijnlijk van Fabrianese)


Kidger g057

2.

ondertitel

La Canzon della Gallina

3.

gecomponeerde
delen:

 

4.

tonal type:

 

5.

aantal stemmen:

 

6.

genre:

 

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: GB WinF - S StockKB 229 (hier onder de
titel: E quando ha fato l'ovo la mattina 'La Canzon
della Gallina')

10.

eerste gedrukte
uitgave 

 

11.

RISM:

 

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

 

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

EQUI LA DIRA = CHI LA DIRA


 

 

160.

E SE PER GELOSIA


Kidger H008

2.

ondertitel

 

3.

gecomponeerde
delen:

E se per gelosia (eendelig)

4.

tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2-c4 / finalis: D

5.

aantal stemmen:

2-st.

6.

genre:

villanesca - bicinium

7.

reeks:

canzone villanesche alla napolitana

8.

tekst:

E se per gelosia mi fai tal compagnia la colpa non è mia la causa vien da te io te farò stentar sul buso d'ho marito me (www.bicinium.info)

9.

vindplaatsen:

druk 1541: A Vienna, Oesterreichische Nationabibliothek -
I Orvieto, Biblioteca Comunale "Luigi Fumi"

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1541, Venetië, Antonio Gardano, Ihan Gero, Il primo libro de madrigali italiani et canzoni francese, a due voci. aggiuntovi alcuni canti di M.Adriano et di Constantio Festa

11.

RISM:

154114 - G 1626

12.

CMM:

3-14 p. 179 (bron: 154114)

13.

andere recente
uitgaven:

-Bernstein, Lawrence F. ed. and James E. Haar. Ihan Gero: Il primo libro de' madrigali italiani et canzoni francese a due voci , Monuments of Renaiss. Music , 1 (The University of Chicago Press, Chicago 1980)

-Bornstein, Andrea, Two-Part Italian Didactic Music: Printed Collections of the Renaissance and Baroque (1521-1744) . Duo. Collana di musiche a due voci , 47. 3 vols (Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2004)

-Haar, James. A Diatonic Duo by Willaert" in Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 21ste, Afl. 2de (1969), p. 7- 80..

-internet: www.bicinium.info

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

15.

Bossuyt 1985

p. 140: "een deels syllabische, deels sterk melismatische compositie, die aansluit bij de vaak met pedagogische bedoelingen geschreven en zeer populaire biciniumtraditie."

17.

Stryckers, Piet

"Het venijnige E se per gelosia is een buitenbeentje.

 

James Haar

art. "A Diatonic Duo by Willaert" in Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 21ste, Afl. 2de (1969), pp. 68-80.

  Bruno Bouckaert (analyse door Bruno Bouckaert in De
Contrapunttheorie van Gioseffo Zarlino, p. 49-52)

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

-*cd 21 /I
opera omnia. vol. 1, Le Villanesche nr 18

-*cd 32
Adrian Willaert. Madrigali, chansons, villanelle
uitv.: Romanesque olv Philippe Malfeyt
zang, 3 vedels, harp, luit en fluit
RICERCAR RIC 151145

20.

duur

1'40" of 2'33"


 

161.

EXAUDI DEUS MEUS (onzeker)

Kidger B046

2.

ondertitel

Fuga quatuor vocum ex duabus

3.

gecomponeerde
delen:

Exaudi Deus meus (eendelig)

4.

tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1, c3 / finalis: F

5.

aantal stemmen:

4-st. fuga: 4 stemmen uit 2 (=dubbelecanon)
tenor: In subdiapason, post tria tempora
bassus: In subdiapason, post tria tempora

6.

genre:

motet

7.

reeks:

 

8.

tekst:

 

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1545: B KBR (Fétis)- GB Lbm

10.

eerste gedrukte
uitgave 

-1520, Venetië, Andrea Antico, Motetti novi & chanzoni franciose a quatro sopra doi. (met de tekst: Irons nous tousiours coucher)
-1545, Wittenberg, Georg Rhaw, Secundus tomus biciniorum quae et ipsa sunt gallica, nr 127

11.

RISM:

15203 / 15457

12.

CMM:

 

13.

andere recente
uitgaven:

-Bruce Bellingham ed., Bicinia gallica, latina, germanica, Kassel, 1980. (bron: 1545)

-Thomas, Bernard ed., Seven double canons, Pro Musica, Londen, 1972

-microfilm: Hewitt Collection D346

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

17.

Grove:

"unlikely on stylistic grounds"

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

162.
Kidger E006c

EXORTUM EST IN TENEBRIS

 

2. ondertitel:

(In II. Vesperis). In Nativitate Domini. Antiphona  3

3. gecomponeerde delen:

Exortum est in tenebris (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3-c4 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antifoon

7. reeks :

I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8. tekst :

Exortum est in tenebris lumen rectis corde:
misericors et miserator,

et justus Dominus

3de antifoon voor de 2de vespers “In Nativitate Domini”.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "il figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun - I BolC (B)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – München (1571)
Zie: “Zijn oeuvre – online – oude drukken”

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-* cd 21/XII Vespro di Natale nr 10
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae olv Marco Longhini
Stradivarius Dulcimer STR 33373. 1998
knapen (cantus), kornet (cornetto muto) en 3 trombonen

20. duur:

De vijf antifonen bij de vesperpsalmen samen: 3'49"

_____________________________________________________________

163.

EXSULTET COELUM LAUDIBUS

Kidger D017

2.

ondertitel

De Apostolis. Ad Vesperas. Hymnus

3.

gecomponeerde
delen:

2. Vos saecli
(4. Quorum praecepto: zelfde noten als de 2de strofe)
6. Deo Patri

4.

tonal type:

2. Vos saecli: geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: A
6. Deo Patri: geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4-F4 / finalis: E

5.

aantal stemmen:

4-st.
6. Deo Patri: 5-st.: C, A, V, T, B

6.

genre:

hymne

7.

reeks:

Hymnorum Musica, nr 22

8.

tekst:

liturgie van de vespers

9.

vindplaatsen:

ms: geen
druk 1542: D
Ju - E TZ (S) - I BolC, VEaf (S,A,B)
druk 1550: E BarcBC (T) - I BolC (S,A)

10.

eerste gedrukte
uitgave 

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae. Herdrukt in 1550.

11.

RISM:

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12.

CMM:

3-07 p. 125 (bron: 1542b)

13.

andere recente
uitgaven:

-microfilm 1542: (bron: I BolC) B KBR 1045

14.

intabulaties,
diminuties, tientos:

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG

     

OPNAMEN

18.

lp's

 

19.

cd's

 

20.

duur

 

 

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be